“Moja planeta Ziemia” konkurs ekologiczny

“Chrońmy lasy, chrońmy wodę. Dbajmy o przyrodę. Uczymy kochać las i łąkę pokolenia młode”. Dziękujemy wszystkim dzieciom za wspaniałe prace plastyczno-techniczne !!!

Okurowska Monika, Ścibska Aleksandra, Przestrzelska Anna, Bryzek Agnieszka, Forysiak Karolina, Pietraszek Maria

Scroll to Top
Skip to content