Dziennik elektroniczy

Zaloguj się

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaktorowie

Przedszkole

Zobacz więcej

Szkoła Podstawowa

Zobacz więcej

Szkoła Podstawowa


Stołówka

INFORMACJA W SPRAWIE OBIADÓW.

W roku szkolnym 2022/2023 można korzystać z płatnych obiadów na terenie ZS-P w Jaktorowie.


Umowa do pobrania znajduje się na stronie SP lub w portierni.

Wypełniona i podpisana umowa powinna być złożona w dwóch egzemplarzach.

Posiłki wydawane będą w stołówkach w trakcie przerw:10.35-10.45,

11.30-11.50, 12.35-12.45.

Menu będzie wywieszane na tablicy informacyjnej i dostępne na stronie szkoły.

Cena zestawu obiadowego (drugie danie, owoc i kompot) wynosi 7,00 zł.

Płatności dokonujemy w ciągu 3 dni od daty otrzymania faktury drogą elektroniczną.

Płatności można dokonać na konto szkoły 

87 1240 3350 1111 0010 0341 5868


(Podane w umowie)

lub gotówką w sekretariacie szkoły.

Nieuregulowanie należności będzie skutkowało zawieszeniem obiadów do czasu uiszczenia opłaty.

Odwoływanie zamówionych obiadów u osób je wydających do godziny 8.00 osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu: 725030116 (Pani Krystyna Zielińska).


Umowa obiady 2022-2023