Dziennik elektroniczy

Zaloguj się

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaktorowie

Przedszkole

Zobacz więcej

Szkoła Podstawowa

Zobacz więcej

Gimnazjum

Zobacz więcej

Szkoła Podstawowa


Rada Rodziców


Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021


Przewodnicząca Rady Rodziców:

Eliza Jaroszewska

Zastępca Przewodniczącej:

Sylwester Michta

Sekretarz:

Marta Kościelna

Skarbnik:

Mariola Kasjaniuk


Adres e-mail do Rady Rodziców: sp.rr.jaktorow@gmail.com

 

KONTO RADY RODZICÓW:

PKO BP SA: 37 1020 1055 0000 9102 0384 8793

(w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę)

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 wynosi 50 złotych od rodziny.

Kwotę można wpłacać: na konto, do jedynki klasowej, podczas zebrań rodziców przy stoliku Rady Rodziców.


Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców 2019 -2020Informacja w sprawie ubezpieczenia

w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Rodzice, informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 ze względu na stan prawny (dobrowolne ubezpieczenie, nieobowiązkowe) oraz sytuację związaną z Covid -19  Szkoła oraz Rada Rodziców nie może organizować grupowego ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży, tzw. NNW szkolnego.

Nie są nam jednak obojętne kwestie zapewnienia uczniom maksymalnego bezpieczeństwa, dlatego jako Rada Rodziców uznaliśmy za stosowne umożliwienie Państwu jak najszybsze wznowienie zeszłorocznej polisy firmy Compensa, której zawarcie jest możliwe drogą elektroniczną.

 

Każdy Rodzic, który ubezpieczył dziecko korzystając z oferty tej firmy w zeszłym roku szkolnym 2019/2020 będzie mógł  zawrzeć indywidualnie wznowienie poprzez wejście w link i wpisanie kodu dostępu do polisy.

https://szkola.compensa.pl

 

Kod dostępu to: 476704

 

Po podaniu danych dziecka oraz zapoznaniu się z warunkami ubezpieczenia generuje się potwierdzenie zawarcia polisy. Wpłaty dokonuje się we własnym zakresie na podane przez system konto.

 

Rodzice, którzy w zeszłym roku szkolnym ubezpieczali dzieci we własnym zakresie w wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej, niezależnie od szkoły, w tym roku również mają takie prawo. 

 

Jeśli ktoś jeszcze zastanawia się nad ubezpieczeniem NNW i do chwili obecnej  nie podjął decyzji w tej kwestii, proponujemy zapoznać się z propozycjami znajdującymi  się na stronie:

 

https://www.edupolisa.pl/start

 

Zgodnie ze stanowiskiem MEN, rodzic samodzielnie dokonuje wyboru oferty i zakupu.