Dziennik elektroniczy

Zaloguj się

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaktorowie

Przedszkole

Zobacz więcej

Szkoła Podstawowa

Zobacz więcej

Gimnazjum

Zobacz więcej

Szkoła Podstawowa


Aktualności

Wyniki konkursu historyczno-plastycznego „Polscy piloci w Bitwie o Anglię”

2020-12-22

Z okazji 80. rocznicy Bitwy o Anglię, Biuro Edukacji Narodowej IPN zorganizowało konkurs historyczno-plastyczny dla dzieci i młodzieży. Z całej Polski spłynęło ponad 730 prac. Z naszej szkoły również wysłaliśmy kilka prac, wybranych przez p. Danutę Rex i p. Karinę Borządek. Choć nie zdobyliśmy żadnych oficjalnych miejsc, to praca Pawła Kałuży z kl. 4B została dodatkowo nagrodzona. Gratulujemy!:)

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie!

Link do strony konkursowej 

Karina Borządek

Więcej

Ruszamy z II edycją Pozytywnej Uwagi!

2020-11-20Szkoła Podstawowa im. Stefanii Cygańskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie tak jak w poprzednim roku znalazła się wśród ponad 700 szkół, które przystąpiły do programu „Pozytywna uwaga”. Jego twórcami są rodzice dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 52  na warszawskim Targówku. Program polega na wpisywaniu uczniom pozytywnych uwag - pochwał w dzienniku elektronicznym. Wspólnie przegońmy smutki ze szkolnych korytarzy wpisując uczniom pozytywne uwagi w e-dzienniczkach. Uczymy się także chwalić, bo mądre chwalenie jest trudniejsze, niż się wydaje.

Postarajmy się, aby żaden uczeń naszej szkoły nie pozostał bez pozytywnej uwagi!!!Nie czekajcie na jutro. Zacznijcie już dziś.

                                           

Koordynator akcji „Pozytywna uwaga”

Karolina Wąsikowska


Więcej

eTwinning kolejny raz

2020-11-15


       W tym roku szkolnym klasy 2a i 2b już kolejny raz biorą udział w międzynarodowym projekcie eTwinning. Tym razem wspólnie z dwudziestoma trzema szkołami z całe Europy będziemy uczyć się języka angielskiego wykorzystując web2 tools, czyli różnorodne narzędzia internetowe.


       Celem uczestników projektu jest zaangażowanie i aktywizacja uczniów, pobudzenie ich kreatywności, zwiększenie motywacji, rozwijanie kompetencji miękkich, takich jak umiejętność pracy w grupie i oczywiście świetna zabawa. Każdego miesiąca będziemy realizować kolejne etapy projektu. W październiku nasze pierwsze zadanie polegało na poznaniu kilku idiomów oraz przedstawieniu ich w formie rysunków, które zostały zamieszczone na stronie internetowej eTwinning. Zadania dostali również nauczyciele, którzy musieli między innymi stworzyć swoje awatary i przedstawić siebie oraz szkołę. Każda szkoła wysłała propozycję logo projektu, a następnie w drodze losowania nauczyciele wybrali to, które stało się symbolem naszego projektu.  Listopad będzie miesiącem gier internetowych do nauki języka angielskiego.

 

Beata Gałązka


Więcej

Szkoła do hymnu 2020

2020-11-10


10 listopada o godz. 11:11 nasza szkoła wzięła udział w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu” i odśpiewała „Mazurka Dąbrowskiego”. W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii  musieliśmy skorzystać z pomocy komunikatorów i zaśpiewać hymn on-line.

Już po raz kolejny przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11 zaśpiewaliśmy „Mazurka Dąbrowskiego”. W ten sposób  włączyliśmy społeczność naszej szkoły we wspólne świętowanie tej szczególnie ważnej dla Polaków rocznicy.

„Szkoła do hymnu” to kontynuacja akcji MEN z 2019 r. i 2018 r. („Rekord dla Niepodległej”). W ubiegłych latach inicjatywy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. W 2019 r. do wspólnego śpiewania hymnu o godz. 11:11 przystąpiło w sumie 4 121 529 uczniów oraz 405 399 nauczycieli w całej Polsce. Łącznie swój w akcji zgłosiło 20 475 szkół z całego kraju oraz ponad 100 placówek polonijnych z całego świata. W 2018 r. wspólne śpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” odbyło się pod hasłem „Rekord dla Niepodległej”. W akcji uczestniczyło blisko 5 mln uczniów (4 867 937) i prawie 480 tys. nauczycieli (475 235) w 24 439 przedszkolach, szkołach i placówkach. Dodatkowo w akcję zaangażowało się prawie 14 tys. uczniów (13 702) oraz 1 055 nauczycieli ze 109 szkół polonijnych z całego świata.

Karina Borządek


Szanuj, Kochaj, Chroń - ulotka informacyjna

Więcej

Organizacja pracy od 9 listopada 2020

2020-11-06

Szanowni Państwo

od poniedziałku 9 listopada 2020 wszystkie klasy szkoły podstawowej przechodzą na nauczanie zdalne.

Proszę rodziców o dopilnowanie logowania się uczniów w aplikacji Teams.

Lekcje będą realizowane (w Teams) zgodnie z planem lekcji dostępnym w dzienniku lekcyjnym. Każda lekcja będzie trwała 30 minut.

Problemy z logowaniem proszę zgłaszać telefonicznie do sekretariatu szkoły lub za pomocą dziennika do wychowawców.

Jacek Zbrzeżny 

Więcej

Nauczanie zdalne

2020-10-23

Szanowni Państwo

zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej informuję, że

zajęcia w Przedszkolu i w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej będą się odbywały w trybie stacjonarnym, zgodnie z planem. Zajęcia pomocy psychologiczno - pedagogicznej i koła zainteresowań będą realizowane zgodnie z planem.

Dzieci będą dowożone do szkoły zgodnie z planem.

Świetlice dla klas 1-3 również będą pracowały bez zmian.

Uczniowie klas 3 będą korzystać z głównego wejścia do szkoły i szatni przy wejściu głównym.

 

Klasy 4-8  od poniedziałku 26 października przechodzą na nauczanie zdalne (Aplikacja Teams). Lekcje będą realizowane według planu. (Każda lekcja będzie trwała 30 minut).

Pozostawione w szkole podręczniki będzie można odebrać w portierni szkoły (trzeba będzie podać numer symbol klasy i numer ucznia z dziennika).

 

Wszystkie zajęcia organizowane przez podmioty zewnętrzne nie będą realizowane na terenie szkoły.

 

Jacek Zbrzeżny

Więcej

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

2020-10-13


Więcej

Konkurs

2020-10-12


Więcej

Koło kreatywności w klasach drugich

2020-10-12

Uczniowie klas drugich kontynuują swoją przygodę z zajęciami stymulującymi kreatywność  i myślenie twórcze. W atmosferze twórczej zabawy trenują swoją pomysłowość, wyobraźnię, ciekawość poznawczą oraz oryginalność w myśleniu i działaniu. Specjalnie skonstruowane zadania pobudzają dzieci do myślenia w sposób niestereotypowy oraz inspirują do podejmowania inicjatywy i aktywnego działania. Uczniowie byli bardzo zaangażowani we wszystkie zadania postawione przed nimi we wrześniu. Tworzyli obrazki z kół, bawili się w zabawy rozwijające ekspresję i koncentrację, a także tworzyli nowe gatunki zwierząt z trzech losowo wybranych znanych zwierząt.

Psychopedagog kreatywności – Małgorzata Klepacz

Więcej

Informacja Rady Rodziców w sprawie ubezpieczenia

2020-10-08

Szanowni Rodzice, informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 ze względu na stan prawny (dobrowolne ubezpieczenie, nieobowiązkowe) oraz sytuację związaną z Covid -19  Szkoła oraz Rada Rodziców nie może organizować grupowego ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży, tzw. NNW szkolnego.

Nie są nam jednak obojętne kwestie zapewnienia uczniom maksymalnego bezpieczeństwa, dlatego jako Rada Rodziców uznaliśmy za stosowne umożliwienie Państwu jak najszybsze wznowienie zeszłorocznej polisy firmy Compensa, której zawarcie jest możliwe drogą elektroniczną.

 

Każdy Rodzic, który ubezpieczył dziecko korzystając z oferty tej firmy w zeszłym roku szkolnym 2019/2020 będzie mógł  zawrzeć indywidualnie wznowienie poprzez wejście w link i wpisanie kodu dostępu do polisy.

https://szkola.compensa.pl

 

Kod dostępu to: 476704

 

Po podaniu danych dziecka oraz zapoznaniu się z warunkami ubezpieczenia generuje się potwierdzenie zawarcia polisy. Wpłaty dokonuje się we własnym zakresie na podane przez system konto.

 

Rodzice, którzy w zeszłym roku szkolnym ubezpieczali dzieci we własnym zakresie w wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej, niezależnie od szkoły, w tym roku również mają takie prawo. 

 

Jeśli ktoś jeszcze zastanawia się nad ubezpieczeniem NNW i do chwili obecnej  nie podjął decyzji w tej kwestii, proponujemy zapoznać się z propozycjami znajdującymi  się na stronie:

 

https://www.edupolisa.pl/start

 

Zgodnie ze stanowiskiem MEN, rodzic samodzielnie dokonuje wyboru oferty i zakupu. 

Więcej

Rozpoczęcie roku szkolnego

2020-08-26

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020 roku (wtorek) w Zespole Szkolno – Przedszkolnym przy ulicy Warszawskiej 88.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa związanego z COVID-19 rozpoczęcie roku odbędzie się według poniższego harmonogramu:

 

Klasy 1-3

na dziedzińcu szkolnym w wyznaczonych miejscach (na stolikach będą informacje dla konkretnych klas)

9:00 rozpoczęcie dla klas 1a, 1c, 2a, 2b

10:00 rozpoczęcie dla klas 1b, 1d, 2c

11:00 rozpoczęcie dla klas 3a, 3b, 3c, 3d

Wychowawcy klas I oprowadzą dzieci po szkole.

W wypadku niesprzyjających warunków pogodowych spotkania odbędą się według tego samego harmonogramu w następujących salach: 1a sala 1, 1c sala 2, 2a sala 4, 2b sala 6, 1b, sala 1, 1d sala 2, 2c sala 7, 3a sala 5, 3b sala 10, 3c sala 8, 3d sala 9.

Począwszy od 1 września klasy pierwsze będą korzystały z wejścia A i szatni na poziomie 1.

Klasy drugie i trzecie będą korzystały z wejścia B i szatni na poziomie 2.

Obydwa wejścia znajdują się od strony placu zabaw.

 

Klasy 4 – 8

na boisku szkolnym (orlik) oraz na boisku asfaltowym (na stolikach będą informacje dla konkretnych klas)

9:00 rozpoczęcie dla klas 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b

10:00  rozpoczęcie dla klas 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7b

11:00 rozpoczęcie dla klas 7c, 7d, 8a, 8b, 8c.

W wypadku niesprzyjających warunków pogodowych spotkania odbędą się według tego samego harmonogramu w następujących salach: 4a sala 0.04, 4b sala 0.06, 4c sala 1.11, 4d sala 1.13, 5a sala 1.15, 5b sala 1.16, 6a sala 2.02, 6b sala 2.05, 6c, sala 2.03, 6d sala 2.06, 7a, sala 2.07, 7b sala 3.01, 7c sala 3.02, 7d sala 3.03, 8a sala 3.05, 8b sala 3.06, 8c sala 3.07.

 

 

Wychowawcy klas 4 oprowadzą swoich uczniów po szkole.

Uczniowie klas 4-8 będą korzystały z wejścia głównego i szatni przy portierni.

 

Zalecamy zachowanie wszelkich środków ostrożności związanych z COVID-19.

Więcej

Podręczniki do języka niemieckiego

2020-08-13

W związku z tym, że w roku szkolnym 2020/2021 będzie realizowany język niemiecki (jako przedmiot dodatkowy)

publikujemy zestaw podręczników


Zestaw podręczników dla klas 4-6 do języka niemieckiegoPodręczniki do języka niemieckiego dla klas IV, V i VI (przedmiot dodatkowy)

Rok szkolny 2020/2021

 

Klasa IV

Wir smart I – język niemiecki dla klasy IV szkoły podstawowej, podręcznik i ćwiczenia,

Giorgio Motta, Ewa Książek-Kempa, Ewa Wieszczeczyńska, Aleksandra Kubicka, Barbara Kania, wydawnictwo LektorKlett.

 

Klasa V

Wir smart II – język niemiecki dla klasy V szkoły podstawowej, podręcznik i ćwiczenia,

Giorgio Motta, Ewa Książek-Kempa, Ewa Wieszczeczyńska, Aleksandra Kubicka, Barbara Kania, wydawnictwo LektorKlett.

 

Klasa VI

Wir smart II – język niemiecki dla klasy V szkoły podstawowej (ten sam podręcznik), podręcznik i ćwiczenia,

Giorgio Motta, Ewa Książek-Kempa, Ewa Wieszczeczyńska, Aleksandra Kubicka, Barbara Kania, wydawnictwo LektorKlett.

Więcej

Podręczniki ro religii

2020-08-13

W linku poniżej znajduje się zmieniony zestaw podręczników do religii.

Zmiana polega na tym, że w klasie II i III dodano karty pracy.


PODRĘCZNIKI DO RELIGII 2020-2021KLASA I

 

„POZNAJĘ BOŻY ŚWIAT”-  podręcznik,

red. K. Mielnicki, E. Kondrak

Wydawnictwo JEDNOŚĆ

 

KLASA II

 

„KOCHAMY PANA JEZUSA”- podręcznik + karty pracy,

red. J. Szpet, D. Jackowiak

Wydawnictwo ŚWIĘTY WOJCIECH

 

KLASA III

 

„PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA”- podręcznik + karty pracy,

red. J. Szpet, D. Jackowiak

Wydawnictwo ŚWIĘTY WOJCIECH

 

KLASA IV

 

„JESTEM CHRZEŚCIJANINEM”- podręcznik,

red. J. Szpet, D. Jackowiak

Wydawnictwo ŚWIĘTY WOJCIECH

 

KLASA V

 

„SZCZĘŚLIWI, KTÓRZY SZUKAJĄ PRAWDY”- podręcznik i zeszyt ćwiczeń,

red. K. Mielnicki, E. Kondrak

Wydawnictwo JEDNOŚĆ

 

KLASA VI

 

„WIERZĘ W KOŚCIÓŁ”- podręcznik,

red. J. Szpet, D. Jackowiak

Wydawnictwo ŚWIĘTY WOJCIECH

 

KLASA VII

 

„SPOTKANIE ZE SŁOWEM- podręcznik,

red. J. Szpet, D. Jackowiak

Wydawnictwo ŚWIĘTY WOJCIECH

 

KLASA VIII

„ABY NIE USTAĆ W DRODZE” -podręcznik,

red. J. Szpet, D. Jackowiak

Wydawnictwo ŚWIĘTY WOJCIECH

Więcej

Odbiór zaświadczeń

2020-07-21

Szanowni Państwo

Po odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty zapraszamy 3 sierpnia 2020 (poniedziałek)

w godzinach 9:00 – 12:00 do sekretariatu szkoły (Warszawska 88).

Więcej

Sukces naszej uczennicy

2020-06-24


Więcej

Kangur 2020

2020-06-02


Więcej

Finaliści z Jaktorowa

2020-06-01

W dniu 29 maja 2020 roku odbył się V Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego “Jeder gegen Jeden” zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie. Koordynatorem konkursu była Pani Anna Kamińska-Woźniak, nauczycielka języka niemieckiego.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaktorowie reprezentowali uczniowie klasy 7c: Gabriela Ossowska oraz Mateusz Wakuliński. Nad przygotowaniem uczniów do konkursu czuwała Pani Donata Rzepka, nauczycielka języka niemieckiego. Nasi uczniowie wykazali się bardzo dobrą wiedzą dotyczącą krajów niemieckojęzycznych oraz znajomością lektur i filmu “Złodziejka książek”, co pozwoliło im znaleźć się pośród 10 finalistów konkursu.

Po zakończeniu konkursu organizatorzy, uczniowie - finaliści i nauczyciele przygotowujący finalistów połączyli się przez Skype’a z Pierwszą Damą Panią Agatą Kornhauser-Dudą, która pogratulowała uczniom sukcesów, a uczestnicy mieli możliwość podzielić się wrażeniami z przygotowań i udziału w samym konkursie, który w tym roku został po raz pierwszy przeprowadzony online poprzez platformę Clickmeeting.

W poniedziałek, 1 czerwca 2020 roku uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami wzięli udział w uroczystości wręczenia dyplomów i nagród na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej nr 3 w Żyrardowie z udziałem przedstawicieli władz miasta i powiatu.

 

Donata Rzepka

Więcej

Szkolne Kasy Oszczędności w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie

2020-05-29

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaktorowie od dwóch lat aktywnie uczestniczy w programie Szkolnych Kas Oszczędności PKO Banku Polskiego. Program ten pomaga dzieciom rozwinąć większą świadomość pieniądza, roli oszczędzania w życiu człowieka oraz satysfakcję z osiągnięcia zamierzonych celów. Szkolne Kasy Oszczędności (SKO) PKO Banku Polskiego to największy, najstarszy i najbardziej rozpoznawalny program edukacji finansowej w Polsce.

Pomimo zaistniałej sytuacji epidemiologicznej i zdalnie prowadzonej nauki, SKO-wicze aktywnie uczestniczą w programie. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowań do konkursu podsumowującego nasze działania w ramach projektu SKO w roku szkolnym 2019/2020. Trzymajcie za nas kciuki!

Czy Ty Drogi uczniu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie chciałbyś wraz z nami uczestniczyć w programie SKO, uczyć się oszczędzać pieniądze na wymarzoną zabawkę, grę, a może rower, a przy tym brać udział w konkursach i wygrywać świetne nagrody?  Zapraszamy!

Jak przystąpić do SKO w czasach pandemii?
a) zgłosić chęć przystąpienia do programu (za pomocą maila w dzienniku elektronicznym) opiekunowi SKO - (dla klas I-III opiekunem jest Pani Emilia Skrzypczyńska, dla klas IV-VI Pani Karolina Wąsikowska)
b) wypełnić otrzymane od opiekuna SKO oświadczenie / zgodę na przystąpienie dziecka do SKO,
c) resztą formalności zajmuje się opiekun SKO, który przekazuje oświadczenia do banku, a po otrzymaniu informacji zwrotnej powiadamia rodzica o założeniu konta i przekazuje  najważniejsze informacje dotyczące zasad oszczędzania.

SKO Konto dla Ucznia jest:
a) bezpłatne – założenie i prowadzenie konta nie wiąże się z żadnymi opłatami,
b) bezpieczne – możliwość wypłaty z konta jedynie przez rodziców,
c) oprocentowane – odsetki naliczane są co tydzień,
d) atrakcyjne graficznie – np. możliwość zakładania przez dzieci elektronicznych skarbonek z przeznaczeniem na konkretny cel,
e) dostępne w każdej chwili – poprzez internetowy serwis dla dzieci.

Nie pozostaje zatem nic innego jak tylko zaprosić do SKO wszystkich chętnych uczniów, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z oszczędzaniem!

Opiekunowie SKO w ZSP w Jaktorowie: Emilia Skrzypczyńska i Karolina Wąsikowska

Więcej

Konsultacje przedmiotowe

2020-05-22

Szanowni Państwo

od poniedziałku 25 maja do 15 czerwca będą się odbywały konsultacje przedmiotowe

dla uczniów klas ósmych.


Poniżej dostępny jest harmonogram konsultacji,

wytyczne dla uczniów

oraz deklaracja rodziców.


Harmonogram

Wytyczne dla uczniów

DEKLARACJA - konsultacje


Więcej

Zarządzenie Dyrektora ZSP w Jaktorowie z 19 maja 2020

2020-05-20

Szanowni Państwo

w linku poniżej znajduje się zarządzenie


Zarządzenie Dyrektora ZSP - 19 maja 2020 

Więcej

Warszawa – stolica Polski

2020-05-15

W ramach nauczania zdalnego uczniowie klasy 3a w minionym tygodniu wykonywali zadania  i ćwiczenia dotyczące  stolicy Polski.  Na podstawie  informacji z podręcznika lub Internetu, uczniowie wykonali: prezentację – „Co warto zobaczyć w Warszawie” oraz fragment scenografii do wysłuchanej legendy „Syrena”.

Ewa Witkowska

Więcej

PRACUJEMY ZDALNIE…

2020-05-13

Klasa 1a realizuje nauczanie zdalne. Wszyscy uczniowie pod okiem rodziców bardzo się starają, aby wypaść jak najlepiej. Sumiennie odrabiają prace, piszą, ćwiczą czytanie, śpiewają, wykonują prace plastyczne oraz wykonują ćwiczenia gimnastyczne, aby nie stracić kondycji już zdobytej na lekcjach wychowania fizycznego.

Z okazji Dnia Ziemi wykonaliśmy dżdżownice  z  materiałów  przeznaczonych do recyklingu. Jak wyszło, zobaczcie sami…

E.S.

Więcej

Uczcili 3 Maja

2020-05-13

Sami zobaczcie jakie piękne flagi według własnej inwencji twórczej wykonali uczniowie klasy 1a. Tym zadaniem domowym realizowanym przez zdalne nauczanie uczcili Święto Konstytucji 3 Maja.

Ewa SidorWięcej

Tęsknimy za kolegami i koleżankami

2020-05-13

Zdalne nauczanie spowodowało, że mamy ograniczone kontakty z kolegami. Możemy do siebie dzwonić i pisać, ale nie możemy spotykać się w szkole. Tęsknimy za sobą i nauką. Ta tęsknota wyraża się w pracach, które napływają do wychowawczyni między zadaniami wykonanymi jako praca domowa w nauczaniu zdalnym. Oto prace Julki, Uli, Marysi, Lilki i Karola.

WIRUSIE IDŹ SOBIE JUŻ! CHCEMY WRÓCIĆ DO SZKOŁY!

Ewa Sidor

Więcej

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI

2020-05-02

        Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi uczniowie klasy II A wzięli udział w konkursie fotograficznym. Zadaniem uczestników było zaobserwowanie i uwiecznienie na fotografii ciekawego zjawiska przyrodniczego lub piękna otaczającej nas natury.

Wpłynęło 48 prac, które spełniały wymagania.

Dzieci miały możliwość obejrzeć wirtualną wystawę i oddać głos na wybrane zdjęcia.

 

Wyniki konkursu:

 

I miejsce – Julka B., Maja K.

II miejsce – Aleksander, Kacper W., Michał, Oliwia

III miejsce – Julka B., Michał

IV miejsce –Amelia, Maja Ch., Mateusz,  Patrycja, Tomek, Zuzia

Wyróżnienie- Julka W. Kacper S. Kacper W., Oliwia, Sebastian, Maja W.

 

Wszystkie zdjęcia były bardzo ładne, przedstawiały zjawiska zachodzące

w przyrodzie i wskazywały na cechy fotografa, takie jak: spostrzegawczość, wyczucie estetyki i pomysłowość.

 

Serdeczne gratulacje!

M. M.

Link do zdjęć - kliknijWięcej

Lista kandydatów przyjętych do klas pierwszych

2020-04-30

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej


Lista kandydatów przyjętych do klas pierwszych

Szkoły Podstawowej w Jaktorowie

znajduje się na drzwiach szkoły (wejście główne)

przy ulicy Warszawskiej 88.


Jacek Zbrzeżny

Więcej

Podręczniki dla klas 1 - 3

2020-04-28

W dniach 4-6 maja w bibliotece szkoły podstawowej będą wydawane podręczniki dla klas I-III (cz.5):

4.05.2020 (poniedziałek) – klasy:

3a godz.8.30 – 9.30

3b godz. 10.00 – 11.00

3c godz. 11.30 – 12.30

3d godz. 13.00 – 14.00

 

5.05.2020 (wtorek) – klasy:

2a godz.8.30 – 9.30

2b godz. 10.00 – 11.00

2c godz. 11.30 – 12.30

2d godz. 13.00 – 14.00

 

6.05.2020 (środa) – klasy:

1a godz.8.30 – 9.30

1b godz. 10.00 – 11.00

1c godz. 11.30 – 12.30

 

Biblioteka szkolna będzie czynna w tych dniach do godziny 15.00.

Beata Wesołowska

Więcej

Prezentacje uczennic

2020-04-28

Kilka prezentacji na temat olimpiady:

Prezentacja Iga Bałagulska

Prezentacja Maria Wakulińska

Prezentacja Marta Affek


Więcej

Różne oblicza zdalnej nauki

2020-04-28

       Od kilku tygodni kontynuujemy nauczanie zdalne. To nie oznacza, że dzieci nie mają ze sobą żadnego kontaktu.

Uczniowie kl. II A wymieniają się swoimi pomysłami. Dotyczy to między innymi prac technicznych i plastycznych. W ramach realizacji programu nauczania uczniowie wykonują prace w domu i przesyłają do nauczyciela. Są one następnie publikowane w linku dostępnym dla wszystkich. Daje to dzieciom możliwość utrzymywania „kontaktu na odległość”.

       Podziwialiśmy już własnoręcznie robione ozdobne ramki do zdjęć. Po lekturze „Calineczki” dzieci lepiły z plasteliny postać bohaterki baśni. Innym razem, po zapoznaniu się z dziełami znanego architekta Antonio Gaudiego,  same bawiły się w architektów. Stworzone przez dzieci projekty wymarzonych domów wykazują ich zdolności i wielką wyobraźnię.

Oglądanie prac kolegów i koleżanek z klasy jest wirtualną zabawą dla całej rodziny!

 

M. M.

Więcej

Informacje z biblioteki szkolnej

2020-04-14

Drodzy czytelnicy!

Od dłuższego czasu, nie możemy spotykać się w szkolnej bibliotece, mam jednak nadzieję, że mimo wielu nowych obowiązków, znajdujecie czas na czytanie.

Tegoroczna edycja Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”, została odwołana. Oficjalny komunikat ze strony organizatora:

ODWOŁANE! 43. Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka" 2020

KOMUNIKAT:

W związku z koniecznością chronienia się przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz decyzją podjętą przez Premiera Mateusza Morawieckiego o zawieszeniu działalności placówek oświatowych odwołujemy tegoroczną edycję Konkursu recytatorskiego Warszawska Syrenka. O możliwości przeprowadzenia przesłuchań w innym terminie będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach.

Koordynator MIK: Anna Mizińska, tel. 22 586 42 14; a.mizinska@mik.waw.pl

Organizator Konkursu Recytatorskiego im. Jarosława Iwaszkiewicza” podjął decyzję o przeniesieniu tegorocznej edycji  na późniejszy termin:

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach informuję, że wszystkie działania związane z organizacją XX Jubileuszowej Edycji Konkursu Recytatorskiego im. Jarosława Iwaszkiewicza zostają odroczone. Proponujemy przesunięcie Konkursu na drugą połowę października, a warsztatów na przełom września i października. Nie odbędą się zatem w zapowiedzianym terminie: wykład dla nauczycieli (16 marca), warsztaty recytatorskie (25 marca i 17 kwietnia) oraz sam Konkurs (przesłuchania 20, 22 maja, zakończenie 29 maja).
Informacja o konkursie będzie jak zwykle umieszczona na stronie www.stawisko.pl oraz rozsyłana pocztą elektroniczną.
Do zobaczenia w lepszym czasie i zdrowiu!

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych, liceów i szkół średnich wszelkich typów oraz – po raz pierwszy – wszystkich zainteresowanych recytacją.
Temat tegorocznej edycji brzmi:
Przełożone – polubione. Literatura światowa w polskich tłumaczeniach.
Teksty przygotowane na konkurs (zarówno poezja jak proza i dramat) powinny ukazywać związki pomiędzy literaturami różnych narodów, wzajemne przenikanie się kultur oraz mistrzostwo tłumaczy, bez pracy których nasza literatura i nasza wyobraźnia byłyby uboższe.
Jednocześnie prosimy Dyrekcje szkół i Państwa Nauczycieli prowadzących przygotowania do konkursu o przeprowadzenie eliminacji szkolnych i wyłonienie laureatów I, II i III miejsca etapu szkolnego.
Organizatorka
Ewa Cieślak

 

Dyrektor Muzeum

Alicja Matracka-Kościelny

 

 

Zapraszam, do wyszukiwania odpowiedniej literatury, zgodnej z tematem  i przygotowywanie się do konkursu. Jeśli będę mogła pomóc, proszę o kontakt za pomocą dziennik elektronicznego.

W tym trudnym czasie, chciałabym Was, Drodzy Czytelnicy zachęcić do korzystania z wolnego czasu, tak aby rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności.

Telewizja Polska, instytucje kultury, przedstawiają różne propozycje. Ze wszystkich będzie Wam trudno skorzystać, wybierzcie zatem te, które będą dla Was interesujące.

Rekomendowane przez MEN, pasma edukacyjne TVP, TVP ABC i TVP Kultura – propozycje dla uczniów i nauczycieli.

 

Pozdrawiam i do szybkiego zobaczenia w szkole!

 Beata Wesołowska

Nauczyciel bibliotekarz

Więcej

Rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej

2020-04-03

Szanowni Państwo

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce

SZKOŁA PODSTAWOWA – REKRUTACJA.

Dokumenty można również pobrać w formie papierowej

na portierni szkoły w godzinach 8:00 – 15:00.


Dokumenty można składać poprzez skrzynkę

mailową szkoły: zsp@zspjaktorow.pl,

listem za pośrednictwem poczty

lub osobiście na portierni szkoły

w godzinach 8:00 – 15:00.

Więcej

Informacja w sprawie zdalnego nauczania

2020-03-23

1.       W okresie ograniczenia pracy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie informuję, że jedyną formą komunikacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami będzie dziennik elektroniczny.

2.       Przez dziennik będziemy zadawać materiały do nauki (zakładka ZADANIA DOMOWE). Po otrzymaniu rozwiązania zadań (wysłanych na maila nauczyciela) będziemy dokonywać oceny pracy ucznia. Prace należy wysyłać w formie plików: PDF, JPG, Word, Excel.

3.       Przez monitorowanie zakładki ZADANIA DOMOWE dyrekcja oraz nauczyciele zobowiązani są do koordynowania współpracy w celu zapewnienia higieny pracy uczniów (nieobciążanie nadmierne uczniów, uwzględnienie specjalnych potrzeb edukacyjnych). Tygodniowy zakres treści należy dostosować proporcjonalnie do ilości lekcji w tygodniu.

4.       Postępy uczniów będą monitorowane i oceniane poprzez dziennik elektroniczny po otrzymaniu na maila nauczyciela wykonanych zadań (zgodnie z poleceniami nauczyciela).

5.       Wszelkie konsultacje z nauczycielami i specjalistami będą realizowane przez dziennik elektroniczny. Nauczyciele i specjaliści udzielają odpowiedzi, konsultacji w godzinach 8:00 – 16:00 w dni robocze.

 

W swojej pracy będziemy uwzględniali:

1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

4) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

5) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć


Jacek Zbrzeżny

Więcej

Odwołane rekolekcje

2020-03-11

Rekolekcje szkolne są odwołane.

Więcej

Zawieszenie zajęć

2020-03-10

Na wniosek dyrektorów szkół w trosce o zdrowie i życie uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkół

Wójt Gminy Jaktorów zawiesza działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą (świetlice szkolne) w:

1. Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie

2. Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie

od dnia 12 (czwartek) marca do 27 marca 2020 roku.

 

Termin zakończenia zawieszenia może ulec zmianie.

Więcej

Rekolekcja 2020

2020-03-06


Więcej

Pamiętaj o higienie

2020-03-04


Więcej

Warsztaty dekoratorskie

2020-03-04


W miniony piątek w naszej szkole odbyły się zajęcia kształtujące wyobraźnię i inwencję twórczą uczniów. Zajęcia były formą doskonalenia sprawności manualnej, rozwijania poczucia estetyki i przydatności wykonanej pracy. Celem zajęć było wykonanie ozdób wielkanocnych. Dekoracje zostaną przekazane na kiermasz z którego dochód wspomoże podopiecznych Caritas. Warsztaty dla uczniów poprowadziła w świetlicy szkolnej pani Emilia Banasiak. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy III, IV i V. Nad uczniami czuwała również pani psycholog Joanna Majewska.

 

Emilia Banasiak

Więcej

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego

2020-02-26

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi pod adresem:

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

Więcej

Karnawał w szkole

2020-02-10


Fotorelacja z balu karnawałowego


Więcej

Serca z serca

2020-02-07

Serduszka, serca, serducha, prosto z serc naszych uczniów ze świetlicy.

Dzieciaki włożyły w nie całe serca i wykonały piękne prace, a oto i one, sami zobaczcie.


Więcej

Konkurs plastyczny

2020-02-07

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaktorowie zaprasza dzieci z klas 1-4 uczęszczające do świetlic szkolnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.: "Czekoladki dla sąsiadki - inspiracje twórczością Doroty Gellner.

Dorota Gellner jest autorką bajek, wierszy, opowiadań, rymowanek, tekstów do piosenek - takich jak: " Zuzia - lalka nieduża", "Ogórek", "A ja rosnę". Bohaterkami jej utworów są dziewczynki, zwierzęta, rośliny, przedmioty i zjawiska przyrodnicze.

Tematem przewodnim prac będą ilustracje do jednego lub wielu utworów Doroty Gellner. Konkurs skierowany jest do dzieci z klas 1-4 uczęszczających na zajęcia świetlicowe w szkołach podstawowych.

Technika prac: praca płaska lub przestrzenna w dowolnym formacie.

Termin składania prac: 26.03.2020r.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Więcej

Klasowe jasełka

2020-02-07


        Dobiega końca okres świąteczny. Uczniowie klasy VB chcieli podsumować go przygotowanymi przez siebie krótkimi Jasełkami. Oliwia Gawryś i Kuba Buczyński najmocniej zaangażowali się w projekt przedstawienia i swoim entuzjazmem „zarazili” pozostałych rówieśników. Podczas spotkania z rodzicami, omawiającego I semestr, uczniowie wystawili dla swoich bliskich uwspółcześnioną wersję Jasełek. Była szopka z prawdziwym niemowlęciem, trzej królowie z darami, zwierzęta i pastuszkowie. Do wigilijnego stołu zaś zasiadła duża, wielopokoleniowa rodzina, którą odwiedził oczywiście Mikołaj.

        A oto wszyscy bohaterowie występów, dowartościowani dużymi brawami licznie zgromadzonej publiczności.

 

Wychowawca 
Joanna Sobczyńska

Więcej

III miejsce w mistrzostwach powiatu

2020-02-07

W dniu 6 lutego 2020 r w Podkowie Leśnej odbyły się Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej chłopców – kategoria młodzież. W zawodach wzięło udział dziewięć szkół powiatu Grodzisk Mazowiecki: SP 2 Podkowa Leśna, SP 1 Milanówek, SP 6 Grodzisk Mazowiecki, SP 1 Podkowa Leśna, SP Międzyborów, SP Książenice, SP 2 Milanówek, SP Józefina i SP Jaktorów. Szkoły te zostały podzielone na 3 grupy: A, B i C. Grupa A: SP 2 Podkowa Leśna, SP 6 Grodzisk Mazowiecki i SP 1 Milanówek. Grupa B: SP Międzyborów, SP 1 Podkowa Leśna i SP Książenice. Grupa C: SP Józefina, SP 2 Milanówek i SP Jaktorów. W swojej grupie nasi chłopcy uzyskali następujące wyniki: SP Jaktorów – SP 2 Milanówek 8: 0, SP Jaktorów- SP Józefina 4:0. Wyniki te dały 1 m-ce w grupie C i wejście do ścisłego finału z udziałem 3 szkół : SP 1 Podkowa Leśna, SP 2 Podkowa Leśna i SP Jaktorów. Wyniki finału : SP Jaktorów – SP 1 Podkowa Leśna 2:3, SP Jaktorów – SP 2 Podkowa Leśna 3:6. Chłopcy zajęli 3 m-ce i zdobyli brązowe medale. W turnieju zwyciężyła SP 2 Podkowa Leśna przed szkołą SP 1 Podkowa Leśna. Chłopcy wystąpili w następującym składzie: Przemek Siedlecki, Nehemiasz Piech, Krystian Pelikanowski, Robert Szkop, Sebastian Janowski, Kacper Pika, Wiktor Świerżewski i Antoni Gadomski. Wszyscy zasługują na pochwały, a na szczególną pochwałę zasługuje bramkarz Przemek Siedlecki, który w finale ze szkołą SP 1 Podkowa Leśna, obronił rzut karny.

Robert Strupiński

Więcej

Instrumenty dęte blaszane

2020-02-04

24 stycznia gościliśmy w szkolnych progach artystów Filharmonii Narodowej. Tym razem mogliśmy usłyszeć kwintet Wah-Wah Brass, czyli pięciu utalentowanych i pełnych pasji młodych instrumentalistów. Instrumenty dęte blaszane mają w Europie bogatą i bardzo długą historię. Ze względu na swój mocny, donośny dźwięk służyły początkowo do grania różnego rodzaju sygnałów i fanfar. Później, dzięki ulepszeniu konstrukcji, znalazły zastosowanie w muzyce symfonicznej, jazzowej i popularnej. Ważne miejsce zajmują także w kameralistyce, gdzie występują zwykle w pięcioosobowych zespołach. O możliwościach brzmieniowych i wyrazowych tych instrumentów potocznie nazywanych „blachą” oraz trudnej technikę gry na nich mogliśmy przekonać się w zaprezentowanych efektownych utworach z różnych epok - od renesansu po wiek XX. Nie zabrakło przebojów muzyki klasycznej, rozrywkowej i filmowej, co dodatkowo uczyniło koncert wyjątkowo atrakcyjnym. Dzieci mogły też poznać sekrety budowy instrumentów dętych blaszanych i dowiedziały się, że ich przodkami były… zwierzęce rogi.

Karina Borządek

Więcej

Sukces chóru.

2020-02-04

W styczniu chór szkolny wziął udział w XIV Konkursie Wokalnym w Milanówku organizowanym przez Milanowskie Centrum Kultury pod patronatem Burmistrza Miasta Milanówka - Piotra Remiszewskiego, Burmistrza Gminy Brwinów - Arkadiusza Kosińskiego, Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki – Grzegorza Benedykcińskiego.  W konkursie wzięło udział ok. 180 uczestników. Przesłuchania trwały dwa dni!

Nasz chór zajął III miejsce śpiewając piosenkę „Nie blisko” a solistka Wiktoria Zega z kl. 5D otrzymała wyróżnienie za piosenkę „Wigilia”.

Jako laureaci zostaliśmy zaproszeni na koncert galowy 25 stycznia, na którym wręczone były nagrody.

Gratulujemy wszystkim Laureatom!

 

Karina Borządek i Krzysztof Gwiazda

Więcej

Oczaruj mnie… Fantastyką

2020-02-03


15 stycznia  2020 roku, w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim odbył się Finał V edycji Konkursu „Oczaruj mnie… Fantastyką”. Zanim jednak wręczono nagrody i dyplomy, mogliśmy wysłuchać 5 wybranych prezentacji.

W etapie powiatowym wzięło udział 173 uczestników, wśród laureatów znaleźli się także nasi uczniowie:

II miejsce:

Misiak Weronika kl. 3b (przygotowywała B. Wiśniewska)

Boniecka Julia kl. 3c (przygotowywała B. Fijewska)

Ossowska Adela  kl. 3c (przygotowywała B. Fijewska)

III miejsce

Kałuża Paweł  kl. 3b (przygotowywała B. Wiśniewska)

Pietrzak Antonina kl. Vb (przygotowywała A. Ostrowska)

Szkop Robert kl. VIIIc (przygotowywała D. Brzezińska)

Wyróżnienia:

Dmowski Filip  kl. 3b (przygotowywała B. Wiśniewska)

Kukiełka Ewa kl. 3b (przygotowywała B. Wiśniewska)

Po części oficjalnej wszyscy obecni zostali zaproszeni na projekcję filmu „Bardzo Fajny Gigant”.

Wszystkim uczestnikom, opiekunom i rodzicom bardzo dziękuję za udział i pomoc w przygotowaniu do  konkursu i zapraszam do udziału w innych konkursach organizowanych w bibliotece.

Wszystkim laureatom konkursu GRATULUJEMY!!!

 

Beata Wesołowska

Więcej

Szczypiorniak dla najmłodszych w Jaktorowie

2020-01-30

        Już piąty raz w naszej szkole zorganizowany został turniej piłki ręcznej dla najmłodszych. W zawodach uczestniczyły dziewczęta z rocznika 2009/2010, łącznie 84 zawodniczki.

        W turnieju udział wzięły następujące zespoły: UKS Jaktorów I, UKS Jaktorów II, SP 341 Warszawa, UKS Zielonka, UKS Lider Winnica, SP 6 Grodzisk Mazowiecki.

        Zwyciężył zespół z Warszawy, II miejsce zajął zespół z Winnicy, III miejsce pozostałe drużyny. Niezależnie od zajętej lokaty wszystkie zawodniczki otrzymały złote medale, drużyny otrzymały puchary i dyplomy. Najlepsze zawodniczki z poszczególnych zespołów uhonorowane zostały statuetkami i upominkami. W czasie przerwy dzieci bawiły się przy muzyce.

        Organizatorem turnieju był Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaktorowie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Uczniowski Klub Sportowy z Jaktorowa. Nad prawidłowym przebiegiem wydarzenia czuwali: Pani Anna Druszcz i Pan Robert Strupiński.

Stanisław Kuberski

Więcej

Dzień babci i dziadka w świetlicy szkolnej

2020-01-21Dziadkowie to olbrzymi rodzinny skarb. Dają swoim wnukom miłość, ciepło i troskę. Są gotowi poświęcić swój czas, uwagę i cierpliwość, dając dzieciom poczucie zrozumienia i bezpieczeństwo. Uczą nas, czym jest tradycja, wiara i patriotyzm a jednocześnie są najlepszym towarzyszami zabaw.

Za to wszystko i wiele więcej pragniemy im podziękować a w dniu ich święta złożyć najserdeczniejsze życzenia.

Dzieci ze świetlicy z klas młodszychprzygotowały dla swoich ukochanych dziadków piękne portrety i laurki z najszczerszymi i najlepszymi życzeniami.

Wszystkim dziadkom i babciom życzymy samych pogodnych dni i spełnnienia wszystkich marzeń.

 

Izabela Sienicka

Więcej

Konkurs Bożonarodzeniowy rozstrzygnięty!

2019-12-21


Wyniki konkursu:

I miejsce: Daniel Chechłacz kl. 3a

II miejsce: Natalia Tkaczyk kl. 5d i Amelia Sobiecka kl. IVb

III miejsce: Dawid Chechłacz kl. 3a

Konkurs zorganizowany był przez nauczycieli świetlicy szkolnej.

Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy.

 

Emilia Banasiak

Karina Borządek 

Więcej

Zapachniało świętami

2019-12-21

W środę i czwartek 18-19 grudnia 2019 dzieci z klas III-VI lepiły w świetlicy szkolnej ciasto… i to prawdziwe ciasto, ale nie jak by się mogło wydawać ciasto na pierniczki, makowiec albo pierogi. Była to wyjątkowa mieszanka, z której uczniowie wykrawali wzory foremkowe, które po wyschnięciu pomalują i udekorują, następnie ich dzieła zawisną na choinkach w domach. W czasie lepienia masy z ciasta rozmawialiśmy o zwyczajach i tradycjach świątecznych: szczególnie tych związanych z pieczeniem ciast. Zdjęcia ,,kulinarnych’’ zajęć przedstawiamy poniżej.

Emilia Banasiak 

Więcej

Christmas Wishes

2019-12-19

W tym roku klasy Ia i Ib uczestniczyły w projekcie eTwinning

„Christmas Wishes”.

 

Uczniowie własnoręcznie wykonali

kartki świąteczne z życzeniami,

które wysłaliśmy do szkół

w Hiszpanii, Anglii, Rumunii, Francji, Holandii oraz na Cyprze.

 

W tym tygodniu otrzymaliśmy kartki i życzenia, które otrzymaliśmy od naszych europejskich kolegów i koleżanek.

 

Dzięki projektowi dzieci miały okazję poznać zwyczaje świąteczne panujące w tych krajach.

Uczestnictwo w projekcie pozwoli budować pozytywne nastawienie  do nauki języka angielskiego oraz otwartość na  innych ludzi i odmienne kultury.

  

 

Beata Gałązka

Więcej

I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem

2019-12-19


18 grudnia 2019r. dobiegła końca kolejna edycja akcji charytatywnej pod hasłem

„I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”.

Została ona przeprowadzona w dniach od 6 grudnia do 18 grudnia 2019r. w Szkole Podstawowej w Jaktorowie. W tym czasie „Święci Mikołajowie” dostarczyli do organizatorów akcji paczki-prezenty, które zostały rozdane dzieciom wskazanym uprzednio przez wychowawców klas I-III.

Organizatorzy akcji serdecznie dziękują wszystkim, którzy okazali wrażliwość i dobre serce słowami Jana Pawła II:

 „Człowiek jest dobry nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi”.


Ewa Witkowska


Więcej

Życzenia świąteczne

2019-12-18


Więcej

Mistrz Ortografii 2019

2019-12-16


29 listopada 2019 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie odbył się II Gminny Konkurs Ortograficzny o tytuł „Mistrza Ortografii”.

Celem konkursu było popularyzowanie praktycznego stosowania zasad poprawnej polszczyzny, budzenie szacunku do języka ojczystego oraz przede wszystkim wytworzenie wśród uczniów motywacji do nauki ortografii. Konkurs skierowany był do uczniów klas: VI, VII,VIII szkoły podstawowej z terenu Gminy Jaktorów.

Jury konkursu w składzie: przewodniczący Marcin Gorgol-Chmielewski oraz członkowie Agnieszka Aronowska, Danuta Brzezińska oraz Maria Szymańczak dokonało oceny tekstu dyktanda 19 uczestników wyłonionych w szkolnych eliminacjach. Wszyscy finaliści prezentowali bardzo wysoki poziom umiejętności ortograficznych. Oceniając teksty brano pod uwagę przede wszystkim: poprawny zapis ortograficzny i interpunkcyjny wyrazów. Komisja konkursowa dokonała szczegółowego sprawdzenia prac pisemnych, a następnie wyłoniła zwycięzców konkursu.

I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii zdobył Dawid Dmowski uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej w Jaktorowie, II miejsce ex aequo zajęły Gabriela Ossowska i Natalia Delczyk uczennice Szkoły Podstawowej w Jaktorowie, III miejsce przypadło Marii Koźbiał uczennicy klasy VIII Szkoły Podstawowej w Międzyborowie oraz  Adamowi Majewskiemu uczniowi klasy VIII Szkoły Podstawowej w Jaktorowie.

Wyróżnienia przyznano: Wiktorii Domańskiej uczennicy klasy VIII Szkoły Podstawowej w Międzyborowie, Robertowi Szkopowi uczniowi klasy VIII Szkoły Podstawowej w Jaktorowie oraz Mateuszowi Kuligowskiemu uczniowi klasy VIII Szkoły Podstawowej w Międzyborowie.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i długopisy, a laureaci nagrody książkowe. Zdobywca tytułu Mistrza Ortografii został uhonorowany wiecznym piórem z wygrawerowanym logo konkursu.

Po części konkursowej odbyły się warsztaty na temat ,,Czy potrafisz się uczyć?”, które poprowadziła dr Ewa Grodecka.

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich nauczycielom, którzy pomogli uczniom w przygotowaniu się do konkursu. Zgodnie ze znaną zasadą - ,,Pisać każdy potrafi, kto uczy się ortografii”- zachęcamy do zgłębiania tajników polskiej ortografii i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu o tytuł Mistrza Ortografii.

Maria Szymańczak.

Więcej

Mikołajkowy turniej piłki ręcznej dziewcząt – Małkinia 2019

2019-12-16

        7 grudnia zespół z Jaktorowa (rocznik 2008 uczestniczył w V Mikołajkowym Turnieju Piłki Ręcznej w Małkini. W turnieju uczestniczyło osiem zespołów podzielonych na dwie grupy – A i B. W grupie A uczestniczyły: UKS Dwójka Małkinia, MUKS Czarni Regimin, UKS Wyszków, SP Siedlce. W grupie B uczestniczyły: SP 341 Warszawa, SP Zielonka, SP Jaktorów i SP 50 Białystok.

        Zespół z Jaktorowa wygrał wszystkie mecze w grupie, dopiero w półfinale uległ późniejszym zwycięzcą turnieju MUKS Czarni Regimin. W meczy o trzecie miejsce zespół z Jaktorowa pokonał SP 50 Białystok.

Stanisław Kuberski

Więcej

100 kartek świątecznych

2019-12-16

Podobnie, jak w zeszłym roku konkurs "100 kartek świątecznych" cieszył sie dużym powodzeniem. Najpopularniejszym tegorocznym motywem była choinka, w najróżniejszych odsłonach.

Na kartkach pojawiły się świąteczne drzewka wyklejane z kolorowych figur geometrycznych, lepione z własnoręcznie kręconych kulek krepinowych, witrażowe – oklejane z dwóch stron prześwitującą folią wypełnioną połyskującymi cekinami. Nie zabrakło oczywiście najważniejszego motywu grudniowych świąt – szopki z małym Jezusem, Maryją i Józefem.

Przepiękne były te kartki!

Nic dziwnego, że wybór najpiękniejszych okazał się bardzo trudny. Jury w składzie: Pan Dyrektor Jacek Zbrzeżny, Pani Wicedyrektor Joanna Cackowska, Pani Karolina Wąsikowska, przyznało nagrody ex aequo, wyróżnienia oraz upominki za udział w konkursie. Nagrody ufundowała Rada Rodziców, dzięki czemu laureaci otrzymali puzzle, różne układanki oraz piękne gry planszowe, logiczne i strategiczne. Żadne dziecko biorące udział w konkursie nie pozostało bez dyplomu i upominku!

Wysyłanie kartek z życzeniami to tradycyjna forma okazania serdeczności ludziom, o których chcemy pamiętać w doniosłym czasie Bożego Narodzenia oraz w Nowym Roku. Dlatego warto podziękować wszystkim dzieciom biorącym udział w konkursie za podtrzymywanie tego zwyczaju i zrobienie pięknych kartek świątecznych.

Więcej

Z wizytą w Toyocie

2019-12-16


12 grudnia ósmoklasiści z jaktorowskiej Szkoły Podstawowej mieli okazję zwiedzić zakład pracy Toyota Material Handling. Nietypowa wycieczka zorganizowana została w ramach doradztwa zawodowego. Uczniowie mieli okazję zapoznać się ze specyfiką działalności firmy. Uzyskali wiedzę, jak wiele różnych zawodów jest wykonywanych w jednej firmie: mechanik, elektromechanik, lakiernik, księgowa, informatyk, analityk finansowy, logistyk to tylko niektóre z nich.

Składamy serdeczne podziękowania dla pracowników Toyota Material Handling w Jaktorowie za zaproszenie oraz profesjonalną organizację wycieczki po zakładzie.

Marcin Gorgol

Więcej

Listopadowy turniej w piłce ręcznej dziewcząt

2019-12-05      W dniu 30 listopada 2019 roku w hali sportowej w Jaktorowie odbył się turniej w piłce ręcznej dziewcząt z rocznika 2007/2008. W zawodach uczestniczyło sześć zespołów z pięciu szkół: Szkoła Podstawowa w Jaktorowie, Szkoła Podstawowa w Teresinie, Szkoła Podstawowa w Radziejowicach, Szkoła Podstawowa w Iłowie, Szkoła Podstawowa nr 6 w Grodzisku Mazowieckim.

 

Wyniki poszczególnych rozgrywek:

Grupa A

SP Jaktorów I – SP Grodzisk Mazowiecki – 17:2

SP Jaktorów – SP Teresin – 6:7

SP Teresin – SP Grodzisk Mazowiecki – 10:2

Grupa B

SP Jaktorów II – SP Radziejowice – 3:5

SP Iłów – SP Jaktorów II – 7:6

SP Iłów – SP Radziejowice – 5:4

     

III miejsce zajął zespół z Iłowa, w meczu z Radziejowicami zwyciężył 11:10.

      Mecz o I miejsce między Jaktorowem i Teresinem zakończył się remisem 3:3, dlatego o zwycięstwie zdecydowały dodatkowe rzuty karne. Zwyciężył zespół z Teresina.Więcej

Wycieczka do Warszawy

2019-12-05

Teatr to magiczne miejsce, można tam poczuć się jak w krainie baśni. Dlatego klasa 1a i 2b wybrały się na przedstawienie do teatru „Lalka” w Warszawie. Obejrzeliśmy sztukę „Krzesiwo” H. Ch. Andersena w wykonaniu wspaniałych aktorów i lalek zwanych kukiełkami. Sztuka dostarczyła nam wielu wrażeń i bardzo nas zaintrygowała ze względu na wykorzystane lalki. Przedstawienie bardzo nam się podobało i na pewno jeszcze tam wrócimy.

Pełni wrażeń odwiedziliśmy także Lotnisko im. Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie zwiedzaliśmy halę przylotów i odlotów, miejsce odpraw pasażerów oraz taras widokowy. Pilot naszej wycieczki opowiedział nam o bezpieczeństwie na lotnisku oraz pracy celników. Dowiedzieliśmy się co możemy wywozić z kraju i jak powinien być spakowany nasz bagaż. Wiele zaciekawienia wzbudził widok policjantów, którzy pilnowali porządku wśród podróżujących. Te wrażenia także będą niezapomniane.

Ewa Sidor

Więcej

Jesienne prace klasy 1a

2019-12-05

Piękna jest złota polska jesień, a uczniowie klasy 1a podziwiają tę porę roku wykonując prace o tematyce jesiennej. Zapraszamy do obejrzenia całej galerii naszych prac, których część przedstawiamy tutaj…

Ewa Sidor

Więcej

Kukiełki

2019-12-05

Kontynuując poznawanie świata teatru klasa 1a samodzielnie wykonała lalki zwane kukiełkami. Są to popularne lalki na patyku, które oglądaliśmy w teatrze lalek. Byliśmy zauroczeni tą pracą, a pani Ewa ledwie zdążyła uwiecznić na zdjęciach nasze prace, bo wszyscy chcieli zabrać je do domu. Bardzo lubimy takie zajęcia i mamy nadzieję na więcej.

Ewa Sidor

Więcej

W oczekiwaniu na świętego

2019-12-04

„Idzie, idzie święty z długą siwą brodą ,

a dwaj aniołowie za ręce go wiodą.

Niosą w wielkich koszach:

słodziutkie pierniki, ciastka i cukierki,

lalki, żołnierzyki.

Każdemu nad głową złota gwiazdka świeci,

idą i szukają samych grzecznych dzieci.“

 

Wizerunek świętego Mikołaja zmieniał się na przestrzeni wieków - od poważnego starca z pastorałem w czerwonej szacie biskupiej aż do obecnie utrwalonego w naszej kulturze  starszego mężczyzny z grubym brzuchem i worem prezentów dla grzecznych dzieci.

Dzieci w świetlicy szkolnej przedstawiły swój wizerunek świętego z siwą brodą, przygotowały też skarpety, by Mikołaj miał gdzie zostawić dla nich prezenty. Oto prace mikołajkowe wykonane przez uczniów z klas pierwszych i drugich.


Izabela Sienicka

Więcej

Pamiętajmy o odblaskach

2019-12-04

        Zgodnie z jesienno – zimową tradycją w Szkole Podstawowej w Jaktorowie odbyła się kolejna edycja konkursu „Z odblaskiem bezpieczniej”. Uczniowie przygotowali prace plastyczne przedstawiające tematykę bezpieczeństwa na drogach. Przed ogłoszeniem wyników konkursu plastycznego klika słów o powinnościach pieszych wygłosił aspirant sztabowy Sławomir Janowiec z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.

Wyniki konkursu plastycznego:

I miejsce – Aleksandra Sobolewska z klasy 4a

II miejsce – Wiktor Banaszek z klasy 4a

III miejsce – Lena Kasjaniuk z klasy 4b

 

        Wszyscy uczniowie klas czwartych otrzymali odblaskowe opaski. 

Więcej

XVIII Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego

2019-12-04

27 listopada 2019 roku w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Jaktorowie przy ul. Chełmońskiego po raz 18- ty odbyły się integracyjne rozgrywki w tenisie stołowym. O puchar walczyły 4 zespoły: Dom Rehabilitacyjno- Opiekuńczy Milanówek, WTZ Milanówek, ZSP Jaktorów oraz grupa samopomocowa „Sami swoi” działająca przy GOPS w Jaktorowie.

W organizację turnieju tradycyjnie zaangażował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaktorowie. W tym roku dołączyło do współpracy Stowarzyszenie Invicti, przedstawiciel, Pan Lesław Lebiedziński odpowiadał za składy sędziowskie.To ważne wydarzenie nie mogłoby się odbyć gdyby nie zaangażowanie wielu wielu osób: Pani Agnieszki Tuzińskiej, koordynatora  turnieju, Pana Daniela Kupca i Pani Aleksandry Dymowskiej, którzy przygotowali harmonogram rozgrywek. Klasa 8a razem ze swoją wychowawczynią, Panią Małgorzatą Romanowską  zorganizowała wróżby i zabawy andrzejkowe. Turniej przebiegał w atmosferze wesołej zabawy i zdrowej rywalizacji. O wspólne tańce, słodki poczęstunek i fantastyczną atmosferę dbały Pani Hanna Drązikowska, Agnieszka Grzegorzewska, Anna Druszcz i Anna Maruszak. Na koniec wszystkie drużyny odebrały zasłużone puchary oraz słodkie upominki. Organizatorom dziękujemy a wszystkim uczestnikom gratulujemy!

                                                                                        Anna Maruszak

Więcej

W krainie bajek i baśni

2019-12-03

Dzieci zaprosiły do świetlicy szkolnej postacie z bajek. Czytaliśmy bajki, żeby choć na chwilę przenieść się w świat czarów, magii, smoków, zamków, rycerzy i księżniczek. Swoją obecnością zaszczycili nas król lew, chłopiec znający mowę zwierząt, trzy księżniczki walczące ze smokami i wiele innych. A jak dzieci przelały na papier swoje emocje i wrażenia po spotkaniu z bohaterami bajek przedstawia galeria poniżej.

 

Izabela Sienicka

Więcej

Spokojnie, to tylko rock’n’roll

2019-11-27

W piątek 22 listopada odbył się ostatni w tym semestrze koncert „Spokojnie, to tylko rock’n’roll”. Tym razem mogliśmy podziwiać parę tancerzy, saksofon, gitarę elektryczną i fortepian.

Rock’n’roll narodził się w Stanach Zjednoczonych jako muzyka rozrywkowo -taneczna adresowana do młodych odbiorców, odegrał ważną rolę w walce z uprzedzeniami rasowymi i podziałami społecznymi. Był symbolem pokoleniowego buntu i zachodzących w tym czasie przemian obyczajowych. Jego głos intensywnie wybrzmiał również w szarej PRL-owskiej rzeczywistości. O rock'n'rollowej rewolucji w Polsce, przy dźwiękach saksofonu i gitary elektrycznej, razem z parą taneczną „odwiedziliśmy” warszawskie lokale rozrywkowe, a nawet szkolne zabawy i wysłuchaliśmy największych światowych przebojów tamtych czasów. Nie obyło się bez nauki kroków twista.

 

Karina Borządek

Więcej

Witamina D3 - badania krwi

2019-11-26

Szanowni Państwo

 

W Szkole Podstawowej w Jaktorowie będą miały miejsce badania krwi mające na celu ustalenie zawartości witaminy D3.

 

Akcja zapobiegania krzywicy prowadzona będzie przez Gminę Jaktorów.

Wykonawcą, zgodnie z umową, będzie Centrum Medyczne w Jaktorowie.

 

Warunkiem uczestnictwa w badaniach jest dostarczenie do pielęgniarki szkolnej wypełnionej i podpisanej

„Zgody przedstawiciela dziecka na pobranie próbki krwi i wykonanie badania laboratoryjnego”.

Pobrania krwi rozpoczną się w piątek 29 listopada w gabinecie pielęgniarki szkolnej. 

Rodzice mogą być obecni przy pobraniu. 

Druk zgody do pobrania poniżej lub u wychowawców klas. 


ZGODA RODZICA

Więcej

Oczaruj mnie... fantastyką

2019-11-2622 listopada 2019 r. w bibliotece Szkoły Podstawowej im. Stefanii Cygańskiej odbyły się szkolne eliminacje konkursu „Oczaruj mnie… fantastyką”

Do konkursu zgłosiło się 26 uczestników. Jury w składzie: Beata Wesołowska i Joanna Cackowska, po wysłuchaniu wszystkich prezentacji,

wyłoniło następujących laureatów:


Klasy I – III Kategoria „Żywe słowo” - recytacja wiersza

I miejsce:

Weronika Misiak kl. 3b (przygotowywała B. Wiśniewska)

Adela Ossowska  kl. 3c (przygotowywała B. Fijewska)

II miejsce:

Julia Boniecka kl. 3c (przygotowywała B. Fijewska)

Oliwia Lewandowska kl. 1b (przygotowywała BJ. Bartosiak)

Julia Romanowska kl. 3c (przygotowywała B. Fijewska)

III miejsce:

Daniel Chechłacz kl. 3a (przygotowywała E. Witkowska)

Jakub Roszczyk kl. 3a (przygotowywała E. Witkowska)

 

WYRÓŻNIENIA:

Emilia Nowecka kl. 1a (przygotowywała E. Sidor)

Jan Kuryłek kl. 3c (przygotowywała B. Fijewska)

Barbara Sitek kl. 3b (przygotowywała B. Wiśniewska)

 

 

Klasy I – VIII Kategoria „Żywe słowo” opowiadanie

I miejsce:

Filip Dmowski kl. 3b (przygotowywała B. Wiśniewska)

III miejsce:

Paweł Kałuża kl. 3b (przygotowywała B. Wiśniewska)

Ewa Kukiełka kl. 3b (przygotowywała B. Wiśniewska)

Antonina Pietrzak kl. Vb (przygotowywała A. Ostrowska)

Bartłomiej Szadkowski kl. VIIa (przygotowywała D. Brzezińska)

Robert Szkop kl. VIIIc (przygotowywała D. Brzezińska)

 

Do etapu gminnego zakwalifikowali się laureaci I, II i III miejsca. Termin wyjazdu będzie podany po uzgodnieniu z organizatorem.

 

Gratulujemy i trzymamy kciuki za naszych finalistów!!!

 

Beata Wesołowska

Więcej

Zawody biegowe w Jaktorowie

2019-11-22

        16 listopada 2019 roku w hali sportowej w Jaktorowie odbyły się zawody lekkoatletyczne uczennic z klas I – IV uczestniczących w zajęciach SKS w naszej szkole. Dzieci podzielone zostały na cztery zespoły, które rywalizowały sportowo w różnych konkurencjach biegowych połączonych z wykonywaniem różnorodnych ćwiczeń. W organizacji zawodów pomagały uczennice z klas Va i Vb, między innymi: Rozalia Mudryk, Natalia i Martyna Mysłajek, Martyna Kawczyńska. Na zakończenie zawodów wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe złote medale.

Stanisław Kuberski

Więcej

NASZA NIEPODLEGŁA, czyli 101 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

2019-11-22

Uczniowie klas siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej w Jaktorowie wydłużyli świętowanie rocznicy niepodległości do 12 listopada. Po uroczystym piątkowym apelu w szkole przy ul. Warszawskiej i obchodach gminnych uczniowie najstarszych klas zmierzyli się z testem wiedzy o I wojnie światowej - w tym głównie działaniami Polaków zmierzającymi do wolnej Polski. Inną formą zmagań było wykonanie pracy plastycznej “Portret twórcy Niepodległości”. Wpłynęło 18 prac, spośród których największe uznanie uzyskały wizerunki naszych narodowych bohaterów wykonane przez:

Wiktorię Ździebłowską, Aleksandrę Chmielewską i Marię Konopnicką. Wyróżniono także prace: Mileny Skorupskiej, Zuzanny Jarkiewicz i Leny Pietrzak. Nagrodę specjalną przyznano p. Marii Tracz. Pozostałe prace, choć nie zostały nagrodzone, są ciekawe i prezentują wysoki poziom.

Zwycięzcami konkursu historycznego zostali: Robert Szkop, Dawid Dmowski i Mateusz Wakuliński. Oprócz trzech miejsc, wyróżnienia otrzymali jeszcze: Adam Majewski, Gabriela Ossowska i Wiktor Świerżewski.

Samorząd Uczniowski zorganizował z kolei konkurs na biało-czerwone słodkości. Delektować mogli się wszyscy, a za walory smakowe i wizualne wypieków i deserów wyróżniono: Dawida Dmowskiego, Gabrielę Rasztawicką, Karolinę Buzę, Ewelinę Dąbrowską oraz Kacpra Serafina i Bartka Kacprzyk.

               Podsumowanie konkursów i wręczenie dyplomów oraz drobnych upominków nastąpiło na krótkim apelu właśnie w dniu 12 listopada.

 

Joanna Sobczyńska

Więcej

W świetlicy dzieci się nie nudzą …

2019-11-19

W ostatnim tygodniu października w świetlicy szkolnej klas III-VI przeprowadzona została pogadanka dotycząca symboliki święta Dnia Zadusznego oraz sposobach kultywowania pamięci o zmarłych. Przypomniane zostało, jak należy zachowywać się w miejscach pamięci, które to są miejsca i dlaczego takie to ważne.

11 listopada to bardzo ważna data dla Polaków, dlatego świetlica przygotowała z tej okazji gazetkę, która zdobiła korytarz szkolny oraz sale świetlicową. Dzieci pokolorowały flagi oraz godło polski zgodnie z obowiązującymi barwami.

Był też czas na jesienne obrazki... Temat prac: ,,jesienne drzewa’’, ,, dokarmianie ptaków’’ oraz grzybki wyklejane z plasteliny były ciekawą odmianą dla zajęć lekcyjnych i odrabiania pracy domowej.

Obecnie wielkimi krokami przygotowujemy się do Świąt Bożego Narodzenia, dlatego też jak co roku świetlica przyłącza się do akcji ,,Szlachetna Paczka’’, która pomaga potrzebującym i schorowanym ludziom z naszego rejonu. Dzieci wzięły udział w ,,burzy mózgów’’ której celem było stworzenie plakatu propagującego wartość pomagania. Plakat z pomysłami uczniów zawisł na gazetce na korytarzu nad kartonami do których można przynosić artykuły dla podopiecznych Szlachetnej Paczki. Na potrzeby tej akcji powstały starannie wykonane przez uczniów gwiazdki z papieru oraz kolorowe łańcuchy z bibuły, które zostaną wykorzystane do dekoracji sali podczas finału akcji charytatywnej. Tworzenie gwiazdek i łańcuchów było dla dzieci nowym doświadczeniem i sprawiło im wiele radości.

Emilia Banasiak 

Więcej

Lekcja historii z Panem Gwiazdą

2019-11-12


29 października 2019 roku w naszej szkole miało miejsce ciekawe wydarzenie – lekcja historii z Panem Gwiazdą. Uczniowie pod kierunkiem Pana Gwiazdy przedstawili losy naszego kraju. Lekcję uświetniły pieśni śpiewane przez Pana Gwiazdę do akompaniamentu Pana Miłosza Aliszewskiego.


Poniżej publikujemy śpiewnik, który powstał specjalnie na tę okazję:

Śpiewnik

Więcej

Filharmonia Narodowa w Jaktorowie

2019-11-08


25 października 2019r. gościliśmy artystów Filharmonii Narodowej.

Koncert „Pod niebem Paryża” porwał naszych młodych słuchaczy na małą przechadzkę ulicami tego pięknego miasta. Słuchając muzyki spacerowaliśmy bulwarami nad Sekwaną słuchając paryskich walczyków i weszliśmy do gotyckiej katedry rozbrzmiewającej dźwiękiem organów (tu znakomicie naśladowanych przez akordeon) a nawet do muzycznego ZOO wykreowanego przez Camille’a Saint-Saënsa. Uczniowie mogli przeżyć to wszystko za sprawą fletu, akordeonu, kontrabasu i perkusji, których brzmienie wyczarowało dla nas stolicę Francji.

 

Karina Borządek

Więcej

Góra grosza

2019-11-08

„Każda drobna moneta może pomóc Twojemu koledze lub koleżance” to tegoroczne hasło XX edycji Góry Grosza.

 

Akcja trwa do 2 stycznia 2020 roku i ma  pomóc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Zachęcamy wszystkich wychowawców wraz ze swoimi uczniami do zbiórki monet na  rzecz potrzebujących dzieci.

 

Opiekun  Samorządu  Uczniowskiego

Karolina Wąsikowska

Więcej

Pozytywna uwaga

2019-11-08

Szkoła Podstawowa im. Stefanii Cygańskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie znalazła się wśród ponad 200 szkół, które przystąpiły do programu „Pozytywna uwaga”. Twórcami są rodzice dzieci ze  Szkoły Podstawowej nr 52  na warszawskim Targówku. Myślą przewodnią jest pomoc dzieciom w zbudowaniu w nich pozytywnej samooceny, która pozwoliłaby im o sobie mówić – i myśleć! – dobrze. W szkole nie da się uciec od ocen, a dobra uwaga od nauczyciela zostaje z nami na całe życie. Niech nasi uczniowie idą w świat przekonane, że nawet jak nie mają czerwonego paska, to są w czymś dobre.

Program trwa przez cały listopad i polega na wpisywaniu uczniom pozytywnych uwag
- pochwał w dzienniku elektronicznym, dzienniczku ucznia lub w zeszycie przedmiotowym.

Postarajmy się, aby żaden uczeń naszej szkoły nie pozostał bez pozytywnej uwagi!!!

 

Koordynator akcji „Pozytywna uwaga” Karolina Wąsikowska


Więcej

Nakrętki dla Tereski

2019-11-08

Samorząd Uczniowski zachęca wszystkich „Małych i Dużych” do wzięcia udziału w akcji zbierania plastikowych nakrętek dla TERESKI - uczennicy naszej szkoły, która ma problemy zdrowotne i potrzebuje naszej pomocy.  Zamiast wyrzucać korki do śmieci przynieś
do kosza, który postawiony jest przy wejściu do szkoły - ul. Warszawska 88.

Liczymy na Wasze zaangażowanie.

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Karolina Wąsikowska


Więcej

100 kartek świątecznych - konkurs

2019-11-08


Więcej

31 października 2019 - dzień wolny

2019-10-29

Szanowni Państwo

31 października 2019 (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Świetlica w tym dniu będzie czynna w godzinach 8:00 - 16:00.

Więcej

A w świetlicy nadal piękna jesień...

2019-10-25

Kiedy liliowe wrzosy zakwitną,

już jesień!

Kiedy wieczorem od mgły jest błękitno,

już jesień!

Kiedy pajączek z nicią wyruszył,

już jesień! Już jesień!

Kiedy pożółkną liście na gruszy

już jesień, jesień, jesień!

 

W świetlicy szkolnej też zagościła jesień. Przyniosła nam paletę barw i kolorów, co dzieci oddały w swoich pięknych pracach.

Były stempelki z liści, była też jesień spowita tajemnicą i mrokiem nocy.

Dzieci z klas pierwszych i drugich w ten prosty sposób starały się pokazać jak piękną i malowniczą porą roku jest jesień.

 

I. Sienicka

Więcej

Udany odpoczynek i porcja ciekawych informacji o Afryce.

2019-10-16


W słoneczny, piątkowy dzień, uczniowie klas: 5a, 5b i 7a udali się na wycieczkę rekreacyjno – edukacyjną do Sobanic. W Centrum Aktywnego Wypoczynku mieli możliwość sprawdzić się w spinaczkach, celności, koordynacji ruchowej czy orientacji przestrzennej. Zwiedzili też specjalnie przygotowaną „wioskę afrykańską”, po której oprowadzała córka podróżnika. Kilkutysięczne zbiory zgromadzone w Muzeum afrykańskim, to rezultat wieloletnich podróży i spotkań z różnymi ludami tamtego kontynentu.

Na zakończenie imprezy były jeszcze quizy, nagrody i dyplomy. Ognisko z kiełbaskami zaś wzmocniło nadwątlone wysiłkiem fizycznym siły i nastał czas powrotu do Jaktorowa. Uśmiechnięte twarze uczniów mogły zaświadczyć o udanej wycieczce. 

Joanna Sobczyńska

Więcej

Jesień w świetlicy

2019-10-10

Pani Jesień

 

Przeszedł sobie dawno

śliczny, złoty wrzesień...

Teraz nam październik

dała pani jesień...

 

(...) Lecą liście z drzewa

różnokolorowe,

te są żółto – złote

      a tamte brązowe (...)

 

                                            Zofia Dąbrowska

 

 

 

Ani się spostrzegliśmy, nadeszła jesień, która powitała nas słoneczkiem i pierwszymi kolorowymi liśćmi.

Dzieci z klas pierwszych i drugich podczas zajęć w świetlicy szkolnej też powitały panią Jesień i przygotowały piękne, jesienne prace.

  

Izabela Sienicka 

Więcej

Świat polskich bajek i baśni

2019-10-10

Dzieci z klas pierwszych i drugich uczęszczające do szkolnej świetlicy wzięły udział w ogólnopolskim konkursie

plastycznym pt.: "Świat polskich bajek i baśni", organizowanym przez Świetlicę "Kolorowa" ze Szkoły Podstawowej nr 336 w Warszawie.

Celem konkursu była popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i promowanie autorów literatury polskiej.

Nasze dzieci wykonały piękne prace plastyczne, które mamy nadzieję zachwycą także Jury powołane przez organizatorów konkursu.

 

Izabela Sienicka

Więcej

Występy chóru szkolnego

2019-10-10

Już 1 września w Warszawie a potem 9 września w Jaktorowie reprezentacja chóru szkolnego wystąpiła z pięknym,

patriotycznym programem z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Podczas II Rodzinnego Festynu w naszej miejscowości mogliśmy podziwiać talenty młodych artystów.

Chór szkolny rozpoczął nowy rok intensywnie. Zachęcamy do udziału w zajęciach we środy w godz. 14.35 – 16.10.

Karina Borządek i Krzysztof Gwiazda

Więcej

Początek roku szkolnego z Mozartem

2019-10-10


27 września rozpoczęliśmy w naszej szkole nowy sezon koncertów Filharmonii Narodowej.

Trzeba przyznać, że rozpoczęliśmy go śpiewająco, operą W. A. Mozarta „Bastien i Bastienne”.

Jak powszechnie wiadomo, Wolfgang Amadeusz Mozart cieszył się sławą „cudownego dziecka”.

Nie bez powodu, bowiem swój pierwszy utwór skomponował mając zaledwie 5 lat.

Wcześnie też urzekła go i zafascynowała sztuka operowa, która stała się jego największą muzyczną pasją.

Można powiedzieć, że dzieła operowe stanowią fundament jego imponującego dorobku.

Kompozytor miał zaledwie 12 lat pisząc operę „Bastien i Bastienne”!

Właśnie tę nieskomplikowaną, pełną uroku sielankę opowiadającą o miłości tytułowych bohaterów

mogliśmy usłyszeć na pierwszym koncercie w tym roku szkolnym.

 

Karina Borządek

Więcej

Awans do zawodów międzypowiatowych

2019-10-04


1 października odbyły się zawody w biegach przełajowych w Międzyborowie na szczeblu powiatowym.

Rywalizowało w sumie 17 sztafet. Zawodnicy ze szkoły w Jaktorowie zwyciężyli w obydwu kategoriach (dziewczęta i chłopcy), tym samym awansowali do zawodów międzypowiatowych.

 

Skład zwycięskiej sztafety dziewcząt: Iga Bałagulska, Zuzanna Sadowska, Weronika Bajko, Rozalia Mudryk, Marta Affek, Amelia Kiełbik, Oliwia Szkop, Paulina Draniak, Karolina Grabalska, Urszula Dąbrowska, Maria Wakulińska, Natalia Mysłajek, Martyna Mysłajek, Martyna Kawczyńska.

Skład zwycięskiej sztafety chłopców: Nikodem Piech, Piotr Dobosiewicz, Jakub Kiełbik, Paweł Bajko, Kajetan Wojciechowski, Ksawery Sawicki, Michał Cynowski, Wojciech Suski, Bartłomiej Antosik, Piotr Kieber, Jakub Najsarek, Szymon Jarkiewicz, Kacper Szymczyk.

Opiekunowie grup: Stanisław Kuberski, Robert Strupiński, Anna Druszcz

Więcej

Internet w ZSP w Jaktorowie

2019-10-02

Od 2 października 2019 roku Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaktorowie

dołączył do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.


Celem OSE jest zapewnienie szybkiego i bezpiecznego dostępu do sieci internetowej,

co zagwarantuje wyrównanie dostępu do wiedzy,

rozwój nowych form kształcenia oraz zdobywanie nowych kompetencji,

zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. 

 

 

 Więcej informacji pod linkiem: https://ose.gov.pl

Więcej

Dzień Edukacji Narodowej

2019-10-02

14 października 2019 - poniedziałek

(Dzień Edukacji Narodowej) jest dniem wolnym

od zajęć dydaktycznych

w Szkole Podstawowej w Jaktorowie.

Świetlica tego dnia będzie czynna

w godzinach 8:00 – 16:00.

 

15 października 2019 – (wtorek)

lekcje będą się odbywały według skróconego planu.

Świetlice tego dnia będą pracowały bez zmian. 


15 października autobus szkolny będzie kursował następująco:

7:08, 7:50 - kursy do szkoły,

11:00, 12:05, 13:15 - kursy ze szkoły.

Więcej

Pan Poeta z wizytą w szkole

2019-09-13

Kura co tyła na diecie, Kruk co kracze pokracznie i Wróbel co oćwierkał sąsiadów

to tylko niektóre historie opowiedziane przez Pana Poetę uczniom Szkoły Podstawowej w Jaktorowie. 

Więcej

Autobus szkolny

2019-08-30

Szanowni Państwo

2 września autobus szkolny wyjedzie z Jaktorowa o godzinie 7:20 - będzie to kurs, który przywiezie dzieci na rozpoczęcie roku szkolnego.

Po uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego (około godziny 10:30) autobus odwiezie dzieci do domów.

Od 3 września autobus będzie jeździł zgodnie z zeszłorocznym rozkładem. 

Rozkład jazdy dostępny w zakładce: ZSP

Więcej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2019-08-26

2 września 2019 roku.

8:00 – Msza święta w kościele w Jaktorowie.

9:30 – Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego na boisku szkolnym

przy Szkole Podstawowej w Jaktorowie (dla wszystkich klas).

Więcej

PODRĘCZNIKI DO RELIGII NA ROK SZKOLNY 2019/2020

2019-06-28

KLASA  I

„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” J. Szpet, D. Jackowiak

wyd. Święty Wojciech, Poznań

podręcznik + karty pracy

 

KLASA II

„Kochamy Pana Jezusa” J. Szpet, D. Jackowiak

wyd. Święty Wojciech, Poznań

podręcznik + karty pracy


KLASA III

„Przyjmujemy Pana Jezusa” J. Szpet, D. Jackowiak

wyd. Święty Wojciech, Poznań

podręcznik + karty pracy

 

KLASA IV

„Jestem chrześcijaninem” J. Szpet, D. Jackowiak

wyd. Święty Wojciech, Poznań

podręcznik


KLASA V

„Wierzę w Boga” J. Szpet, D. Jackowiak

wyd. Święty Wojciech, Poznań

podręcznik


KLASA VI

„Wierzę w Kościół” J. Szpet, D. Jackowiak

wyd. Święty Wojciech, Poznań

podręcznik


KLASA VII

„Spotkanie ze Słowem” J. Szpet, D. Jackowiak

wyd. Święty Wojciech, Poznań


KLASA VIII

„Aby nie ustać w drodze” J. Szpet, D. Jackowiak

wyd. Święty Wojciech, Poznań

Więcej

Podręczniki do języka niemieckiego na rok szkolny 2019/2020

2019-06-28

Przedmiot dodatkowy

Klasa IV

Wir smart I – język niemiecki dla klasy IV szkoły podstawowej, podręcznik i ćwiczenia, Giorgio Motta, Ewa Książek-Kempa, Ewa Wieszczeczyńska, Aleksandra Kubicka, Barbara Kania, wydawnictwo LektorKlett.

 

Klasa V

Wir smart II – język niemiecki dla klasy V szkoły podstawowej, podręcznik i ćwiczenia, Giorgio Motta, Ewa Książek-Kempa, Ewa Wieszczeczyńska, Aleksandra Kubicka, Barbara Kania, wydawnictwo LektorKlett.

 

Klasa VI

Mach mit! 3 – nowa edycja, podręcznik do języka niemieckiego dla klasy VI, materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy VI, Halina Wachowska, Joanna Sobańska-Jędrych, wydawnictwo PWN.

Więcej

ZIEMIA WOŁA S.O.S.

2019-06-28

        Ostatnie dni wiosny, najdłuższe dni i krótkie noce oraz zbliżające się wielkimi krokami lato z wakacyjnymi miesiącami, to wyjątkowa pora!

Warto pomyśleć o przyrodzie i naszej planecie Ziemi!

Wypada organizować różnego rodzaju działania promujące ochronę środowiska naturalnego, pobudzać świadomość ekologicznego życia!

Trzeba pomyśleć o letnim wypoczynku w zgodzie z naturą!

 

        Powyższe hasła są myślą przewodnią corocznych zajęć dla pierwszoklasistów, które organizują i prowadzą ich koledzy ze szkoły.

W tym roku uczniowie z klasy I a i V b zaprosili na zajęcia pod hasłem

„ZIEMIA WOŁA S.O.S.”

 

        Zajęcia dla klas: I a, I b, I c, I d odbywały się według ustalonego harmonogramu tuż przed zakończeniem roku szkolnego. W trakcie tych spotkań goście oglądali znajdującą się na korytarzu wystawę obrazującą piękno Ziemi, obejrzeli krótki teledysk pt.: ”Cztery żywioły” oraz inscenizację nawiązującą do tego tematu. Następnie pierwszoklasiści mieli okazję wykazać się zdobytą wiedzą. Samodzielnie uzupełniali karty pracy przygotowane przez starszych kolegów.

Zajęcia kończyły się krótkim filmem nawołującym do ekologicznych zachowań oraz wspólną zabawą ruchową przy muzyce.

Wszystkie spotkania były miłym nawiązaniem do zbliżających się wakacji na łonie natury.

 

        Spośród uczniów klas pierwszych wytypowano tych, którzy bezbłędnie i starannie wypełnili karty pracy.

 

Oto lista laureatów:

- klasa I a: Mateusz Warda, Julia Bridowicz, Amelia Szymańska

- klasa I b: Szymon Krawiecki, Alicja Pieniążek, Julia Marchwiak, Antoni Długosz Karol Mudryk

- klasa I c:Bartek Kopczewski, Stanisław Krzemień, Patrycja Spólnik, Szymon Michta, Hanna Orzechowska

- klasa I d: Kajetan Wasilewicz- Pawka, Jan Strzemieczny, Julia Osiadacz

 

 

 

Małgorzata Majewska

Anna Maruszak

 

 

Więcej

Koncert Filharmonii Narodowej

2019-06-10

W dniu 1 czerwca przed południem gościliśmy muzyków Filharmonii Narodowej. Koncert zaczął się nietypowo.

Dawno, dawno temu… Za siedmioma górami, za siedmioma lasami… Żył sobie… Któż z nas nie zna tych słów, od których zaczynają się bajki i baśnie dla dzieci? Ale bajka, którą usłyszeliśmy w czasie koncertu miała inny początek. „Znano różne w świecie lisy” – tak zaczęła się historia przebiegłego Lisa Witalisa, bohatera wiersza Jana Brzechwy.  Bajkę opowiedział nam znany aktor Cezary Nowak. Dodatkową atrakcją były historyczne instrumenty, takie same, jakich używano w dawnych wiekach takie jak pomort, teorba, skrzypce barokowe . Poetyckie strofy zabrzmiały wespół z muzyką przełomu XVI i XVII wieku, graną na dawnych, historycznych instrumentach.

Karina Borządek

Więcej

Dzień dziecka w Szkole Podstawowej

2019-06-06

Któż nie chciałby choć na chwilę znów stać się dzieckiem podczas takich atrakcji jakie zostały zorganizowane dla dzieci Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaktorowie?

W piątek 31.05.2019 r. dla dzieci klas I-III oraz IV – VI została zorganizowana przez Radę Rodziców impreza plenerowa na boisku szklonym z okazji ich święta. Czekało na nie wiele ciekawych gier i zabaw z animatorami.

Dużą atrakcją cieszyły się również konkursy zorganizowane przez Pracowników Banku PKO BP w ramach projektu Szkolnych Kas Oszczędności. Każde dziecko otrzymało nagrodę za odpowiedzi udzielane na pytania dotyczące oszczędzania.

Kochane dzieci!

Z okazji Waszego święta jeszcze raz składamy Wam najserdeczniejsze życzenia – samych radości, uśmiechu każdego dnia, prawdziwych przyjaciół oraz spełnienia wszelkich marzeń!

 

Emilia Skrzypczyńska 

Więcej

Escape Tent

2019-06-06

Z okazji Dnia Dziecka w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas piątych i szóstych.

Escape Tent - to autorski projekt namiotu profilaktycznego Pracowni Erudio, który dzięki atrakcyjnej dla młodego człowieka formie przekazu - zabawie, jest świetnym uzupełnieniem działań profilaktycznych i edukacyjnych podejmowanych na co dzień przez naszą szkołę.

Nadrzędnym celem zabaw w namiocie było szerzenie prorodzinnych postaw aktywności, wolnych od używek i zachowań ryzykownych oraz budowanie świadomości uczestników na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych.

Każda z klas otrzymała dyplom #JESTEMPRO za przejście profilaktycznej ścieżki zadań w escape tent, a uczestnicy dostali opaskę odblaskową lub smycz #NIEużywam #jestemPRO. Następnie uczniowie w małych grupach uczestniczyli w szkoleniu z pierwszej pomocy, na którym uczyli się jak prawidłowo przeprowadzić RKO i wezwać pomoc, jednocześnie dbając o swoje bezpieczeństwo.Tematyka zabaw i animacji edukacyjno - profilaktycznych podejmowanych podczas zabaw w namiocie:

 

Ø Alkohol

Ø Nikotynizm

Ø Narkotyki

Ø Dopalacze

Ø Radzenie sobie ze stresem

Ø Koncentracja uwagi

Ø Dobra komunikacja i współdziałanie w grupie

Ø Pierwsza pomoc medyczna

 

 

    Monika Ossowska

Więcej

Wycieczka do „Gościńca Wiecha” w Kawęczynie

2019-05-31

Uczniowie klasy Ic oraz Id wraz z wychowawcami uczestniczyli w wycieczce do Gościńca Wiecha w Kawęczynie. Na miejscu czekało na dzieci wiele atrakcji, m. in.:

- staropolskie przywianie przez gospodarza ubranego w strój ludowy,

-zwiedzanie starej wiejskiej zagrody z izbą etnograficzną, dawnej szkoły oraz chaty wiejskiej,

- przejażdżka po terenie Gościńca wozem konnym,

- spacer przez las do młyna wodnego i wiatraków,

- pokaz sztuki kowalskiej i wybijanie monety pamiątkowej w kuźni,

- zajęcia pt. „Od ziarenka do bochenka” w piekarni wraz z pokazem przygotowywania chleba do wypieku,

- ognisko,

- kolorowa zabawa „dyskotekowa” w sali tanecznej.

 

Celem wycieczki było zapoznanie dzieci z kulturą, pracą i życiem na wsi. Na bardzo rozległym i atrakcyjnym terenie Gościńca spędziliśmy bardzo miły dzień pełen wrażeń.

 

Emilia Skrzypczyńska

 

Więcej

Lekcja pt. „Moje pasje”

2019-05-31

Uczniowie klasy Id wraz z wychowawcą Panią Emilią Skrzypczyńską zorganizowali lekcję pt. „Mam ciekawe zainteresowania”. W trakcie zajęć uczniowie poznali różne rodzaje zainteresowań oraz opowiadali o swoich pasjach prezentując przy tym rzeczy z nimi związane. Wśród chłopców największym powodzeniem cieszyła się piłka nożna. Ale dzieci zaprezentowały również wiele innych swoich pasji, tj.: kolekcjonowanie starych monet, wędkarstwo, taniec, śpiew, sport, jazda konna, majsterkowanie, hodowla zwierząt, motoryzacja, zbieranie muszli i wiele innych….

Realizowanie pasji, nawet jeśli angażuje fizycznie, sprawia, że jesteśmy spełnieni, odprężeni i szczęśliwsi. Dobre samopoczucie przyczynia się do tego, że mamy więcej energii na realizację naszych ambitnych planów. U dzieci bardzo ważne jest rozwijanie ich zainteresowań – wzbogaca to osobowość i przyczynia się do tego, że stają się one bardziej interesującymi ludźmi. Pasje sprzyjają również doskonaleniu ogólnie pożądanych cech charakteru, takich jak systematyczność, wytrwałość, pracowitość itd. Starajmy się znaleźć hobby, które sprawi nam przyjemność, a jednocześnie pomaga rozwijać charakter i nabywać nowe umiejętności.

 

Emilia Skrzypczyńska  

Więcej

Akcja dla schroniska

2019-05-31


DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM MIŁOŚNIKOM ZWIERZĄT I  OSOBOM, KTÓRE POMOGŁY  

W ZBIÓRCE KARMY DLA ZWIERZĄT ZE

SCHRONISKA W MILANÓWKU

 

W tym roku szkolnym, kolejny raz, klasa 7a i 5b zainicjowały akcję zbierania karmy dla zwierząt. Udało nam się przekazać znaczną ilość karmy, a także zabawki dla podopiecznych schroniska.

Wśród darczyńców wylosowaliśmy 2 osoby, które otrzymały niespodzianki ufundowane przez Radę Rodziców.

Prosimy o Wasze wsparcie w następnym roku szkolnym.

 

 

Małgorzata Romanowska – wychowawca klasy 7a

Beata Gałązka – wychowawca klasy 5b

Więcej

SKO

2019-05-30

Od września 2018 ZSP w Jaktorowie bierze udział w programie Szkolnych Kas Oszczędności prowadzonym przez PKO Bank Polski. Według informacji własnych PKO BP z systemu SKO korzysta 150 tysięcy dzieci w niemal 5 tysiącach szkół w całej Polsce.

W bieżącym roku szkolnym dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej uczestniczyły w lekcjach poprowadzonych przez pracowników PKO Banku Polskiego. Miały one na celu upowszechnienie idei oszczędzania, szerzenia postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży oraz promowania współpracy w grupie rówieśników.

PKO Bank Polski wprowadził SKO do Internetu, tworząc serwis bankowości internetowej dedykowany dzieciom w wieku 6-13 lat (www.sko.pkobp.pl). System SKO dostępny w ramach serwisu bankowości internetowej oznacza odejście od papierowych książeczek i dopisywania odsetek przez nauczyciela. Dzięki serwisowi SKO dzieci mają możliwość sprawdzania stanu oszczędności i lokowania ich w wirtualnych skarbonkach, a za systematyczność w oszczędzaniu premiowane są odznakami. Dziecko nie może samodzielnie dysponować własnymi pieniędzmi, czyli na przykład wykonywać przelewów zewnętrznych. Tego typu operacje są zarezerwowane dla nauczyciela lub rodzica. Uczeń może poprzez serwis bankowości internetowej podglądać stan środków zgromadzonych na koncie SKO i decydować na jakie cele odkłada oszczędności. Pieniądze na rachunkach SKO każdego dziecka są oprocentowane, a kapitalizacja odsetek następuje w cyklu tygodniowym. Szkoła uruchamia SKO na podstawie umowy z bankiem na prowadzenie kasy przy danej szkole. Rachunki SKO dzieci podpięte są do konta SKO szkoły i funkcjonują jako odrębny, indywidualny rachunek.

Na lekcjach dzieci otrzymały gadżety za udzielane odpowiedzi oraz ulotkę informacyjną o programie wraz z wnioskiem służącym do założenia konta.

Opiekunami projektu Szkolnych Kas Oszczędności w naszej szkole są:

·      Pani Emilia Skrzypczyńska – klasy I-III

·      Pani Patrycja Lipka – klasy IV-VII.

Dzieci, które chciałyby uczestniczyć w programie Szkolnych Kas Oszczędności proszone są o kontakt w tej sprawie z wyżej wymienionymi Paniami.

Kochane Dzieci – jak myślicie – po co oszczędzać?

Właśnie po to, aby odłożyć pieniążki na wymarzony rower, rolki, grę, zabawkę, bilet do kina, czy koncert…. Na cokolwiek zechcecie!

Drodzy Rodzice

Oszczędzanie w SKO to także świetna szkoła rozsądnego gospodarowania pieniędzmi, a wiemy, że ta umiejętność bardzo przydaje się w dorosłym życiu.

Serdecznie zapraszamy do założenia kont – już teraz uczmy dzieci oszczędzania! Za założone konta czekają atrakcyjne nagrody, dyplomy i inne niespodzianki.

 

Emilia Skrzypczyńska

Więcej

Sprinterzy na medal

2019-05-29

27 maja na stadionie lekkoatletycznym w Międzyborowie odbyły się XXI Otwarte Mistrzostwa Powiatu Grodziskiego Dzieci i Młodzieży  w Biegach.

        Uczniowie startowali w zawodach w kategoriach wiekowych na dwóch dystansach: 400 metrów i 800 metrów.

        Szkołę Podstawową w Jaktorowie reprezentowało 37 uczniów. Nasi uczniowie odnieśli sukces, zdobywając dwanaście medali. Złote medale zdobyli: Wiktoria Gontarczyk, Dawid Chechłacz, Weronika Bajko i Nikodem Piech. Srebrne medale zdobyli: Emilia Gontarczyk, Ksawery Sawicki, Paweł Bajko, Kajetan Wojciechowski, Paulina Draniak i Rozalia Mudryk. Medale brązowe zdobyli: Julia Kuryłek, Jakub Kiełbik.

        Organizatorami zawodów byli: Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy Jaktorów, Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie oraz Rada Rodziców ze szkoły w Międzyborowie.

Robert Strupiński

Więcej

Sopranem i basem

2019-05-13

Siedem nagród! Podwójne złoto!

W dniach 25-27 marca 2019 w szkole w Adamowiźnie, odbył się II etap XVI Powiatowego Konkursu Piosenki „Sopranem i basem”. Dzieci przydzielone zostały do odpowiednich kategorii wiekowych .   
Spośród  kilkuset uczestników II etapu Jury złożone z profesorów szkół muzycznych wyłoniło Laureatów. Wszyscy reprezentanci naszej szkoły zostali nagrodzeni! Aż dwie uczennice  zdobyły ex aequo I miejsce i otrzymały statuetkę Złotej Nutki! Są to:

Natalia Tkaczyk oraz Wiktoria Zega z kl. 4D.

Nasi uczniowie wyśpiewali ponadto :

Diana Frączek z kl. 2B – II miejsce

Duet: Basia Sitek i Ewa Kukiełka z kl. 2B – II miejsce

Julia Browarska z kl. 2B – III miejsce

Maja Grabowska z kl. 2D – III miejsce

Abigail Piech z kl. 3A - Wyróżnienie

Finaliści zostali zaproszeni do grodziskiego Centrum Kultury, gdzie podczas Koncertu Finałowego  5 kwietnia 2019 r. odebrali swoje nagrody. 
Serdecznie wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! :) zachęcamy nadal do uczestniczenia w zajęciach chóru szkolnego bo jak widać mamy bardzo zdolne dzieci.

Karina Borządek i Krzysztof Gwiazda

Więcej

Warszawska Syrenka

2019-04-03


            28 marca 2019r. w Szkole Podstawowej im. Stefanii Cygańskiej odbyły się szkolne eliminacje 42. edycji Konkursu Recytatorskiego Warszawka Syrenka. Biblioteka szkolna od wielu lat organizuje eliminacje szkolne. Uczniowie recytujący poezję w naszej szkole byli oceniani przez jury w składzie: Marcin Gorgol i Beata Wesołowska.

Jury miało bardzo trudne zadanie, gdyż na konkurs zgłosiło się 70 uczestników,  z klas I-III - 40, natomiast z klas IV-VI – 30, do etapu gminnego mogło zakwalifikować jedynie 5 uczestników z każdej kategorii wiekowej.

Laureatami etapu szkolnego Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka zostali:

Klasy I-III:

I d – Jan Strzemieczny (opiekun E.Skrzypczyńska)

II b – Weronika Misiak (opiekun B. Wiśniewska)

II c – Julia Boniecka (opiekun B. Fijewska)

II c – Adela Ossowska (opiekun B. Fijewska)

III a – Aleksandra Sobolewska (opiekun D. Ślesińska)

Klasy IV – VI:

IV b - Antonina Pietrzak (opiekun A. Ostrowska)

IV c - Barbara Pilis (opiekun I. Machałowska)

V a – Paweł Lisichin (opiekun A. Ostrowska)

VI c - Oliwia Jaroszewska (opiekun D. Brzezińska)

VI c – Gabriela Ossowska (opiekun D. Brzezińska)

 

W eliminacjach jury wyróżniło:

 

Klasy I-III:

Natalia Mucha kl. I d (opiekun E.Skrzypczyńska)

Daniel Chechłacz kl. II  a (opiekun E. Witkowska )

Mikołaj Szymański kl. II  a (opiekun E. Witkowska )

Filip Dmowski kl. II b (opiekun B. Wiśniewska)

Diana Frączak kl. II b (opiekun B. Wiśniewska)

Paweł Kałuża kl. II b (opiekun B. Wiśniewska)

Maciej Łęgowiak kl. II b (opiekun B. Wiśniewska)

Kinga Sadowska kl. II b (opiekun B. Wiśniewska)

Wiktoria Bryzek kl. II c (opiekun B. Fijewska)

Oskar Gajewski kl. II c (opiekun B. Fijewska)

Filip Modrzewski kl. II c (opiekun B. Fijewska)

Julia Romanowska kl. II c (opiekun B. Fijewska)

Artur Wojciechowski kl. II c (opiekun B. Fijewska)

Krzysztof Zduńczyk kl. II c (opiekun B. Fijewska)

Lena Grzechnik kl. II d (opiekun M. Golędzinowska)

Karol Ostasz kl. II d (opiekun M. Golędzinowska)

Zuzanna Sieczka kl. II d (opiekun M. Golędzinowska)

 

Klasy IV – VI:

Ewa Buczek kl. IV c (opiekun I. Machałowska)

Kornelia Cymerman kl. IV c (opiekun I. Machałowska)

Jan Ochnio kl. V d (opiekun M. Sowa)

Alicja Bartnicka kl. VI b (opiekun M. Szymańczak)

Iga Kukiełka kl. VI b (opiekun M. Szymańczak)

 

        29 marca 2019r. finaliści szkolnych eliminacji, recytowali wybrane przez siebie utwory w czasie etapu gminnego konkursu, który odbył się w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie. Jury w składzie: Beata Rusinowska, Mariola Naduk, Sławomir Kamiński, Beata Wesołowska, oceniało recytatorów w trzech kategoriach.

Laureatami etapu gminnego Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” zostali:

Klasy I-III:

I miejsce

Adela Ossowska kl. II c (opiekun B. Fijewska)

III miejsce

Julia Boniecka kl. II c (opiekun B. Fijewska)

Aleksandra Sobolewska kl. III a (opiekun D. Ślesińska)

Wyróżnienie

Jan Strzemieczny kl. I d (opiekun E. Skrzypczyńska)

Klasy IV – VI:

Wyróżnienia

Antonina Pietrzak kl. IV b (opiekun A. Ostrowska)

Paweł Lisichin kl. V a (opiekun A. Ostrowska)

Gabriela Ossowska kl. VI c (opiekun D. Brzezińska)

Klasy VII-VIII + III Gimnazjum

III  miejsce

Izabella Wawer kl. III G (opiekun M. Gorgol)

Wyróżnienia

Daria Nowak kl. VIII (opiekun G. Lonca)

Jakub Dziuda kl. III G (opiekun A. Ostrowska)

Naszą szkołę w finałowych przesłuchaniach Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka, które odbędą się 13 i 14 kwietnia 2019r, będzie reprezentowała Adela Ossowska z klasy II c, w jej interpretacji jurorzy usłyszą wiersz „O rupakach” Danuty Wawiłow.

Gratulujemy i trzymamy kciuki za naszą finalistkę!!!

Beata Wesołowska

Więcej

Bezpieczny Internet

2019-04-02

W dniu dzisiejszym uczniowie z klasy 2a odbyli kolejne zajęcia z cyklu „Mali detektywi”. Tym razem zastanawiali się jak bezpiecznie korzystać z Internetu.

Korzystając z Internetu możemy m.in. komunikować się z innymi użytkownikami oraz wymieniać informacjami. Na co trzeba uważać, gdy publikujemy własne opinie lub swoje zdjęcia? Jakie są bezpieczne zasady umieszczania treści w Internecie?

Zajęcia miały przede wszystkim na celu przybliżenie uczniom tematu publikowania w sieci oraz zagrożenia z tym związane. Podczas zajęć uczniowie, na podstawie historii o Pocztówkowej Krainie, sprawdzali, jakie niebezpieczeństwo wiąże się z umieszczaniem w Internecie swoich zdjęć czy informacji o sobie i innych. Na podstawie ilustracji układali kodeks zasad bezpiecznego publikowania w sieci. Uczniowie dowiedzieli się także, jak się zachować, kiedy niepożądany materiał mimo wszystko trafi do Internetu.

Po przeprowadzonych zajęciach uczniowie potrafią wymienić podstawowe zasady bezpiecznego publikowania w sieci oraz wiedzą, że treści, które zostały raz zamieszczone w Internecie nie można usunąć.

 

Ewa Witkowska

Więcej

Warsztaty recytatorskie

2019-04-01


        25 marca 2019r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Warsztatach recytatorskich, których organizatorem było Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów. Zajęcia zorganizowano dla uczniów, którzy czytają i recytują poezję. Interpretacja wiersza, praca głosem i technika mówienia to ważne elementy dla tych, którzy kochają poezję, chcą ją zrozumieć i dobrze interpretować. Brało w nich udział 6 uczniów, którzy przygotowują się do zbliżających się Konkursów Recytatorskich. Warsztaty prowadzili Magdalena Warzecha, aktorka Teatru Narodowego w Warszawie oraz Grzegorz Damięcki, aktor Teatru Ateneum w Warszawie.

Nasi uczniowie mogli zaprezentować swoje utwory i wysłuchać porad i sugestii od prowadzących. Były także zajęcia na świeżym powietrzu, na szczęście pogoda dopisała. Zajęcia były interesujące, nasi młodzi recytatorzy mogli się wiele nauczyć. Dziękuję Wszystkim za udział

 

Beata Wesołowska

Więcej

Pomoc dla schroniska

2019-03-29


Więcej

WYNIKI KONKURSU CZYTANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

2019-03-22

 KLASA I

 

TOMEK AFFEK KL. Ia – I MIEJCE

 

KLASA II

 

ADELA OSSOWSKA KL. IIc – I MIEJSCE

JULIA CHOŁUJ KL. II a - II MIEJCE

MICHALINA DEREWIENKO KL. IIc – III MIEJCE

 

KLASA III

 

NATALIA ŁĄCKA – KL.IIIb – I MIEJCE

JAN ADAMKIEWICZ KL. IIIa -  II MIEJCE

ALEKSANDRA SOBOLEWSKA KL. IIIa - III MIEJCE

 

 

KLASA IV

 

WERONIKA BAJKO KL.IVa - I MIEJCE

TYMON KUKIEŁKA KL.IV d  -  II MIEJCE

MACIEJ BARTNICKI KL. IVa - III MIEJCE

 

KLASA V

 

PAWEŁ LISICHIN KL.Va -I MIEJCE

LEON KUKOWSKI KL.Vd – II MIEJCE

PIOTR DOBOSIEWICZ KL.Vb III MIEJCE

MALINA ŁĘGOWIAK KL. Vb III MIEJCE

 

KLASA VI

 

GABRIELA OSSOWSKA KL.VIc – I MIEJCE

ADAM  JADCZAK KL.VIb – II MIEJCE

AMELIA ŚWIERCZ KL.VIc – III MIEJCE

 

KL. VII

DAWID DMOWSKI KL. VIIa – I MIEJSCE

 

KL.VIII

 

KATARZYNA IDZIKOWSKA KL. VIII A – I MIEJSCE

Więcej

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ EUROPEJSKIEJ WSPÓLNOTY eTWINNING

2019-03-13

eTwinning to społeczność szkół, uczniów i nauczycieli współpracujących ze sobą za pomocą mediów elektronicznych.

Biorą w niej udział nauczyciele wszystkich przedmiotów, pracujący z uczniami w wieku 3-19 lat, realizując online międzynarodowe projekty edukacyjne.

Program istnieje od 2005 i zgromadził już niemal 400 tysięcy nauczycieli z całej Europy.

Już drugi rok nasi uczniowie maja okazję rozwijać swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim, ale przede wszystkim mają niesamowitą szansę poznania nowych kultur i ludzi oraz łamania stereotypów.

Dzięki programowi eTwinning zapoznajemy się z dziećmi z Turcji. W zeszłym roku dzieci własnoręcznie wykonały kartki i napisały listy, które wysłaliśmy do trzech Tureckich szkół, w Trabzon, Corlu oraz Iskenderun. Jesteśmy szczęśliwi, że listy od uczniów z tych miast też do nas dotarły. Wszyscy uczniowie, zarówno polscy jak i tureccy są bardzo zadowoleni z nowo zawartych znajmości. Dodatkowo klasa VIc wysłała prezentację o najważniejszym liderze politycznym i współtwórcy nowoczesnej Turcji – Mustafie Ataturku. Kolejnym krokiem naszej współpracy było nagranie wzajemnych pozdrowień z okazji Dnia Dziecka.

W tym roku szkolnym prowadzimy dwa projekty. Aby uczcić 100-lecie odzyskanie niepodległości przez Polskę, uruchomiony został wspólnym polsko-turecki projekt pt. "Freedom - Wolność". Uczniowie kl. Vb oraz VIc oraz czwartoklasiśći z Corlu Ataturk Primary School wykonali prace plastyczne przedstawiające wolność widzianą ich oczami. Wraz z opisami rysunków w j. angielskim tworzą one niezwykle ciekawą prezentację multimedialną

https://padlet.com/bettyg/fk6pucqb8nzj. Natomiast nowi uczestnicy projektów z IVb oraz Va przygotowai kartki i listy, które wysłaliśmy do Corlu.

 

Beata Gałązka

Więcej

Konkurs recytatorski

2019-03-13

Zakończyła się IV edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Oczaruj mnie…”, tematem przewodnim tegorocznej edycji była POLSKA. Hasło tegorocznego konkursu nawiązywało do 100-lecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Uczestnicy  pokazali, że Polska to wyjątkowe miejsce, prezentowali jej historie, bohaterstwo minionych pokoleń, wspaniałe osoby i miejsca.

Szkolny etap IV edycji konkursu, odbył się 22 listopada 2018r. w szkolnej bibliotece. Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania się w jednej z wybranych kategorii: „Żywego słowa” (tu mieli do wyboru: recytację wiersza lub prezentacji opowiadania, w tym również własnego autorstwa). W tej kategorii przed komisją zaprezentowało się 23 uczestników, 19 uczestników konkursu recytowało wiersz, a 4 uczestników zaprezentowało opowiadania.
Komisja w składzie: Marcin Gorgol-Chmielewski, Maria Szymańczak, Beata Wesołowska, zakwalifikowała następujących uczestników do etapu powiatowego:

Klasy I-III:

I miejsce – Julia Boniecka kl. II c

II miejsce – Adela Ossowska kl. II c, Julia Romanowska kl. II c, Mikołaj Szymański kl. II a

III miejsce – Wiktoria Bryzek kl. II c, Magdalena Domańska kl. II a      

Klasy IV – VI:

I miejsce – Iga Kukiełka kl. VI b  

II miejsce – Paweł Lisichin kl. V a

III miejsce – Marta Affek kl. V c

Etap powiatowy miał miejsce w Willi Radogoszcz, gdzie nasi laureaci 13 grudnia 2018r. czarowali pięknem Polski.

Oficjalne wyniki były podane 16 stycznia 2019r. na uroczystej gali, która od wielu już lat odbywa się w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim. Zaproszenie na uroczystość otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu. Przyznano wiele nagród, wśród laureatów IV edycji konkursu „Oczaruj mnie… Polską”, znaleźli się uczniowie naszej szkoły:

Klasy I-III:

I miejsce - Julia Boniecka kl. II c, Adela Ossowska kl. II c, Julia Romanowska kl. II c.

III miejsce - Wiktoria Bryzek kl. II c

Klasy IV – VI:

I miejsce - Paweł Lisichin kl. V a

II miejsce - Iga Kukiełka kl. VI b

Uczniów przygotowywały panie: Barbara Domańska, Beata Fijewska, Lidia Lisichin, Małgorzata Majewska, Anna Ostrowska, Maria Szymańczak, Danuta Ślesińska, Bożena Wiśniewska, Ewa Witkowska.

Po wręczeniu nagród na scenie zaprezentowali się młodzi artyści, następnie wszyscy mogli obejrzeć wzruszający film „Bella i Sebastian 3”.

Dziękujemy uczniom, nauczycielom oraz rodzicom za trud włożony w przygotowanie uczestników konkursu. Życzymy dalszych sukcesów.


Beata Wesołowska

Więcej

Szkolna Kasa Oszczędności

2019-03-12

            Od września 2018 ZSP w Jaktorowie bierze udział w programie Szkolnych Kas Oszczędności prowadzonym przez PKO Bank Polski. Według informacji własnych PKO BP z systemu SKO korzysta 150 tysięcy dzieci w niemal 5 tysiącach szkół w całej Polsce.

W dniach 20, 27 oraz 28 lutego 2019 roku odbyły się lekcje dla klas I-III Szkoły Podstawowej poprowadzone przez pracowników PKO Banku Polskiego. Lekcje miały na celu upowszechnienie idei oszczędzania, szerzenia postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży oraz promowania współpracy w grupie rówieśników.

PKO Bank Polski wprowadził SKO do Internetu, tworząc serwis bankowości internetowej przeznaczony dla dzieci w wieku 6-13 lat (www.sko.pkobp.pl). System SKO dostępny w ramach serwisu bankowości internetowej oznacza odejście od papierowych książeczek i dopisywania odsetek przez nauczyciela. Dzięki serwisowi SKO dzieci mają możliwość sprawdzania stanu oszczędności i lokowania ich w wirtualnych skarbonkach, a za systematyczność w oszczędzaniu premiowane są odznakami. Dziecko nie może samodzielnie dysponować własnymi pieniędzmi, czyli na przykład wykonywać przelewów zewnętrznych. Tego typu operacje są zarezerwowane dla nauczyciela lub rodzica. Uczeń może poprzez serwis bankowości internetowej podglądać stan środków zgromadzonych na koncie SKO i decydować na jakie cele odkłada oszczędności. Pieniądze na rachunkach SKO każdego dziecka są oprocentowane, a kapitalizacja odsetek następuje w cyklu tygodniowym. Szkoła uruchamia SKO na podstawie umowy z bankiem na prowadzenie kasy przy danej szkole. Rachunki SKO dzieci podpięte są do konta SKO szkoły i funkcjonują jako odrębny, indywidualny rachunek.

Na lekcjach dzieci otrzymały gadżety za udzielane odpowiedzi oraz ulotkę informacyjną o programie wraz z wnioskiem służącym do założenia konta.

Dzieci, które chciałyby brać udział w programie Szkolnych Kas Oszczędności proszone są o dostarczenie wypełnionego przez rodziców wniosku do opiekuna klas I-III – Pani Emilii Skrzypczyńskiej, sala nr 2 lub do wychowawcy klasy.

Serdecznie zapraszamy do założenia kont – już teraz uczmy dzieci oszczędzania! Za założone konta czekają atrakcyjne nagrody, dyplomy i inne niespodzianki. 


Emilia Skrzypczyńska

Więcej

Filharmonia Narodowa

2019-03-06


22 lutego gościliśmy artystów Filharmonii Narodowej. W programie, tym razem,  wystąpili piosenkarze, którzy sięgnęli do dorobku zmarłego niedawno Wojciecha Młynarskiego – poety, barda, artysty kabaretowego i jednego z najwybitniejszych twórców polskich piosenek. Artysta ten był  czujnym obserwatorem życia i mistrzem tekstów satyrycznych, w których stworzył przenikliwy, niezwykle trafny obraz polskiej rzeczywistości i nas samych. Zróżnicowany repertuar, jaki wysłuchaliśmy w tym monograficznym koncercie, pozwolił uchwycić różne jego odcienie. Usłyszeliśmy zarówno piosenki dobrze wszystkim znane, od lat cieszące się popularnością, w tym musicalowe przeboje, jak również kompozycje zupełnie nowe, które z pewnością zasługują na uwagę słuchaczy. Koncert nagrodzony został gromkimi brawami i kwiatami.

Karina Borządek

Więcej

Rekolekcje 2019

2019-02-28

W dniach 25 – 27 marca odbędą się rekolekcje wielkopostne.

Harmonogram mszy świętych i nauk rekolekcyjnych znajduje się poniżej.

W tych dniach nie będzie zajęć dydaktycznych w szkole.

Świetlice szkolne w Szkole Podstawowej (przy ulicy Warszawskiej 88) będą czynne od 7:00 – do 17:30.


Więcej

Oświadczenie w sprawie ewakuacji w Gimnazjum.

2019-02-15

15 lutego 2019 roku we wczesnych godzinach popołudniowych podczas lekcji biologii uczeń upuścił naczynie z preparatem (prawdopodobnie formalina). Naczynie się potłukło. Natychmiast został zawiadomiony ośrodek zdrowia, który o zdarzeniu poinformował straż pożarną, pogotowie i policję. Przed przyjazdem wyżej wymienionych służb ewakuowano uczniów z klasy i otworzono okna. Następnie służby zarządziły ewakuację z budynku i zabezpieczyły wylaną substancję. Sporządzono protokół ze zdarzenia. Lekarz stwierdził, że uczniom nie zagraża niebezpieczeństwo, nauczycielka została zabrana na obserwację do szpitala. Po stwierdzeniu braku zagrożeń zakończono ewakuację, uczniowie i nauczyciele wrócili do klas.

Jacek Zbrzeżny

Więcej

Wejście główne do szkoły

2019-02-04

Szanowni Państwo

Od poniedziałku 11 lutego 2019 roku otwarte będzie wejście główne do szkoły (od strony ulicy Warszawskiej).

Z wejścia będą korzystali wszyscy uczniowie szkoły podstawowej.

Jacek Zbrzeżny

Więcej

Muzyczne fajerwerki

2019-01-29

25 stycznia, tuż przed feriami zimowymi, wysłuchaliśmy kolejnego koncertu  Filharmonii Narodowej pt. „Muzyczne fajerwerki”. Artyści  przygotowali  dla dzieci zróżnicowane w swych muzycznych treściach, ale pełne blasku i finezji dźwiękowe „fajerwerki”. W koncercie dla młodych melomanów, zgodnie z tytułem,  ukazane zostały bogate możliwości techniczne i walory brzmieniowe sopranu, fletu, fortepianu oraz mistrzowskie wykonawstwo w popisowych utworach z różnych epok. Repertuar zbudowany na wielkich przebojach muzycznych – od baroku do współczesności – zainteresował  młodych słuchaczy, którzy przekonali  się o niezwykłości muzycznego świata i mam nadzieję, zachęcili do jego poznawania.

Karina Borządek

Więcej

Kolędnicy, wędrownicy

2019-01-29

Nagrody dla chóru i solistki!

17 stycznia chór szkoły podstawowej wziął udział w Konkursie wokalnym „Kolędnicy, wędrownicy”. Konkurs objęli patronatem Burmistrz Milanówka Piotr Remiszewski, Burmistrz Brwinowa Arkadiusz Kosiński oraz Burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński. W konkursie wzięło udział prawie 300 uczestników w różnych kategoriach wiekowych! Nasz chór otrzymał wyróżnienie a solistka Natalka Tkaczyk z kl. 4 D zdobyła III miejsce. Wszystkim laureatom gratulujemy.

 Karina Borządek i Krzysztof Gwiazda 

Więcej

Organizacja pracy w szkole podstawowej

2019-01-24

Szanowni Państwo

w związku z wzmożonymi pracami budowlanymi w budynku szkoły podstawowej mającymi na celu wymianę instalacji grzewczej, wodnej, kanalizacyjnej oraz wyłączeniem z użytkowania piwnic i następnie (w marcu) pomieszczeń na poziomie I (korytarz przy sekretariacie) zmuszeni jesteśmy do przeorganizowania pracy szkoły. W tym celu w skrzydle klas 1-3 w szatniach na parterze i pierwszym piętrze zorganizujemy trzy sale lekcyjne. Niestety łączy się to z opóźnieniem użytkowania przez dzieci z klas 1-3 nowego wejścia do tej części szkoły, pomimo formalnego oddania do użytkowania.

Po zakończeniu prac w piwnicach i na I poziomie uczniowie wrócą do swoich sal lekcyjnych. Następnie będziemy mogli umożliwić młodszym dzieciom korzystanie z nowych wejść i szatni.

Jednocześnie informuję, że na czas remontu pracownia informatyczna będzie przeniesiona do jednego z pomieszczeń biblioteki szkolnej.

Takie decyzje zapadły 24 stycznia 2019 roku podczas spotkania, w którym uczestniczyli: Wójt Gminy Jaktorów Maciej Śliwerski, pracownicy Urzędu Gminy, właściciel firmy budowlanej z pracownikami, dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.

Za utrudnienia serdecznie przepraszam.

Jacek Zbrzeżny

Więcej

A kiedy Wigilii przyjdzie czas...

2019-01-22

„Tak czekasz kiedy spadnie biały śnieg, radosnych kolęd wokół zabrzmi moc.

Krainy łagodności znajdziesz brzeg, zaczarowana w niebie zalśni noc...”

A kiedy Wigilii przyjdzie czas J. Mere


        Wigilia jest jednym z najbardziej uroczystych świąt. To czas miłości i wybaczenia. Od wieków jest świętem bardzo rodzinnym. Trudno wyobrazić sobie Boże Narodzenie niepoprzedzone jasełkami szkolnymi. Spełniają one ważny cel dydaktyczny, ponieważ zapoznają uczniów z tradycjami polskiej kultury związanej z celebrowaniem świąt Bożego Narodzenia. Jak co roku, nasi uczniowie przygotowali widowisko artystyczne o charakterze religijnym.

        Tym razem uczniowie klasy IIc pod kierunkiem p. Beaty Fijewskiej pokazali polską wieczerzę wigilijną. Trębacze, Serenadą Schuberta, poprowadzili rodzinę do wigilijnego stołu. Ukazane zostały tradycje związane z Bożym Narodzeniem – wspólne ubieranie choinki, siano pod obrusem, 12 wigilijnych potraw, wolne miejsce przy stole, dzielenie się opłatkiem, kolędowanie, czytanie Pisma Świętego. W tym czasie w stajence narodził się Pan Jezus. Dzieci pięknie zatańczyły do piosenki „Mario, czy już wiesz”, a cały występ przeplatany był kolędami wykonanymi przez chór szkolny przygotowany przez p. Karinę Borządek i p. Krzysztofa Gwiazdę.

        Zwieńczeniem tego wieczoru było dzielenie się poświęconym opłatkiem i składanie sobie przy tym życzeń. To niezmienne zwyczaje jaktorowskich jasełek, które zostawiają wiele magicznych wspomnień. W tym roku nie mogło być inaczej, „...bo nadszedł czas i dziecię się zrodziło. A razem z Nim, maleńka przyszła miłość”...

 

Monika Ossowska

Więcej

Oświadczenie dyrektora ZSP w Jaktorowie

2019-01-17

W związku z pojawiającymi się w Internecie nieprawdziwymi informacjami na temat zagrożenia dla zdrowia dzieci oświadczam, że po zalaniu części budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 88 zostały wykonane następujące kontrole dotyczące bezpiecznego użytkowania obiektu:

- Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Grodzisku Mazowieckim w dniu 16.01.2019.

- Kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim w dniu 17.01.2019.

Kontrole nie wykazały uchybień.

Protokół badań wyłączników różnicowo – prądowych z dnia 14 stycznia 2019 roku oraz protokół z pomiarów ochronnych z dnia 16 stycznia 2019 roku stwierdzają, że nie ma i nie było zagrożenia dla bezpiecznego użytkowania i funkcjonowania szkoły.


Jacek Zbrzeżny 

Więcej

Oświadczenie dyrektora ZSP w Jaktorowie

2019-01-14

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

Informujemy, że dzisiejszej nocy doszło do zalania jednego z korytarzy budynku Szkoły Podstawowej (przy ul. Warszawskiej 88). Zaznaczamy jednocześnie, że poza tym miejscem nie ucierpiało żadne inne pomieszczenie, w szczególności żadna sala dydaktyczna. W związku ze zdarzeniem występują obecnie utrudnienia w postaci braku oświetlania w części holu wejściowego oraz szatniach. Wprowadzono jednak tymczasowe rozwiązanie w postaci oświetlenia awaryjnego dostarczonego przez OSP Jaktorów. Samo źródło zalania zostało już usunięte, a obecnie trwają prace nad likwidacją powstałych skutków. Jesteśmy w kontakcie z wykonawcą prac budowlanych, kierownikiem budowy oraz Urzędem Gminy, aby skutki zalania usunąć jak najszybciej oraz z jak najmniejszą uciążliwością dla Państwa i dzieci. Zaznaczamy jednocześnie, że zajęcia odbywają się w sposób planowy, nie występuje żadne niebezpieczeństwo związane w zaistniałym incydentem.

Jacek Zbrzeżny

Więcej

Jak ludzie przeżywają emocje?

2018-12-20

19 grudnia 2018r. uczniowie klasy 2a wzięli udział w zajęciach w ramach programu „Mali detektywi”. Tym razem były to zajęcia pod tytułem „Jak ludzie przeżywają emocje?

Co to znaczy, że ktoś jest inteligentny emocjonalnie? Czy człowiek może rozwinąć w sobie taką cechę? Termin „inteligencja emocjonalna” funkcjonuje w psychologii dopiero od dwudziestu kilku lat. Określana nim jest - najogólniej mówiąc - zdolność wykorzystywania emocji przy rozwiązywaniu problemów, szczególnie w sytuacjach społecznych. Niektóre badania pokazują, że osiągnięcie sukcesu w życiu, aż w 80% zależy od umiejętności zarządzania emocjami a tylko 20% od intelektu!

Na zajęciach uczniowie poznali Detektywa Empatię i dowiedzieli  się, jak w codziennej pracy tropi emocje. W czasie warsztatów uczestnicy poznali nietypowe perspektywy, z których mogli obserwować się nawzajem. Odkrywali również różne sposoby wyrażania emocji - zarówno tych, które są społecznie akceptowalne, jak i tych, które naruszają granice innych.

Podczas zajęć uczniowie mieli do dyspozycji karty pracy z zapisanymi małą czcionką wyrazami. Zadaniem uczniów było odnalezienie nazw emocji. Z tym zadaniem uczniowie poradzili sobie bez problemu. Bardzo ciekawe było również zadanie, gdzie uczniowie odgrywali scenki dramowe związane z emocjami. Po odegraniu scenek uczniowie musieli odpowiedzieć na pytania: Jaka sytuacja została przedstawiona? Jakie emocje zostały wyrażone? 

Takie zajęcia uświadomiły uczniom, że każdy z nas bardzo różnie może przeżywać emocje oraz, że te same sytuacje mogą budzić u każdego człowieka inne emocje.

 

 

Ewa Witkowska


Więcej

Spotkanie wigilijne z rodzicami

2018-12-20Wigilia klasowa, która odbyła się 17 grudnia 2018r. była bardzo ważnym wydarzeniem w „życiu”  klasy 2a. Tradycji stało się zadość, były świąteczne życzenia, wspólne śpiewanie kolęd. Wszyscy byli pięknie i odświętnie ubrani, a to tworzyło jeszcze wspanialszą atmosferę. Uczniowie przygotowali krótkie jasełka oraz drobne prezenty dla rodziców. Po obejrzeniu jasełek wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców. Na stole rozłożone były przeróżne pyszności, ciasta własnych wypieków, pierniczki, cukierki. Każdy był zadowolony z odebranego od Świętego Mikołaja prezentu. Wszyscy poczuliśmy magię ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA.

 

Ewa Witkowska.
Więcej

Betlejem Polskie

2018-12-19

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie, w roku dwóch jubileuszy: 100. rocznicy odzyskania niepodległości oraz 70. rocznicy powstania Zespołu, zrealizował niezwykłe widowisko oparte na dramacie Lucjana Rydla - "Betlejem Polskie". Wzięło w nim udział 150 wykonawców: aktorów, solistów śpiewaków, artystów baletu, chóru i orkiestry.

Klasy 5A z wychowawczynią p. Kariną Borządek, 5B z wychowawczynią p. Beatą Gałązką, 5C z wychowawcą p. Bartkiem Wardą, 5D z wychowawczynią p. Donatą Rzepką oraz kl. 6B z wychowawczynią p. Ewą Adamus pojechały 11 grudnia podziwiać to wyjątkowe, patriotyczne i świąteczne widowisko.

 

Rydlowskie "Betlejem..." dzieje się jednocześnie w trzech planach czasowych - w polskiej współczesności, w naszej rodzimej historii i w czasach biblijnych. Jest wpisane w polski krajobraz i rzeczywistość historyczną . Jezus rodzi się tu wśród polskiej zimy, a Betlejem leży w Polsce - może gdzieś w Małopolsce, a może na Kaszubach. Biblijny Herod nie jest tylko władcą starożytnej Palestyny, lecz ciemiężycielem Polski i rusyfikatorem; betlejemscy Trzej Królowie to nasi władcy: Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło i Jan III Sobieski. Nawiązując do najwspanialszych kart naszej historii stworzono nie tylko barwny, patriotyczny fresk narodowych losów, lecz przede wszystkim rozśpiewane i roztańczone widowisko pełne humoru i ognistego tańca: z chórami Aniołów, Świętą Rodziną, pełne najpiękniejszych kolęd, pastorałek.

 

Karina Borządek

Więcej

100 kartek

2018-12-12


Rok 100-lecia Niepodległości Polski dobiega końca. W naszej szkole odbyło się wiele wydarzeń dedykowanych temu doniosłemu jubileuszowi. Jednym z nich był konkurs „100 kartek świątecznych w 100-lecie Niepodległości Polski”.

Założeniem konkursu było wykonanie najpiękniejszej kartki świątecznej dla Powstańców Warszawskich i przyjaciół szkoły. To ważne, aby pamiętać o tych, którzy potrafili i potrafią żyć nie tylko dla siebie, ale także dla innych ludzi.

Dodatkowe kartki zrobiły dzieci na zajęciach terapii pedagogicznej. Oprócz przyjemności płynącej ze zbliżających się świąt mogły w ciepłej, przedświątecznej atmosferze nabywać i utrwalać wiele umiejętności. Wykonanie kartki świątecznej to usprawnianie manualne (terapia ręki), ćwiczenie koncentracji uwagi, spostrzegania,  precyzji i dokładności (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne), przygotowanie do nawiązywania pozytywnych relacji z innymi ludźmi (trening umiejętności społecznych), kształtowanie dobrego gustu, estetyki i poczucia piękna (zajęcia plastyki).

Komisja konkursowa w składzie: Dyrektor Jacek Zbrzeżny oraz Wicedyrektorzy – Joanna Galczak i Marcin Gorgol-Chmielewski wyłoniła laureatów w trzech kategoriach wiekowych: klasy 1-3, klasy 4-6 oraz klasy 7-8 i 3 gimnazjum. Jurorzy mieli nie lada kłopot, ponieważ kartki świąteczne były starannie wykonane i niepowtarzalne. Wybór najpiękniejszej okazał się bardzo trudny! Przyznano zatem nagrody ex aequo oraz wiele wyróżnień.

LAUREACI KONKURSU:

Klasy 1-3

I miejsce – Szymon Michta kl. Ic

II miejsce ex aequo – Aurelia Sadowy kl. 3a i Kacper Studziński kl. 1d

III miejsce ex aequo – Aleksandra Sobolewska kl. 3a i Jan Adamkiewicz kl. 3d

Wyróżnienia: Abigail Piech, Wanessa Szmajkowska, Dawid Chechłacz, Julia Osiadacz, Daniel Chechłacz, Dawid Bakalarski, Jan Strzemieczny

Klasy 4-6

I miejsce ex aequo – Emilia Wasilewicz kl. 6a i Wiktoria Knap kl. 5b

II miejsce – Maciej Bartnicki kl. 4a

III miejsce ex aequo – Mateusz Gmurek kl. 4a i Adrian Dubielewski kl. 5d

Wyróżnienia: Marysia Wakulińska, Maja Smolak, Lena Piękoś, Weronika Bajko, Roksana Suchecka, Zuzia Wasiak, Aleksander Pietruczuk, Kacper Markowski, Marta Krajewska, Jakub Kozłowski, Rafał Niżyński, Natalia Tkaczyk

Klasy 7-8 i 3 G

I miejsce – Karolina Sierocińska kl. 3b G

II miejsce – Malwina Bobrowska kl. 3b G

III miejsce – Kinga Jadczuk kl. 8b

 

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!

Upominki oraz dyplomy zostaną wręczone podczas Wigilii szkolnej.

Joanna Cackowska

Więcej

Wszyscy zbudowani jesteśmy z komórek

2018-12-12


W listopadzie uczniowie 5-tych klas poznali na lekcjach biologii budowę komórek różnych żywych organizmów. Dla przyjemniejszej nauki piątoklasiści przygotowali kolorowe plakaty oraz wspaniałe przestrzenne modele. Prace zrobione zostały z plasteliny, gliny, styropianu, masy solnej, papieru, pianki.... Niektóre z nich były nawet jadalne!

Prace uczniów można było podziwiać podczas wystawy zatytułowanej WSZYSCY ZBUDOWANI JESTEŚMY Z KOMÓREK.

Brawo!

Patrycja Lipka

Więcej

List MEN

2018-12-06

Drodzy Państwo  publikujemy list z Ministerstwa Edukacji Narodowej i ulotkę informacyjną.

List MENWięcej

Piękna nasza Polska cała.

2018-12-04


13 listopada klasy trzecie pod opieką Wychowawców p. Jolanty Bartosiak i p. Danuty Ślesińskiej a także pani od muzyki p. Kariny Borządek, wyjechały na wycieczkę do Matecznika Mazowsze na przedstawienie „Piękna nasza Polska cała”.

Trójka głównych bohaterów tej fabularnej opowieści: mała dziewczynka Agnieszka, jej starszy brat Tomek oraz tajemniczy konserwator starych ludowych instrumentów muzycznych - Pan Kajetan zabrali nas w pełną niespodzianek i zaskakujących przygód wędrówkę. Wraz z nimi dzieci poznały niezwykłe rzemiosło ludowe (m. in. wycinanki kurpiowskie - leluje, misternie zdobione wysokie palmy wielkanocne, ręcznie malowaną wilamowicką skrzynię posagową), charakterystyczne tańce, stroje, instrumenty ludowe (takie, jak burczybas, diabelskie skrzypce, weselny kozioł wielkopolski), zwyczaje i tradycje. Odwiedziliśmy osiem barwnych miejsc: Mazowsze (Wilanów), Kurpie, Kaszuby, Wielkopolskę (Szamotuły), Śląsk (Wilamowice i Rozbark), Spisz (Jurgów) oraz Lubelszczyznę (Krzczonów).  Po przedstawieniu dzieci mogły pozować do zdjęcia wraz z artystami z Zespołu Mazowsze.


Karina Borządek


Więcej

Szkoła na facebooku

2018-11-30

Szanowni czytelnicy strony Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaktorowie

informujemy, że uruchomiliśmy nasz profil na facebooku.

Chcesz być na bieżąco - kliknij tutaj. - Polub nas.

Więcej

Plac zabaw przy przedszkolu

2018-11-30

Szanowni Państwo

W dniu 30 listopada 2018 roku po długim oczekiwaniu odebrano i przekazano do użytkowania nowy plac zabaw przy przedszkolu w Jaktorowie.

Informujemy, że w godzinach 8:00 – 15:00 plac zabaw będzie dostępny dla przedszkolaków. Po godzinie 15:00 plac zabaw będzie dostępny dla wszystkich.

Więcej

Święto Niepodległości

2018-11-29

Dzień 11 listopada to ważna data dla każdego Polaka. W tym dniu Polska odzyskała niepodległość. To święto uroczyście obchodzone jest w wielu szkołach. Tak też było w Szkole Podstawowej w Jaktorowie.

W piątek 9 listopada odbyła się uroczysta akademia dla klas I-III, a 23 listopada dla rodziców, opiekunów i najbliższych. Uroczystości rozpoczęły się odśpiewaniem czterech zwrotek hymnu narodowego. Następnie uczniowie z klasy 2d zatańczyli poloneza w przepięknych strojach. Dzieci z klas: 2a i 2b wystąpiły w programie artystycznym, który można podzielić na dwie części. Z pierwszej dowiadujemy się, że nie zawsze w naszej Ojczyźnie było tak spokojnie jak dzisiaj. Co oznacza słowo niepodległość i kto to jest patriota, mogliśmy dowiedzieć się z dalszej części przedstawienia.

Święto Niepodległości to bardzo radosny dzień, toteż część artystyczną dzieci zakończyły radosną piosenką o Polsce.

Występy uczniów nie tylko uświetniły 100 Rocznicę Odzyskania  przez Polskę Niepodległości, ale były doskonałą lekcją historii i patriotyzmu.

 

Organizatorzy: B. Wiśniewska, E. Witkowska i M. Golędzinowska

Więcej

Co możemy zobaczyć na portrecie?

2018-11-29

         Uczniowie klasy 2a ponownie wzięli udział w zajęciach w ramach programu edukacyjnego „Mali detektywi”. Tym razem zastanawiali się co można zobaczyć na portrecie.

Spotykamy portrety na każdym kroku – na pieniądzach, w kościołach, w muzeach, w domach. Czy zawsze portrety tworzono tak samo jak dzisiaj? Otóż nie. Panowały trochę inne zwyczaje. Bardzo często osoby portretowane przedstawiane były z atrybutami, czyli przedmiotami, które ich określały, np. malarz ze sztalugą albo paletą malarską, rycerz w zbroi. Osobę portretowaną i jej funkcje poznać można było także po ubiorze. Tego typu przedstawianie nie było jednak regułą. Nie we wszystkich obrazach widać od razu kim jest osoba portretowana.

Uczniowie podczas zajęć analizowali wybrane obrazy, aby dowiedzieć się w jaki sposób i dlaczego malowano portrety. Próbowali również wytłumaczyć fakt istnienia różnych portretów jednego władcy. Dowiedzieli się również jaka jest różnica między portretem a autoportretem. Podczas przeprowadzanego śledztwa uczniowie definiowali też na podstawie ubioru status osoby na portrecie np.: czy portretowana osoba jest królem, kupcem czy artystą.  Uczniowie mieli okazję obejrzeć portrety namalowane przez Pabla Picassa i dowiedziały się, że to jest inna forma portretowania, że w pewnym momencie ludziom niejako znudził się schemat portretowania. Chcieli osiągnąć coś innego, nowego, oryginalnego. Ważny stał się kształt, forma i kolor. Dlatego nazywano go „Połamanym Picasso”

Zajęcia bardzo podobały się uczniom i czekają już na kolejne.

 

 

Ewa Witkowska


Więcej

Oczaruj mnie...Polską

2018-11-23

Laureaci szkolnych eliminacji konkursu

„Oczaruj mnie…Polską”

Klasy I-III:

I miejsce – Julia Boniecka - kl. II c

II miejsce – Adela Ossowska - kl. II c, Julia Romanowska - kl. II c, Mikołaj Szymański - kl. II a

III miejsce – Wiktoria Bryzek - kl. II c, Magdalena Domańska - kl. II a

 

Klasy IV – VI:

I miejsce – Iga Kukiełka - kl. VI b 

II miejsce – Paweł Lisichin - kl. V a

III miejsce – Marta Affek - kl. V c

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział. Wyróżnionym uczniom życzymy powodzenia w etapie powiatowym.


Beata Wesołowska

Więcej

Stanisław Moniuszko – Verbum nobile

2018-11-21


W piątek 16 listopada gościliśmy artystów Filharmonii Narodowej, którzy tym razem zaprezentowali operę. Przedstawienie operowe to nie tylko piękna muzyka, ale też wspaniałe widowisko, które porusza wyobraźnię. Pamiętając o zbliżającej się dwusetnej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, wybitnego polskiego kompozytora – będziemy ją świętować w maju 2019 roku – na naszej scenie obejrzeliśmy jego jednoaktową operę z 1861 roku pod łacińskim tytułem Verbum nobile („Słowo szlacheckie”). Przeniosła nas ona w dawny świat szlacheckich dworków. Pogodny, sielankowy charakter dzieła, pełna uroku, polska z ducha muzyka, wreszcie zmysł dramaturgiczny kompozytora – wszystko to sprawiło, że Verbum nobile skutecznie opierając się upływowi czasu zachowało swą atrakcyjność również dla współczesnych, „mniejszych” i „większych” odbiorców. Przedstawienie w kostiumach, w reżyserii Jitki Stokalskiej, do libretta Jana Chęcińskiego zapadło głęboko w pamięć zarówno dzieciom, jak ich dorosłym opiekunom.

Karina Borządek

Więcej

Muzeum Bombek

2018-11-20

14 listopada klasy 2a i 2b pojechały na wycieczkę do Muzeum Bombek w Warszawie.

Proces produkcji szklanych ozdób jest długi, pracochłonny i wymagający ogromnej fachowości. Będąc w Muzeum Bombek mogliśmy zobaczyć to z bliska. Przewodnicy oprowadzili nas po całej produkcyjnej części zakładu. Poznaliśmy osobę, która wykonuje zawód już niemal niespotykany – dmuchacz szkła. W swojej pracowni ze szklanych rurek tworzy on najróżniejsze kształty szklanych ozdób. Obejrzeliśmy i poznaliśmy wszystkie etapy powstawania bombek: formowanie z rozgrzanego szkła na dmuchalni, srebrzenie, malowanie, dekorowanie. Po takim teoretycznym przygotowaniu, każdy z nas spróbował swoich sił i przy fachowym wsparciu doświadczonej malarki wykonał własną ozdobę. Do dyspozycji mieliśmy szklane wydmuszki, brokaty, kleje, pędzelki oraz stosownie do tego przygotowane miejsce pracy. Taką bombkę wykonaną według własnego pomysłu po zakończonych warsztatach mogliśmy zabrać ze sobą – jako pamiątkę po wycieczce. Zwiedziliśmy również firmowy sklep w zakładzie, gdzie mogliśmy obejrzeć różnorodne szklane ozdoby oraz zrobić zakupy.

Zapraszamy do galerii zdjęć z wycieczki.

 

Ewa Witkowska, Bożena Wiśniewska

Więcej

Zostań Świętym Mikołajem

2018-11-20


Więcej

100 lat na sportowo

2018-11-19

                        W dniu 10.11.2018r. w hali sportowej w Jaktorowie odbyło się Wielkie Święto Sportowe z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Szkoła zorganizowała imprezę rekreacyjno-sportową Gry i Zabawy dla kl. I-IV „Sprawni dla Niepodległej”. W imprezie tej uczestniczyło 100 uczestników (dziewcząt i chłopców). W organizacji imprezy pomagali rodzice i dzieci z klas starszych. Impreza składała się z dwóch części. W pierwszej części rywalizacja sportowa drużyn z poszczególnych klas, w drugiej części Firma Art Animator zorganizowała konkursy, tańce, pokazy i ćwiczenia sportowe.

        Na koniec imprezy uczestnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości przygotowane przez Szkołę.

Stanisław Kuberski

Więcej

Żywa flaga

2018-11-09

        Listopad 2018 roku, a szczególnie wyjątkowa data 11 listopada, wszędzie w Polsce jest biało-czerwony, również w naszej Małej Ojczyźnie – Jaktorowie. Uczniowie klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej oraz klas III Gimnazjum rozpoczęli obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości barwami biało-czerwonymi. Społeczność uczniowska wspólnie z nauczycielami utworzyli, trzymając w rękach biało-czerwone kartki, ogromną biało-czerwoną flagę. Całe wydarzenie udało nam się sfotografować.

 

Małgorzata Romanowska, opiekun Samorządu Uczniowskiego

Więcej

Uczniowska twórczość patriotyczna

2018-11-09

        Listopad to niezwykły czas w naszych sercach. Szczególnie często w spotkaniach z uczniami pojawia się Polska. Jesteśmy Polakami, z czego możemy być dumni? Jakie wydarzenia w historii Polski pamiętamy? Jaki mamy wpływ na przyszłość Polski? Efekty takich rozmów z uczniami są wyjątkowe, oto przykład:

 

„Ojczyzna to kraj z którego pochodzisz, tam żyjesz, tam się rodzisz.

Dbaj o naszą Polskę, naszą wspólną Matkę, której właśnie poświęcam tę notatkę.

O swej Ojczyźnie mówić się nie wstydź, historię Jej poznaj i kochaj całym sercem.

Kiedyś, za niepamiętnych lat, za Niepodległą Ojczyznę, życie oddał Twój Dziad.”

 

Autor: Dawid Dmowski oraz Filip Wasiak i Paweł Tracz (uczniowie klasy 7a)

 

Małgorzata Romanowska, wychowawca klasy 7a

Więcej

Rekord dla Niepodległej

2018-11-07


Szkoła Podstawowa w Jaktorowie wzięła udział w akcji pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej "Rekord dla Niepodległej". 

Akcja polegała na tym, że 9 listopada 2018 roku o godzinie 11:11 zaśpiewaliśmy wspólnie hymn narodowy.

Więcej informacji poniżej: 

Rekord dla Niepodległej

Rekord dla Niepodległej

Więcej

Z odblaskiem bezpieczniej

2018-11-07

6 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej w Jaktorowie odbył się kolejny finał konkursu plastycznego „Z odblaskiem bezpieczniej”. Celem konkursu jest uwrażliwienie uczniów na kwestie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wszyscy czwartoklasiści otrzymali odblaski i garść informacji dotyczących bezpieczeństwa na drodze. Lekcję wygłosił policjant z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim Pan Sławomir Janowiec. Nad organizacją konkursu czuwała Pani Donata Rzepka. Nagrody ufundowała Gmina Jaktorów.

Jury postanowiło nagrodzić następujące osoby:

I miejsce dla Michała Maja i dla Leny Delczyk

II miejsce dla Mateusza Kościelnego

III miejsce dla Natalii Tkaczyk i dla Julii Krawczyk

Gratulacje!

Więcej

Konkurs

2018-11-06


Więcej

„Mali detektywi”

2018-11-01

            W roku szkolnym 2018/2019 klasa 2a postanowiła ponownie wziąć udział w programie edukacyjnym „Scenariusze lekcji” w projekcie „Mali detektywi”. Uczniowie podczas zajęć zamienią się w detektywów i odkryją, jak ciekawa potrafi być nauka! Będą poznawać tajniki matematyki, przyrody czy informatyki! Rozwiną również umiejętności plastyczne i będą trenować pracę w grupie.

Pierwszy scenariusz, który został zrealizowany, nosił tytuł – „Dlaczego detektyw pracuje w rękawiczkach?”.

Daktyloskopia to technika śledcza, która bada i porównuje linie papilarne w celu ustalenia sprawcy przestępstwa. Uczniowie dowiedzieli się na zajęciach, jak kiedy i po co śledczy posługują się tą techniką. Wiedza zdobyta na zajęciach przybliżyła kulisy pracy profesjonalnych ekip dochodzeniowych. Pozwoliła uczniom nie tylko na samodzielnie zbieranie odcisków palców, lecz także przybliżyła inne techniki zabezpieczania śladów, które na co dzień stosują detektywi. Uczniowie wzięli udział w kilku eksperymentach, w trakcie których poznali zasady ujawniania i wykorzystywania śladów daktyloskopijnych przez detektywów. Zobaczyli swój ślad daktyloskopijny oraz porównali go ze śladami koleżanek i kolegów.

Uczniowie z niecierpliwością czekają na kolejne zajęcia i wyzwania.

 

 

Ewa Witkowska

Więcej

Ogrody Integracji

2018-10-17

            28 września 2018 roku odbył się organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim czternasty powiatowy przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych „Ogrody Integracji” pod patronatem Starosty Powiatu Grodziskiego

i Burmistrza Grodziska Mazowieckiego. Celem integracji dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych jest przygotowanie ich do godnego życia w społeczeństwie i podejmowania ról społecznych. Dzięki temu wychowujemy nowe pokolenie gotowe do obustronnego i naturalnego komunikowania się. Integracja likwiduje bariery, uczy szacunku, tolerancji, akceptacji oraz wrażliwości i empatii.

            W tym roku uczniowie klasy 2c pod okiem p. Beaty Fijewskiej kolejny raz wystąpili przed publicznością. Dzieci zatańczyły do melodii Laleczki z saskiej porcelany oraz zaśpiewały dwa utwory ABBY z musicalu Mamma Mia. Swoim występem podbiły serca wszystkich i wywalczyły wspaniałe nagrody: urządzenie wielofunkcyjne HP oraz mnóstwo prezentów niespodzianek.

 

Wszystkim uczniom klasy 2c oraz opiekunowi p. Beacie Fijewskiej gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Monika Ossowska

Więcej

Sprawni dla Niepodległej

2018-10-17

         „Sprawni dla Niepodległej” – Turniej w Jaktorowie. W  dniu 6 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Jaktorowie odbył się Towarzyski Turniej w Piłce Ręcznej Dziewcząt rocznik 2006 i młodsze pod hasłem „Sprawni dla Niepodległej”. W tym Turnieju uczestniczyło 5 zespołów, a mianowicie wystąpiły zespoły z Mszczonowa, Teresina, Grodziska Mazowieckiego i dwa zespoły z Jaktorowa Kolejność końcowa Turnieju była następująca:

I miejsce Jaktorów I

II miejsce Mszczonów

III miejsce Jaktorów II

IV miejsce Grodzisk Mazowiecki nr 6

V miejsce Teresin

Oto szczegółowe wyniki poszczególnych meczy:

Jaktorów I – Jaktorów II            10:2

Teresin – Grodzisk Maz.              2:4

Jaktorów II – Teresin                5:3

Jaktorów I – Mszczonów            12:1

Grodzisk Maz. – Mszczonów       3:15

Teresin – Jaktorów I                 4:14

Jaktorów II – Grodzisk Maz.       6:1

Teresin – Mszczonów                3:4

Grodzisk Maz. – Jaktorów I         1:9

Mszczonów – Jaktorów II            4:3

W zawodach uczestniczyło 63 zawodniczek. Wszystkie uczestniczki zawodów otrzymały medale dyplomy, puchary dla zespołów. Były też puchary dla najlepszych zawodniczek z poszczególnych zespołów. Puchar także otrzymała zawodniczka, która zdobyła najwięcej bramek i najlepiej broniła. Myślę, że zawody w myśl hasła „Sprawni dla Niepodległej” były udane, a uczestniczki Turnieju zadowolone.

Stanisław Kuberski  

Więcej

Raport z kolonii w Głuchołazach

2018-10-04

Wyjazd na kolonie do Głuchołazów miał miejsce w poniedziałek 20.08.2018 r. o godz. 8.00. Wyjazd został zorganizowany przez UKS Jaktorów.

Gdy grupa z Jaktorowa dotarła na miejsce, czekała na nich obiadokolacja, następnie spacer po okolicy. No i wreszcie zakwaterowanie w ośrodku „Banderoza”. We wtorek 21.08.2018 byliśmy na pięknym miejskim basenie, zaś wieczorem mieliśmy na hali turniej i tak codziennie.

Następnego dnia, to jest w środę odbyły się różne gry i zabawy plenerowe. Najciekawsze było „płukanie złota”. W następnych dniach odbył się mini turniej łuczniczy, gra terenowa „szukanie skarbów”, nauka gry na bębnach afrykańskich. W czwartek 24 sierpnia przed wycieczką w góry odbyła się rozmowa na temat zasad bezpieczeństwa podczas zdobywania Góry Biskupiej. Wieczorem odbył się trening. Następnego dnia zwiedzaliśmy zabytki Głuchołazów, a później znów fajny basen. W sobotę 25.08. była wycieczka autokarowa do Jesennik na Pomezi. Zwiedzaliśmy jaskinie i ośrodek sanatoryjny. Wieczorem była dyskoteka na powietrzu. Zresztą tańce były prawie codziennie od godz. 20.00 do 22.00. W poniedziałek 27.08. była sesja w Jaskini Solnej, następnie były zajęcia sportowe. We wtorek 28.08. była olimpiada rekreacyjno - sportowa, basen oraz pożegnalne ognisko, na którym zostały wręczone nagrody i dyplomy za udział w koloniach. Późnym wieczorem było pożegnanie Głuchołazów w formie wędrówki z pochodniami po terenie ośrodka.

Będziemy mile wspominać wakacje.

Kierownikiem kolonii był Pan Stanisław Kuberski, a wychowawczynią grupy Pani Anna Chmielecka.

 

Amelia i Maja Staszewskie -uczestniczki kolonii.

Więcej

Ubezpieczenie

2018-09-27

Rada Rodziców wybrała ofertę ubezpieczenia na rok szkolny 2018/2019.

Pieniądze proszę wpłacać do wychowawców.

Oferta ubezpieczenia

Informacje o ubezpieczeniu

Tabela norm


Więcej

Regulamin konkursu plastyczno - literackiego

2018-09-27

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.


Regulamin konkursu


Więcej

Konkursy przedmiotowe 2018/2019

2018-09-26

Regulamin i harmonogram konkursów przedmiotowych 2018/2019 dostępne są na tablicy ogłoszeń przy pokoju nauczycielskim w Szkole Podstawowej, w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej:

Konkursy przedmiotowe 2018/2019

Harmonogram konkursów

Więcej

„PIĘCIU WSPANIAŁYCH !”

2018-09-26

Tytuł koncertu „ Pięciu wspaniałych” oznacza nie tylko piątkę znakomitych artystów, ale również pięć instrumentów strunowych.

Jak co roku, również w nowym sezonie zaprosiliśmy naszych uczniów do świata muzyki.

21 września w piątek odbył się pierwszy w tym sezonie koncert Filharmonii Narodowej. Dzieci posłuchały tym razem muzyki kameralnej, która jest wzorem idealnej współpracy i porozumienia między artystami. Kameralistyka to przede wszystkim sztuka niezwykłej precyzji wykonawczej i dążenia do realizacji wypracowanej przez wszystkich grających razem muzyków koncepcji artystycznej. Spotkanie z kwintetem fortepianowym, który tworzy fortepian, dwoje skrzypiec, altówka i wiolonczela zainteresowało młodych słuchaczy. Dzieci mogły poznać wspaniałe możliwości brzmieniowe i wyrazowe instrumentów, przekonać się, jak wielka siła drzemie w zestawieniu zdolnego do gry akordowej fortepianu z będącym namiastką orkiestry kwartetem smyczkowym.

Karina Borządek

Więcej

Babie lato 2018

2018-09-25

W dniu 22 września uczniowie klasy VIa Szkoły Podstawowej im. Stefanii Cygańskiej w Jaktorowie wraz z opiekunami  p. Małgorzatą Stefaniak, p. Ewą Adamus, oraz p. Karoliną Wąsikowską uczestniczyli w Złazie Turystycznym „Babie Lato 2018” pod hasłem „Ostatnie Barwy Jesieni”. W tym roku impreza miała szczególny charakter, gdyż odbywała się po raz 50. Organizatorem był Grodziski Klub Żeglarski „Czysty Wiatr” Sekcja Turystyczna „Kraj – Obrazy”, Liceum Ogólnokształcące w Milanówku ul. Piasta, Stowarzyszenie Nasza Kuklówka, przy współpracy Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatu Grodziskiego i LGD „Ziemia Chełmońskiego” w Żabiej Woli oraz muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce Radziejowickiej.

Celem złazu było miedzy innymi upamiętnienie wielkiego malarza Józefa Chełmońskiego, popularyzacja ziemi na której żył i tworzył artysta. Poznawanie muzeów, zabytków oraz historii Ziemi Chełmońskiego w 100-lecie Odzyskania Niepodległości, pogłębienie zainteresowań uczniów oraz poszerzenie dotychczasowej teoretycznej wiedzy historycznej i społecznej poprzez bezpośredni kontakt z „żywą historią”.

Uczniowie wraz z opiekunami na rowerach dotarli do Kuklówki około godziny 1100. Na miejscu czekała na uczestników gra terenowa sprawdzająca nie tylko umiejętność orientacji w terenie, ale również wiedzę o Józefie Chełmońskim oraz ziemi na której żył i tworzył. Każda grupa obierała swoją nazwę, Jaktorowianie nazwali się „Małe Turki”.

Po zakończonej grze wszyscy mogli upiec kiełbaski przy wspólnym ognisku, napić się gorącej herbaty oraz zjeść pyszną grochówkę. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy metalowy znaczek, dyplom uczestnictwa w złazie oraz materiały turystyczne tj.  mapy i broszurki.

Na zakończenie Złazu złożono kwiaty pod tablicą Józefa Chełmińskiego w Kuklówce. Uczniowie naszej szkoły dotarli do Jaktorowa około godziny 1600. Złaz był bardzo udany, dostarczył uczniom wielu niezapomnianych wrażeń. Uczniowie zobaczyli ciekawe miejsca upamiętniające wielkiego malarza, zrobili pamiątkowe zdjęcia i stali się bogatsi o nowe doświadczenia oraz grzyby które zebrali w czasie Złazu.

Karolina Wąsikowska

Więcej

Obiady w Szkole Podstawowej

2018-09-06

Od poniedziałku (10.września) będzie możliwość wykupienia obiadów w szkolnej stołówce. Informacje i zapisy na obiady u pani Krystyny Zielińskiej.

Więcej

Podręczniki do języka niemieckiego dla klas IV, V i VI (przedmiot dodatkowy)

2018-08-13

Rok szkolny 2018/2019


Klasa IV

Wir smart I – język niemiecki dla klasy IV szkoły podstawowej, podręcznik i ćwiczenia, Giorgio Motta, Ewa Książek-Kempa, Ewa Wieszczeczyńska, Aleksandra Kubicka, Barbara Kania, wydawnictwo LektorKlett.

 

Klasa V

Mach mit! 2 – nowa edycja, podręcznik do języka niemieckiego dla klasy V, materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy V, Halina Wachowska, Mieczysława Materniak-Behrens, wydawnictwo PWN.

 

Klasa VI

Mach mit! 3 – nowa edycja, podręcznik do języka niemieckiego dla klasy VI, materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy VI, Halina Wachowska, Joanna Sobańska-Jędrych, wydawnictwo PWN.

Więcej

Podręczniki do religii na rok szkolny 2018/2019

2018-06-20

KLASA I

„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” J. Szpet, D. Jackowiak, wyd. Święty Wojciech, Poznań

podręcznik + karty pracy

 

KLASA II

„Kochamy Pana Jezusa” J. Szpet, D. Jackowiak, wyd. Święty Wojciech, Poznań

podręcznik + karty pracy


KLASA III

„Przyjmujemy Pana Jezusa” J. Szpet, D. Jackowiak, wyd. Święty Wojciech, Poznań

podręcznik + karty pracy


KLASA IV

„Jestem chrześcijaninem” J. Szpet, D. Jackowiak, wyd. Święty Wojciech, Poznań

podręcznik


KLASA V

„Wierzę w Boga” J. Szpet, D. Jackowiak, wyd. Święty Wojciech, Poznań

podręcznik


KLASA VI

„Wierzę w Kościół” J. Szpet, D. Jackowiak, wyd. Święty Wojciech, Poznań

podręcznik


KLASA VII

„Spotkanie ze Słowem” J. Szpet, D. Jackowiak, wyd. Święty Wojciech, Poznań


KLASA VIII

„Aby nie ustać w drodze” J. Szpet, D. Jackowiak, wyd. Święty Wojciech, Poznań

Więcej

Do zobaczenia w klasie II

2018-05-30


Wspaniałe zajęcia po hasłem Pomysłowy rok zakończyły się w klasie 1a. Nasi uczniowie otrzymali dyplom, a wychowawczyni klasy p. Ewa Witkowska gratulacje i certyfikat uczestnictwa w programie.

Gratulujemy decyzji o podjęciu współpracy z Fundacją Uniwersytet Dzieci i czekamy na nowe wyzwania.

Ewa Sidor

Więcej

Dlaczego możemy rozmawiać przez telefon?

2018-05-30

             W maju odbyły się już ostatnie zajęcia w ramach programu edukacyjnego „Pomysłowy rok”.

Tym razem uczniowie klasy 1a zastanawiali się dlaczego możemy rozmawiać przez telefon.

Wszyscy na pewno wiedzą, że walenie porozumiewają się ze sobą pomimo dzielących ich ogromnych odległości. Wykorzystują do tego umiejętność wydawania dźwięków o dużych częstotliwościach. Ta specyficzna forma komunikacji nazwana została śpiewem waleni. Ludzie również wykorzystują dźwięki do komunikowania się na dalekie odległości, jednak są one przenoszone za pomocą telefonu. Na zajęciach uczniowie poznali falowe własności dźwięku. Przeprowadzili wraz z nauczycielem szereg doświadczeń i zabaw ruchowych, dzięki którym poznali cechy dźwięku. Uczniowie również zmienili się w inżynierów i zbudowali telefon z kubka i sznurka, a potem zbadali własności falowodowe takiego telefonu.

Uatrakcyjnieniem zajęć był film z mini wykładem oraz prezentacja multimedialna.

Zwieńczeniem uczestnictwa w programie edukacyjnym „Pomysłowy rok” był dyplom, który otrzymali uczniowie z dla klasy 1a za zaangażowanie i wytrwałość w zdobywaniu wiedzy poprzez aktywny udział w cyklu wyjątkowych lekcji okolicznościowych.

Dzięki udziałowi w programie uczniowie rozwinęli umiejętność krytycznego i logicznego myślenia, doskonalili umiejętność rozumowania, argumentowania i wnioskowania oraz kształcili ważne kompetencje społeczne.

Ewa Witkowska

Więcej

Zakończenie roku szkolnego dla klas I-III

2018-05-17

Po konsultacji z Radą Rodziców oraz w trosce o zdrowie uczniów uprzejmie państwa informuję,

że uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 dla klas I-III odbędzie się 21 czerwca o godz. 17:00.

Serdecznie zapraszamy.

Jacek Zbrzeżny

Więcej

Ignacy Jan Paderewski – artysta i mąż stanu

2018-05-17

         W piątek 27 kwietnia 2018 r. w naszej szkole odbył się koncert Filharmonii Narodowej pod tytułem: Ignacy Jan Paderewski – artysta i mąż stanu. Koncert ten był wyjątkowy, gdyż poświęcony został niezwykłej postaci związanej ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości, Ignacemu Janowi Paderewskiemu — kompozytorowi, pianiście, mężowi stanu i pierwszemu premierowi niepodległej Polski. Nazywany „czarodziejem klawiatury" zyskał sławę i uznanie na całym świecie. Swoje szerokie kontakty za oceanem wykorzystał w interesie Polaków walczących o prawo do własnego państwa z dostępem do morza. Utwory fortepianowe i skrzypcowe Paderewskiego posłużyły artystom Baletu Dworskiego Cracovia Danza do stworzenia ciekawych obrazów tanecznych, odwołujących się do dzieciństwa tego wybitnego artysty i gorącego patrioty.

Karina Borządek

Więcej

Finał konkursu ekologicznego „ZWIERZAKI – ŚMIECIAKI”

2018-05-15

W czwartek 11 maja odbył się apel dla klas I-III podsumowujący konkurs ekologiczny „Zwierzaki – Śmieciaki”. Uczestnicy wykazali się wielką pomysłowością i kreatywnością. Wystawa prac spotkała się z zainteresowaniem społeczności szkolnej. Podczas apelu zostały wręczone nagrody oraz dyplomy uczniom biorącym udział w konkursie.

Komisja konkursowa w skład której weszli: dyrektor Zespołu Szkolno -Przedszkolnego p. Jacek Zbrzeżny oraz wicedyrektor klas I-III p. Ewa Sidor wyłoniła laureatów w trzech kategoriach.

Oto wyniki:

- kategoria klas I

I miejsce zajęła Nikola Wilczyńska – klasa 1a

II miejsce zajął Dawid Korona – klasa 1d

III miejsce ex aequo zajęli Gabriela Siarnowska – klasa 1a, Antoni Piliszek – klasa 1d, Dawid Chechłacz – klasa 1a

- kategoria klas II

I miejsce zajął  Norbert Szewczyk – klasa 2b

II miejsce zajęła Natalia Dubielecka – klasa 2b

III miejsce zajął Jan Adamkiewicz – klasa 2a

- kategoria klas 3

I miejsce zajęła Natalia Tkaczyk – klasa 3d

II miejsce zajęła Antonina Pietrzak – klasa 3d

Zostały również przyznane wyróżnienia dla: Magdaleny  Domańskiej – kl.1a, Patryka Juszyńskiego – kl.1a, Małgorzaty Ochnio – kl. 1d, Zuzanny  Sieczki – kl. 1d, Aniki Sandowicz – kl. 1b

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Organizatorzy: Ewa Witkowska, Małgorzata Golędzinowska.

Więcej

III miejsce w Konkursie Recytatorskim „Warszawska Syrenka”

2018-05-09

Znamy już wyniki finałowych przesłuchań 41. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. Adela Ossowska uczennica klasy I c, została laureatką III miejsca w kategorii szkół podstawowych klas 0-3. Przesłuchania finałowe odbyły się 14 i 15 kwietnia 2018r. Oficjalne ogłoszenie wyników odbyło się w sobotę 21 kwietnia 2018r.

 

GRATULUJEMY!!!

 

Beata Wesołowska

Więcej

CZTERY ŻYWIOŁY

2018-05-09

         Międzynarodowy Dzień Ziemi to coroczne wydarzenie obchodzone w celu promowania ochrony środowiska, rozszerzenia świadomości ekologicznej i życia

w zgodzie z naturą.

Dzień Ziemi to doskonała okazja do organizowania różnego rodzaju wydarzeń promujących ekologię. Jest to również szansa na poprawę świadomości dotyczącej efektów niszczenia środowiska naturalnego, do których zaliczyć można zanieczyszczenie powietrza, wody, czy globalne ocieplenie.

 

         Mając na względzie powyższe cele uczniowie klasy III d  podjęli próbę edukowania swoich młodszych kolegów z klas pierwszych. Zaprosili pierwszaków na zajęcia pod hasłem „Cztery żywioły”.

         Zajęcia dla klas: I a, I b, I c, I d odbywały się według ustalonego harmonogramu

i prowadzone były samodzielnie przez trzecioklasistów w ostatnim tygodniu kwietnia.

W trakcie tych spotkań  goście oglądali znajdującą się na korytarzu wystawę obrazującą piękno Ziemi, obejrzeli krótki teledysk pt.: „Cztery żywioły” oraz inscenizację nawiązującą do tematu żywiołów. Następnie pierwszoklasiści mieli okazję wykazać się zdobytą wiedzą.

Samodzielnie uzupełniali karty pracy przygotowane przez starszych kolegów. Zajęcia kończyły się krótkim filmem przypominającym o segregowaniu śmieci oraz wspólną zabawą ruchową przy muzyce.

Wszystkim spotkaniom sprzyjała wesoła atmosfera, która udzielała się zarówno prowadzącym jak i zaproszonym gościom.

 

         Spośród uczniów klas pierwszych trzecioklasiści wytypowali tych, którzy bezbłędnie i starannie wypełnili karty pracy.

 

Oto lista laureatów:

- klasa I a: Magdalena Szkop, Aleksandra Jurczak, Daniel Chechłacz, Lena Studzińska, Oskar Pazdyga

-klasa I b: Mikołaj Jaroszewski, Michalina Pindor, Julia Wierzbicka,

Filip Dmowski, Ewa Kukiełka, Julia Browarska, Natalia Dąbrowska, Anika Sandowicz

-klasa I c: Adela Ossowska, Wiktoria Gontarczyk, Maja Nowak, Artur Wojciechowski

- klasa I d: Filip Paska, Mateusz Palarczyk, Lena Grzechnik

 

 

Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez dyrekcję szkoły.

 

M. Majewska

Więcej

Piosenka jest dobra na wszystko

2018-05-08

W dniu 25 kwietnia 2018 r. w naszej szkole odbyła się kolejna, bo już trzecia edycja szkolnego Konkursu Piosenki pt. „Piosenka jest dobra na wszystko”.

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Przed Jury zaprezentowało swoje talenty wokalne ponad trzydziestu wykonawców. Mogliśmy usłyszeć wiele wspaniałych, czasem już zapomnianych piosenek z repertuaru znanych polskich wokalistów. Tego dnia mieliśmy w jaktorowskiej szkole prawdziwe święto polskiej piosenki!

Wszystkim wykonawcom dziękujemy za zaangażowanie i udział w konkursie a nagrodzonym gratulujemy sukcesu.

Organizatorzy: Karina Borządek, Hanna Drązikowska, Monika Wasilewska - Muś

A oto wyniki:

W KATEGORII KL.I – III

I MIEJSCE:

MICHAŁ MAJ Z KL. IIIA DIANA FRĄCZEK Z KL. IB

II MIEJSCE:

NATALIA TKACZYK Z KL. IIID

III MIEJSCE:

BARBARA SITEK Z KL. IB

WYRÓZNIENIE:

EWA KUKIEŁKA Z KL. IB

 

W KATEGORII KL. IV – VI

I MIEJSCE:

KAMIL KUBICKI Z KL. IVC AGNIESZKA SUCHECKA Z KL.IVC

II MIEJSCE:

OLIWIA JAROSZEWSKA Z KL. VC

III MIEJSCE:

MARTYNA NOWAKOWSKA Z KL. VII A

WYRÓZNIENIE:

ZUZANNA SADOWSKA Z KL. IVD

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONKURSU.

ORGANIZATORZY

Więcej

MAMY TABLETY!

2018-04-11W świetlicy Bis wciąż trwa MegaMisja, a podczas niej zajęcia o rozsądnym i świadomym korzystaniu z Internetu i innych mediów. Wiele się dowiedzieliśmy m.in. co można powiedzieć i komu przez Internet, jakie informacje umieścić bez narażania siebie i innych na kłopoty i nieprzyjemności. Gdzie i jak szukać potrzebnych wiadomości i jak poprawnie wykonać zdjęcia i stworzyć własną galerię. Rozmawialiśmy o emocjach i ich graficznych odpowiednikach oraz o naszych prawach. Tematów było  mnóstwo, relacje można znaleźć na stronie MegaMisji. W nagrodę za zaangażowanie Fundacja Orange przekazała nam do świetlicy już 2 tablety i wiele innych nagród!

 

Iwona Barańska

Więcej

Wyśpiewany sukces

2018-04-11


W dniach 20-22 marca 2018 roku w szkole w Adamowiźnie odbył się II etap XV Powiatowego Konkursu Piosenki „Sopranem i basem”. Dzieci przydzielone zostały do odpowiednich kategorii wiekowych. W tym roku dzieci prezentowały piosenki autorstwa p. Doroty Gellner i p. Adama Skorupki. Spośród 160 uczestników II etapu Jury złożone z profesorów szkół muzycznych wyłoniło Laureatów. Nasi uczniowie wyśpiewali:

Antoni Janiszewski z kl. 3D - II miejsce w kategorii rocznik 2009/10

Agnieszka Suchecka z kl. 4C – II miejsce w kategorii rocznik 2008

Michał Maj z kl. 3A – wyróżnienie w kategorii rocznik 2009/10

Finaliści zostali zaproszeni do grodziskiego Centrum Kultury, gdzie podczas Koncertu Finałowego 9 kwietnia 2018 r. odebrali swoje nagrody w obecności p. Doroty Gellner i p. A. Skorupki. Nasi uczniowie zostali zaproszeni do występów na scenie grodziskiego Centrum Kultury, gdzie jeszcze raz zaprezentują swoje talenty przed autorką p. Gellner 14 maja tego roku. Na koniec muzyczna reprezentacja naszej szkoły udzieliła wywiadu do Radia Bogoria, który mogliśmy usłyszeć w wiadomościach z dn. 9 kwietnia b.r. - Wywiad.mp3

Serdecznie wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Karina Borządek

Więcej

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

2018-04-06

Od dnia 9 kwietnia 2018 r. rozpoczyna się rekrutacja uczniów do klasy pierwszej.

Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie internetowej

w zakładce Szkoła Podstawowa - Rekrutacja

lub w sekretariacie szkoły.

Więcej

41. Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”

2018-04-06


27 marca 2018 roku w bibliotece Szkoły Podstawowej im. Stefanii Cygańskiej odbył się szkolny etap Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka, który od wielu lat promuje kulturę języka, pobudza aktywność twórczą i odkrywa młode talenty recytatorskie. Przyczynia się do rozwoju czytelnictwa i popularyzacji literatury, biorą w nim udział dzieci i młodzież z całego województwa mazowieckiego.

Do szkolnych eliminacji zgłosiło się 42 recytatorów, 21 z klas I-III i 21 z klas IV-VII. Recytację oceniało jury w składzie: Beata Wesołowska, Beata Łyszkowska i Teresa Rytel.

Do etapu gminnego zakwalifikowało się 11 recytatorów:

z klas I-III:

I b – Weronika Misiak (opiekun B. Wiśniewska)

I b – Filip Dmowski (opiekun B. Wiśniewska)

I c – Julia Boniecka (opiekun B. Fijewska)

I c –Adela Ossowska (opiekun B. Fijewska)

I d – Lena Grzechnik (opiekun M. Golędzinowska)

z klas IV – VII:

4a – Paweł Lisichin (opiekun A. Ostrowska)

6 a – Jagoda Caban (opiekun M. Sowa)

6 a – Adam Majewski (opiekun M. Sowa)

6a -  Wiktoria Wojciechowski (opiekun  M. Sowa))

7 a –Katarzyna Idzikowska (opiekun B. Łyszkowska)

7 b – Daria Nowak (opiekun G. Lonca)

 

Finaliści szkolnych eliminacji zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie w gminnym etapie konkursu, który odbył się w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie 05.04.2018 roku.

 Jury w składzie: Magdalena Warzecha, Beata Rusinowska, Mariola Naduk, Beata Wesołowska i Sławomir Kamiński wyróżniło następujących recytatorów:

Klasy I-III:

I miejsce zajęła Adela Ossowska z klasy Ic

III miejsce zajęła Julia Boniecka z klasy Ic

Klasy IV-VI:

III miejsce zajął Paweł Lisichin z klasy IVa

Klasy 7 i 2-3 gimnazjum:

III miejsce zajęła Daria Nowak z klasy VIIb

Wyróżnienie otrzymał Filip Gąsiorowski z klasy IIIb gimnazjum (opiekun - M. Szymańczak).

 

W eliminacjach wojewódzkich naszą gminę i szkołę będzie reprezentowała laureatka I miejsca – Adela Ossowska z klasy Ic.


Beata Wesołowska

Więcej

Dlaczego jajko jest symbolem Wielkanocy?

2018-03-30

            W ramach programu „Pomysłowy rok” klasa 1a postanowiła odpowiedzieć na pytanie – dlaczego właśnie jajko jest symbolem Wielkanocy?

Każdy z nas wie, że jednym z symboli wielkanocnych oprócz kurczaczków, zajączków czy baranków jest również jajko. Oznacza ono odrodzenie się przyrody. W trakcie zajęć uczniowie mieli okazję zobaczyć film z którego dowiedzieli się, że jajko jest symbolem Świąt Wielkanocnych w Polsce, że na czas świąt jajka barwi się i ozdabia przy zastosowaniu różnych technik. Uczniowie dowiedzieli się również dlaczego dawniej dziewczęta wręczały pisanki kolegom? Otóż dlatego, aby wykupić się i nie zostać oblaną wodą w czasie śmigusa-dyngusa. W trakcie zajęć dzieci doskonaliły technikę czytania wykorzystując wiersz  pt: ”Wielkanocny stół”. Podczas analizy wiersza poznały inne symbole świąteczne. Nie zabrakło również wesołej zabawy podczas której uczniowie mieli za zadanie odszukać ukryte czekoladowe jajeczka. Na zakończenie zajęć uczniowie wykonali wielkanocne koszyczki w których wcześniej została zasiana rzeżucha i ozdobili je kurczaczkami, zajączkami i oczywiście jajeczkami.

Ewa Witkowska


Więcej

Warszawska Syrenka

2018-03-21

Szkolne eliminacje konkursu Warszawska Syrenka, odbędą się 27.03.2018r. o godz. 10.00 w bibliotece Szkoły Podstawowej             im. Stefanii Cygańskiej.

Wszystkich chętnych, proszę o zgłoszenie uczestnictwa w bibliotece szkolnej.

 

 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Mazowieckiego Instytutu Kultury, w zakładce konkursy

 

https://www.mik.waw.pl/zapowiedzi/item/2491-41-konkurs-recytatorski-warszawska-syrenka-zapraszamy-do-udzialu-w-eliminacjach-regionalnych.html

Więcej

„Muzyczne Qui pro quo”

2018-03-02

W dniu 23 lutego 2018 gościliśmy ponownie artystów Filharmonii Narodowej. W koncercie „Muzyczne Qui pro quo” usłyszeliśmy flet poprzeczny, akordeon, gitarę klasyczną oraz kontrabas. Każdy z wyżej wymienionych instrumentów należy do innej muzycznej rodziny. Jak można więc połączyć znany z subtelnego dźwięku flet z akordeonem, który
w tangach brzmi zarazem drapieżnie i melancholijnie? A gdy dodamy do nich kontrabas — instrument o najniższej skali
i gitarę grającą ogniste hiszpańskie rytmy? Odpowiedzi na te pytania przyniósł piątkowy koncert, w którym królowała różnorodność, zmienność i, jak wskazuje tytuł, zabawne nieporozumienia. Jego bogaty, ułożony w zaskakujący sposób repertuar, pozwolił słuchaczom zwiedzić wiele muzycznych krain. Dzieci usłyszały wiele znanych utworów takich jak: H. Manciniego Temat z filmu „Różowa pantera”, M. Musorgskiego - Gnom i Taniec kurcząt w skorupkach z cyklu „Obrazki z wystawy”, a także przepiękne Libertango
A. Piazzolli a wszystko to w niesamowitej aranżacji na flet, akordeon, gitarę i kontrabas.


Karina Borządek

Więcej

Dlaczego boli nas gardło i jesteśmy przeziębieni?

2018-02-22

Dlaczego boli nas gardło i jesteśmy przeziębieni?
Takim pytaniem rozpoczęliśmy - uczniowie klasy1a - kolejne ciekawe zajęcia w ramach programu „Pomysłowy rok”.
Jak to się dzieje, że ludzie się przeziębiają? Dowiedzieliśmy się tego uczestnicząc w ciekawej zabawie ruchowej podczas której weszliśmy w rolę wirusów oraz elementów układu odpornościowego. Do zabawy zaprosiliśmy pana Dyrektora Jacka Zbrzeżnego oraz panią Wicedyrektor Ewę Sidor, którzy byli gośćmi na naszych zajęciach. „Bitwa” między wirusami a układem odpornościowym była zawzięta, ale to układ odpornościowy tę „bitwę” wygrał. Na pytanie - Jakie wirusy są najczęściej odpowiedzialne za przeziębienie?- otrzymaliśmy odpowiedź podczas kolejnej zabawy, gdzie wirusami były kolorowe balony, które symbolizowały wirusy. Najwięcej oczywiście było balonów „wirusów” koloru niebieskiego, bo to one najczęściej wywołują przeziębienie i są nazywane RINOWIRUSAMI. Podczas zajęć obejrzeliśmy krótki film, w którym Katarzyna Tyrawa, lekarz pediatra endokrynolog dziecięcy opowiadała nam o układzie odpornościowym przedstawiając go za pomocą obrazowej metafory - wewnętrznej armii. Ciekawa była również prezentacja multimedialna, gdzie mogliśmy zobaczyć jak wyglądają wirusy pod mikroskopem.  Podczas zajęć dowiedzieliśmy się również jak i po co zakłada się maseczkę na twarz i czemu ona ma służyć?
Dzięki tym zajęciom nauczyliśmy się jak prawidłowo kichać, czym są wirusy oraz co robić, aby się nie przeziębiać.
 
Ewa WitkowskaWięcej

Książka charytatywna

2018-02-14

II edycja projektu „Książka charytatywna dla dzieci”.

 

Do udziału w akcji zapraszamy dzieci w wieku 8-14 lat.


Regulamin do pobrania - REGULAMINWięcej

Wycieczka do Teatru Syrena

2018-02-13

9 lutego klasy 1a i 1d wraz z opiekunami pojechały do Warszawy do teatru Syrena na spektakl teatralny pt: ”Królowa Śniegu”. To jedna z najbardziej znanych baśni Jana Christiana Andersena. Została ona  zilustrowana muzyką Piotra Hertla i piosenkami Agnieszki Osieckiej. Przeżyliśmy wywołującą dreszcz grozy podróż w głąb mroźnej krainy opowiadającej  historię Kaja i Gerdy, którzy za sprawą okrutnej królowej zostają rozdzieleni. Spektakl, wykorzystując nowoczesną technikę, przeniósł nas w baśniowy świat pełen tajemnic i magii. Działając na naszą wyobraźnię, przekonująco opowiedział  o sile przyjaźni i zwycięstwie Dobra nad Złem.

Ewa Witkowska

Więcej

Finał III edycji konkursu ”Oczaruj mnie, przyrodą”

2018-02-07

31 stycznia 2018 roku w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom III edycji konkursu „Oczaruj mnie … przyrodą”. Celem konkursu było propagowanie wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do literatury, rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości na piękno literatury oraz rozwijanie własnej twórczości. Podsumowanie konkursu, oraz wręczenie nagród, dyplomów i podziękowań rozpoczęło uroczystość. Po chwili dla reporterów, zebrani wysłuchali losowo wybranych prezentacji. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie naszej szkoły:

 

I miejsce:

Julia Boniecka z klasy 1c wybrała wiersz „Gadatliwe żabki” Tadeusza Śliwiaka.

Adela Ossowska z klasy 1c wybrała wiersz „Dama” Agnieszki Frączek.

 

Wyróżnienie:

Paweł Kałuża z klasy 1b wybrał wiersz „Jeż”  Michała Jankowiaka.

 

III miejsce:

Marta Affek z klasy 4c przedstawiła opowiadanie własnego autorstwa „Cztery żywioły”.

 

Wyróżnienie:

Jagoda Caban z klasy 6a przedstawiła fragment „Chłopów” Władysława Reymonta.

 

Podziękowanie dla nauczycieli, którzy przygotowywali uczniów:

Beata Fijewska (kl. I c), Bożena Wiśniewska (kl. I b), Maria Szymańczak (kl. IV c), Małgorzata Sowa (kl. VI a).

Uroczystość zakończyła się projekcją filmu „Paddington 2”.

 

Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu gratulujemy!!!

 

Beata Wesołowska

Więcej

Jadą kolędnicy...

2018-01-10

9 stycznia 2018 r. dzieci z chóru Szkoły Podstawowej wzięły udział w Konkursie Kolęd i Pastorałek „Jadą kolędnicy…” w Milanówku.

W kategorii klas I-IV wystąpili:

Alicja Mączka z kl. IV B z piosenką „Stajenka nasza licha”

Kamil Kubicki z kl. IV C z piosenką „Przybyliśmy do Betlejem”

W kategorii klas V-VII wystąpiła Oliwia Jaroszewska z kl. V C wykonując piosenkę „Gwiazda, gwiazdeczka”.

Wszyscy wokaliści wspaniale i godnie reprezentowali naszą szkołę. Młodzi soliści zdobyli już wiele nagród, mają wiele doświadczeń z występów na scenie i udowodnili nie raz, że naprawdę potrafią śpiewać. Pozostaje mi tylko pogratulować im występu i czekać na oficjalne wyniki.

Karina Borządek

 

Więcej

Między sacrum a profanum

2018-01-08

W dniu 5 stycznia 2018 gościliśmy po raz pierwszy w tym roku artystów Filharmonii Narodowej. W koncercie „Między sacrum
a profanum” usłyszeliśmy najpiękniejsze przykłady muzycznego sacrum i profanum, od baroku do współczesności, mieliśmy okazję do interesujących porównań ich języka dźwiękowego i charakterystycznych środków wyrazu. Najmłodsi słuchacze wysłuchali piosenek i utworów  instrumentalnych w różnych nastrojach i ciekawych aranżacjach. Poruszaliśmy się od historii do historii, od baśni do baśni... Uczniowie podziękowali muzykom brawami i kwiatami.

Karina Borządek

Więcej

Razem - znaczy przyjemniej

2018-01-03


W poniedziałek, 18 grudnia uczniowie klasy 1 b wykonali wspólnie z rodzicami świąteczne ozdoby. Były to anioły

z plastikowych butelek i wieńce z papierowych talerzy. Cieszę się, że rodzice tak licznie przybyli, bo razem z mamą 

i tatą „tworzyć” o wiele przyjemniej, co mogłam obserwować podczas spotkania.

Bożena Wiśniewska

Więcej

Czytamy dzieciom

2018-01-02


W naszej klasie ruszyła akcja „Cała Polska czyta dzieciom”. Od września staram się systematycznie czytać książki uczniom swojej klasy. Bardzo chętnie do tej akcji włączyli się też rodzice. Gościliśmy już kilka mam, które przepięknie czytały książki przyniesione ze swoich domowych biblioteczek. Odwiedziła nas także  pani z przedszkola (A. Muszyńska). Dzieciaki uwielbiają, kiedy dorośli im czytają. Nie jest to jednorazowa akcja. Od wielu lat staram się rozbudzać wśród uczniów zamiłowanie do czytania. Jedną z metod osiągnięcia tego celu jest głośne, systematyczne czytanie dzieciom.

Bożena Wiśniewska

Więcej

CIEKAWYCH ZAJĘĆ W KLASIE 1A - CIĄG DALSZY

2017-12-21

Zgodnie z umową chcemy przedstawić Wam nasze kolejne ciekawe zajęcia, które odbyły się w grudniu. Tym razem lekcja dotyczyła tematu „Dlaczego świętujemy rodzinnie”?

Święta Bożego Narodzenia mają swój niepowtarzalny klimat, do którego my – jako dzieci , ale również dorośli tęsknimy cały rok. Świąteczne przygotowania w domu – zarówno te kuchni, jak i tworzenie świątecznych dekoracji, rozjaśniają najkrótsze w roku grudniowe dni. To była wyjątkowa lekcja, dzięki której dowiedzieliśmy się, co tak naprawdę stoi za tradycjami świątecznymi.

Pracując w grupach zapoznaliśmy się z najbardziej charakterystycznymi świątecznymi zapachami – pani „zamknęła” zapachy w słoiczkach. Poznaliśmy nazwy trzech zmysłów, które odpowiadają za zapach, smak oraz odgłosy. Oglądaliśmy również film, który przybliżył nam  tradycje oraz zwyczaje  bożonarodzeniowe.

Na koniec zajęć tworzyliśmy świąteczne ozdoby oraz dekoracje bożonarodzeniowe.

Ewa Witkowska

Więcej

Pomoc dla schroniska

2017-12-12

Drodzy miłośnicy zwierząt!

Przez miesiąc zbieraliśmy karmę dla zwierząt ze schroniska w Milanówku. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję.  Nagrody – 2 pluszowe misie za wsparcie naszej inicjatywy wylosowali: Anna Kaszowska i Filip Dmowski.

W piątek – 1 grudnia odwiedziliśmy schronisko i jego mieszkańców. Zdjęcia, które możecie obejrzeć, to niezapomniana pamiątka z naszej wyprawy. Dziękujemy za pomoc! Dołączcie do naszej akcji w przyszłym roku!

Klasa VI a i IVb

Więcej

Gramy w ręczną

2017-12-12

W dniu 25 listopada 2017r. na hali sportowej w Jaktorowie odbyła się impreza sportowa „Szczypiorniak z rodzinką 3” w ramach projektu „Gramy w Ręczną” pod patronatem Związku Piłki Ręcznej i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Impreza ta miała charakter sportowo-rekreacyjny. Oprócz rozgrywania meczy w piłkę ręczną w ramach turnieju odbyły się także lekkoatletyczne tory przeszkód skierowane dla najmłodszych uczestników zawodów (rocznik 2009-2010). Myślę, że ciekawym pomysłem dla uczestników imprezy były warsztaty plastyczne, na których dzieci wykonywały maskotkę projektu, czyli „łapkę”. W turnieju wystąpiło 6 drużyn z Mazowsza a mianowicie z Warszawy, Cegłowa, Zielonki, Radzymina, Regimina i Jaktorowa. W sumie w zawodach uczestniczyło 120 zawodników i 15 wolontariuszy z rocznika głównie z 2006r.

Kolejność końcowa zawodów jest następująca:

 1. SP Jaktorów
 2. SP Zielonka
 3. SP Warszawa
 4. SP Cegłów
 5. SP Regimin
 6. SP Radzymin

Wyniki poszczególnych meczy:

Grupa A

SP Jaktorów - SP  Regimin 9:3

SP Jaktorów – SP Wa-wa 7:2

SP Regimin – SP Warszawa 3:3

Grupa B

SP Zielonka – SP Cegłów 5:1

SP Zielonka – SP Radzymin 12:1

SP Cegłów – SP Radzymin 9:0

Mecz V miejsce

SP Regimin – SP Radzymin 9:0

Mecz III miejsce

SP Warszawa – SP Cegłów 2:1

Mecz I miejsce

SP Jaktorów – SP Zielonka 10:5

 

 

Skład zespołu zwycięskiego to:

 1. Iga Bałagulska
 2. Julka Studzińska
 3. Ola Zioło
 4. Paweł Bajko
 5. Maria Wakulińska
 6. Maja Lipska
 7. Antonina Tomasik
 8. Karol Pyrzanowski
 9. Karolina Grabalska
 10. Weronika Bajko
 11. Zuzia Sadowska
 12. Asia Jurczak

Drużyna Sztafetowa

 1. Oliwia Olasek
 2. Julia Krawczyk
 3. Amanda Piątek
 4. Zuzia Grodek
 5. Małgosia Ochnio
 6. Ania Łukasiewicz
 7. Nikola Wilczyńska
 8. Jagoda Wysmułek

 

Do sukcesu imprezy przyczynił się Urząd Gminy Jaktorów, Dyrekcja Zespołu Szkolno -Przedszkolego w Jaktorowie, Rada Rodziców w Jaktorowie i sponsorzy : Związek Piłki Ręcznej w Polsce, Firma Toyota i Firma Dartom.

 

Stanisław Kuberski

Więcej

Konkurs czytelniczy

2017-12-07