Dziennik elektroniczy

Zaloguj się

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaktorowie

Przedszkole

Zobacz więcej

Szkoła Podstawowa

Zobacz więcej

Gimnazjum

Zobacz więcej

Przedszkole


Opłaty za przedszkole

Należności za przedszkole należy wpłacać na nr bankowy:

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jaktorowie

ul. Warszawska 88

96-313 Jaktorów

Bank Pekao S.A. O/ Żyrardów 87 1240 3350 1111 0010 0341 5868
Szanowni rodzice, w naliczeniu za czerwiec 2019 r. uwzględnione są wpłaty tylko te, które wpłynęły na rachunek bankowy ZSP,

bądź zostały opłacone gotówką w sekretariacie szkoły do dnia 30.06.2019 r. Jeżeli ktoś z Państwa dokonał wpłaty po tej dacie, należność podaną na listach należy pomniejszyć o dokonaną wpłatę.


Szanowni rodzice, prosimy w treści przelewu bankowego podawać imię i nazwisko dziecka,

 którego dotyczy wpłata, lub jego nr ID. Ułatwi to pracę księgowości. Dziękujemy.


Zarządzenie  wprowadzające procedurę

dochodzenia wierzytelności - Zarządzenie

Procedura dochodzenia wierzytelności - Procedura