Wyniki egzaminów

Drodzy Absolwenci Szkoły Podstawowej w Jaktorowie

serdecznie gratuluję wysokich wyników egzaminu ósmoklasisty.

Jesteśmy z Was dumni.

Marcin Gorgol i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej

Scroll to Top
Skip to content