Dziennik elektroniczy

Zaloguj się

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaktorowie

Przedszkole

Zobacz więcej

Szkoła Podstawowa

Zobacz więcej

Gimnazjum

Zobacz więcej

Szkoła Podstawowa


Rekrutacja

Uwaga Rodzice


Od 1 kwietnia 2019 r. rozpoczyna się rekrutacja uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej.


Wszystkie dokumenty dostępne są poniżej (do pobrania) lub w sekretariacie szkoły.
Harmonogram rekrutacjiDokumenty dla dzieci zameldowanych w gminie Jaktorów:

Zgłoszenie do szkoły podstawowej

Załącznik nr 1 do zgłoszenia do SP - oświadczenie o miejscu zamieszkania

Załącznik nr 2 do zgłoszenia do SP - klauzula informacyjnaDokumenty dla dzieci zameldowanych poza gminą Jaktorów:

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej

Załącznik nr 1 do wniosku - oświadczenie o wielodzietności

Załącznik nr 2 do wniosku - oświadczenie o zamieszkaniu

Załącznik nr 3 do wniosku - oświadczenie o samotnym wychowywaniu

Załącznik nr 4 do wniosku - klauzula informacyjna