Dziennik elektroniczy

Zaloguj się

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaktorowie

Przedszkole

Zobacz więcej

Szkoła Podstawowa

Zobacz więcej

Gimnazjum

Zobacz więcej

Zespół Szkolno - Przedszkolny


Autobus szkolny

Dowożenie uczniów do szkół

na terenie Gminy Jaktorów 2020/2021

Uprawnienia uczniów oraz obowiązki organu prowadzącego

w zakresie dowożenia uczniów do szkół i placówek zostały określone

w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza:

- 3 km - w przypadku uczniów klas I - IV szkół podstawowych;

- 4 km - w przypadku uczniów klas V i VIII szkół podstawowych;

obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka

albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej,

jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów

przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.

W roku szkolnym 2020/2021 rodzice zainteresowani dowozem dziecka do szkoły,

są zobowiązani do złożenia we własnym zakresie wniosku, pod adresem:

Referat Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Gminy Jaktorów

ul. Warszawska 33,96-313 Jaktorów

lub

U opiekuna autobusu szkolnego: 

Pani Elżbiety Stasiewicz


Wniosek - dowożenieAutobus szkolny jeździ następującymi ulicami: DK 719 - Kaska - Armii Krajowej - Skokowskiego - DK 719.

Autobus szkolny odjeżdża z Jaktorowa:  7:08, 7:50, 9:35, 12:50, 14:50, 16:15.

Jeżeli w szkole obowiązuje plan skrócony, autobus szkolny odjeżdża:  7:08, 7:50, 8:55, 11:00, 12:10, 13:20.


W autobusie szkolnym należy zasłaniać usta i nos.