Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca Rady Rodziców:

Eliza Jaroszewska

Zastępca Przewodniczącej:

Sylwester Michta

Sekretarz:

Magdalena Jakubowska

Skarbnik:

Anna Pazdyga

Adres e-mail do Rady Rodziców:
sp.rr.jaktorow@gmail.com

KONTO RADY RODZICÓW:

PKO BP SA: 37 1020 1055 0000 9102 0384 8793

(w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę)

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 wynosi 70 złotych od rodziny.

Kwotę można wpłacać: na konto, do jedynki klasowej, podczas zebrań rodziców przy stoliku Rady Rodziców.

Scroll to Top
Skip to content