Opłaty za Przedszkole

Szanowni rodzice, prosimy w treści przelewu bankowego podawać imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy wpłata, lub jego nr ID.
Ułatwi to pracę księgowości. Dziękujemy.
Opłaty uiszcza się od 5 do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Należności za przedszkole należy wpłacać na nr bankowy:
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaktorowie
ul. Warszawska 88
96-313 Jaktorów
Bank Pekao S.A. O/ Żyrardów 87 1240 3350 1111 0010 0341 5868
Scroll to Top
Skip to content