Dziennik elektroniczy

Zaloguj się

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaktorowie

Przedszkole

Zobacz więcej

Szkoła Podstawowa

Zobacz więcej

Przedszkole


Opłaty za przedszkole

Należności za przedszkole należy wpłacać na nr bankowy:

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jaktorowie

ul. Warszawska 88

96-313 Jaktorów

Bank Pekao S.A. O/ Żyrardów 87 1240 3350 1111 0010 0341 5868Naliczenia za LIPIEC 2022
Szanowni rodzice, prosimy w treści przelewu bankowego podawać imię i nazwisko dziecka,

 którego dotyczy wpłata, lub jego nr ID. Ułatwi to pracę księgowości. Dziękujemy.

Opłaty uiszcza się od 5 do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.


Procedura dochodzenia wierzytelności - Procedura windnykacji