Rekrutacja

Uwaga Rodzice

Od 2 kwietnia 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Wszystkie dokumenty dostępne są poniżej (do pobrania) lub w portierni szkoły.

Uzupełnione dokumenty proszę składać osobiście w sekretariacie szkoły

lub wysyłać na adres poczty elektronicznej: zsp@zspjaktorow.pl

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej
Dokumenty dla dzieci zameldowanych w gminie Jaktorów:
Zgłoszenie do szkoły podstawowej
Załącznik nr 1 do zgłoszenia do SP - oświadczenie o miejscu zamieszkania
Załącznik nr 2 do zgłoszenia do SP - klauzula informacyjna
Dokumenty dla dzieci zameldowanych poza gminą Jaktorów:
Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej
Załącznik nr 1 do wniosku - oświadczenie o wielodzietności
Załącznik nr 2 do wniosku - oświadczenie o zamieszkaniu
Załącznik nr 3 do wniosku - oświadczenie o samotnym wychowywaniu
Załącznik nr 4 do wniosku - klauzula informacyjna
Scroll to Top
Skip to content