Dziennik elektroniczy

Zaloguj się

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaktorowie

Przedszkole

Zobacz więcej

Szkoła Podstawowa

Zobacz więcej

Przedszkole


Ramowy rozkład dnia

PRZEDSZKOLE GMINNE W JAKTOROWIE
CZYNNE JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 6.30 DO 17.00

 

 

6.30 – 8.00 – Schodzenie się dzieci.

 Zabawy indywidualne i grupowe w kącikach zainteresowań.Rozmowy okolicznościowe i zaplanowane.

 Stwarzanie okazji do wymiany informacji między rodzicami, a wychowawcami w grupie. 

8.00 – 8.30 – Ćwiczenia poranne oraz zabawy ruchowe.

 Utrwalanie wierszy i piosenek poznanych w przedszkolu.

8.30 – 8.40 – Przygotowanie do śniadania.

 Wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych.

8.40 – 9.00 – Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków.

 Kulturalne zachowanie się przy stole.

9.00 – 11.40 – Zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych.

 Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

 11.40 – 11.50 – Przygotowanie do obiadu. Wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych. Wdrażanie do samoobsługi.

11.50 – 12.20 – Obiad. Praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem. Zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw.

12.20 – 14.15 – Relaksacja, dzieci młodsze leżakowanie.

 Kształtowanie zachowań prozdrowotnych - zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i w ogrodzie, zabawy o nieznacznej aktywności umożliwiające odpoczynek po posiłku, realizacja pomysłów dzieci. Powtarzanie wprowadzonego materiału, praca wyrównawcza, zabawy integrujące grupę, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.

 14.15 – 14.30 – Przygotowanie do podwieczorku.

 Czynności higieniczne i samoobsługowe.

14.30 – 14.45 – Podwieczorek. Wdrażanie zasad higieny

 i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.

14.45 – 17.00 - Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu.

 Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza .

 Praca z dzieckiem zdolnym.

 W zależności od pory roku – zabawy dowolne w ogrodzie.

 

 W ciągu całego dnia zwracana jest szczególna uwaga na zachowanie bezpieczeństwa i zdrowia dzieci.