Społeczny Monitor Edukacji

Weather data OK.
Warszawa
-6 °C
ul. Warszawska 88, tel 46 855 24 16

Możesz zostać Świętym Mikołajem!

Rodzice i Kochane Dzieci!
Możecie też stać się „Świętym Mikołajem”

Proponujemy Wam trzecią edycję akcji charytatywnej pod hasłem:

I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”.

W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia zachęcamy Was do wzięcia udziału w akcji,
której celem jest dzielenie się z innymi.
Na „Drzewku Szczęścia” znajdziecie „Świąteczne kartki”  własnoręcznie ozdobione przez Dyrekcję i nauczycieli Szkoły Podstawowej. Każda z nich symbolizuje konkretne dziecko. Osoba, która zerwie „Świąteczną kartkę”, staje się „Świętym Mikołajem” i będzie zobowiązana do przygotowania:

- świątecznej  paczki  dla  wylosowanego  dziecka
- przekazania  paczki  w  ręce  organizatorów.

Akcja trwa od  01.12.2015r  do 15.12.2015r.
„Drzewko Szczęścia”
będzie znajdowało się w holu przy świetlicy szkolnej.

Prosimy, aby „Świąteczne kartki” były zrywane przez rodziców lub rodziców wraz z dziećmi. Starsze dzieci zrywają tylko po uzgodnieniu z rodzicami. „Świąteczna kartka” zostaje z Wami.

Świąteczne paczki przynosimy do organizatorów akcji.

                       

                                   

                       Wasze Dary przekażemy potrzebującym.
Za Waszą wrażliwość i dobre serca z góry dziękujemy.

                                                                                                        

Organizatorzy:                                      

Małgorzata Golędzinowska, Ewa Witkowska,                                                       Hanna  Drązikowska, Joanna Makowiecka

Święto Niepodległości w kl I-III


Dzień 11 listopada to ważna data dla każdego Polaka. W tym dniu Polska odzyskała niepodległość. To święto uroczyście obchodzone jest co roku w klasach I-III w Szkole Podstawowej w Jaktorowie.

W piątek, 13 listopada 2015r. o godz. 10.45 odbył się uroczysty apel  dla klas I-III z okazji Święta Niepodległości. Uroczystość przygotowały: Bożena Wiśniewska,  Ewa Witkowska, Małgorzata Golędzinowska ze swoimi uczniami z klas 2a,2b,2c. Oprawę muzyczną przygotowała Karina Borządek.  Na uroczystości obecna była wicedyrektor Szkoły Podstawowej pani Ewa Sidor. 

Do tego dnia przygotowywaliśmy się  dużo wcześniej. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie dzieci z klas drugich wystąpiły w programie artystycznym.  Mali widzowie mogli dowiedzieć się  co oznacza słowo niepodległość i kto to jest patriota. Wysłuchały pięknych wierszy i piosenek o Polsce.

Czytaj więcej: Święto Niepodległości w kl I-III

Robot i Ja


Co roku w naszej klasie odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi. 4 listopada 2015r uczniowie klasy 2c Szkoły Podstawowej  w Jaktorowie uczestniczyli w kolejnym spotkaniu z cyklu „Spotkania z ciekawymi ludźmi” pod hasłem- Robot i Ja. 
Tym razem odwiedził nas starszy kolega Krzysztof Frąckowiak-uczeń klasy 3a Gimnazjum w Jaktorowie. Roboty to jego wielka pasja, którą postanowił pochwalić się przed młodszymi kolegami. Uczniowie  z wielkim zainteresowaniem przysłuchiwali w jaki sposób funkcjonują  roboty w naszym życiu. Obejrzeli ciekawą prezentację multimedialną. Z zaciekawieniem wysłuchali informacji jak składać proste roboty,  otrzymali nawet „przepis na robota”. W ten sposób Krzysztof zachęcał ich do odkrywania swoich zainteresowań, pasji. Uczniowie mogli nie tylko zobaczyć roboty własnoręcznie wykonane przez Krzysztofa, ale też świetnie się bawić. Dla uczniów klasy 2c były to dwie godziny bardzo dobrej i pouczającej zabawy.

Czytaj więcej: Robot i Ja

POWIATOWY ZŁAZ TURYSTYCZNY BABIE LATO 2015

 

Złaz turystyczny ,,Babie Lato” po raz pierwszy zorganizowano z inicjatywy Grodziskich Krajoznawców w 1969 roku. Na kilku trasach powiatu grodziskiego wędrowała młodzież szkolna do Kuklówki, aby wziąć udział w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej Józefa Chełmońskiego. Złaz przyjął nazwę od znanego obrazu ,,Babie Lato” i propaguje życie i twórczość wielkiego malarza Józefa Chełmońskiego. Organizowany jest przez Grodziski Klub Żeglarski przy współpracy Szkoły Podstawowej w Kuklówce. Złazy odbywają się tradycyjnie w trzecią sobotę września.

Czytaj więcej: POWIATOWY ZŁAZ TURYSTYCZNY BABIE LATO 2015

Moja szkoła - konkurs

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym
pt.
 Moja szkoła”.

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 100–lecia szkoły.

 

I. CELE KONKURSU:

·        promowanie młodych talentów;

·        pobudzenie inwencji twórczej;

·        rozwijanie wyobraźni i ekspresji plastycznej dzieci;

·        rozwijanie wrażliwości estetycznej.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

I kategoria to grupa przedszkolna

II kategoria to klasy I – III

III kategoria to klasy IV – VI

1.     Dopuszczone zostaną prace wykonane dowolną techniką plastyczną: (rysunek, malarstwo, grafika, kolaż), na papierze formatu A3,

2.     Temat pracy: Moja szkoła”

3.     Prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem. Opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, klasa.

     III. ZASADY I SPOSÓB ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH

1.     Prace należy składać do dnia 30 września 2015 roku,              do pani Bożeny Wiśniewskiej lub Małgorzaty Majewskiej.

2.     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w październiku 2015 roku.

      IV. KRYTERIA OCENY

1.     Powołane przez Organizatora Jury zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych.

2.     Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:

·        zgodność z tematem;

·        kreatywność twórcza;

·        estetyka wykonania


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

2.     Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatora prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w  Internecie i prezentacji  na wystawach.

3.      Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod uwagę.

4.     W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

Szkolny konkurs poetycki z okazji stulecia oświaty w Jaktorowie

Regulamin

1.                  Organizator: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jaktorowie.

2.                  Cele konkursu:

·                    rozwijanie zainteresowań literackich;

·                    promowanie młodych talentów;

·                    pobudzenie inwencji twórczej;

·                    rozwijanie wyobraźni i ekspresji literackiej dzieci;

·                    rozwijanie wrażliwości estetycznej

3.                  Tematyka konkursu.

Wiersz odwołujący się do oświaty w Jaktorowie.

4.                  Kategorie wiekowe:

I kategoria – uczniowie I-III szkoły podstawowej.

II kategoria – uczniowie IV-VI szkoły podstawowej.

III kategoria – uczniowie gimnazjum.

5.                  Warunki uczestnictwa w konkursie:

Ø  Konkurs skierowany jest do uczniów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Jaktorowie.

Ø  Tematyka powinna odwoływać się do oświaty w Jaktorowie.

Ø  W konkursie będą oceniane tylko prace indywidualne.

Ø  Każda praca powinna być opisana (imię, nazwisko, klasa).

6.                  Prace należy składać do 5.10.2015 roku w sekretariatach szkół.

7.                  Wyniki konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 12 października 2015 roku.

W skład jury wejdą trzy osoby. Jury wybierze trzy prace w każdej kategorii, przewidziane są również wyróżnienia. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. Po rozstrzygnięciu konkursu wiersze zostaną zaprezentowane na wystawie szkolnej.