Społeczny Monitor Edukacji

Weather data OK.
Warszawa
3 °C

ul. Chełmońskiego 4, Jaktorów tel. 46 856 40 24

Victoria – Zwycięstwo jest kobietą Wieczornica w jaktorowskim gimnazjum

20151106 182124

Pod dosyć enigmatycznym tytułem odbyło się tegoroczne spotkanie z poezją i pieśnią patriotyczną w Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Jaktorowie. Uczestniczyli w nim uczniowie i ich rodzice, nauczyciele, przedstawiciele władz gminy ze wójtem M. Śliwerskim na czele oraz członkowie lokalnych towarzystw i instytucji w osobach m.in. p. M. Bieleckiej, p. G. Mrówczyńskiego, p. K. Czajkowskiej. Tradycją stało się zapraszanie na takie Wieczornice byłych żołnierzy, uczestników bitwy pod Jaktorowem. W tym roku obok znanego nam już, zaprzyjaźnionego z naszą społecznością, p. Witolda Grzybowskiego, pojawił się „dziarski dziadek”, czyli 93-letni p. Antoni Huczyński, któremu werwy, postawy, pamięci i poczucia humoru może pozazdrościć niejeden młodzieniaszek.

W ten piątkowy, listopadowy wieczór, w przededniu kolejnej, 97-rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, przypomniane zostały piękne postawy polskich kobiet, najczęściej cichych bohaterek naszej historii. To właśnie kobietom: matkom, żonom, siostrom czy córkom żołnierzy walczących o odrodzenie państwa polskiego, przypadł szczególnie gorzki los. Tak jak powiedział F. Dostojewski: „być bohaterem przez minutę, godzinę, jest o wiele łatwiej, niż znosić trud codzienny w cichym heroizmie”. A Polkom właśnie w XIX i XX wieku taki los był często pisany.

Klamrą spinającą program poetycko-muzyczny stały się słowa piosenki „Człowieczy los”, w wersji - „kobiecy los”. Na tle prezentacji ukazującej przykładowe sylwetki polskich kobiet, walczących piórem, postawą czy z bronią w ręku – twórczyń, naukowców, samarytanek i żołnierzy - młodzież recytowała strofy pięknej poezji. Od „Śmierci Pułkownika” A. Mickiewicza o utrwalonej na zawsze postawie młodej dziewczyny - Emilii Plater z Powstania Listopadowego, przez „Czarną sukienkę”, „Do Matki” czy tak smutne i nastrojowe słowa „Elegii o chłopcu polskim..” i „ Matki Boskiej Stalagów” K.I.Gałczyńskiego. Bohaterki Powstania Warszawskiego przypomniane zostały m.in. w wierszu „Mała dziewczynka z AK” a kobiety - Żołnierze Wyklęci na przykładzie Danuty Siedzikównej. Uczniowie z całym oddaniem, zwracając uwagę na drobne nawet elementy podkreślające wymowę wierszy jak mimika, gest czy element stroju, zaprezentowali ten niezwykle trudny program. Słuchaczom towarzyszyła nie tylko refleksja ale niekiedy i łza wzruszenia.

Czytaj więcej: Victoria – Zwycięstwo jest kobietą Wieczornica w jaktorowskim gimnazjum

Prezentacja o 100 leciu Oświaty w Jaktorowie

W tym roku obchodzimy jubileusz 100-lecia oświaty w Jaktorowie. W związku z tym pragniemy zaprezentować państwu krótką podróż w czasie od momentu powstania szkoły w Jaktorowie, aż do chwili obecnej. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji. W celu obejrzenia prezentacji należy ją pobrać tutaj.

Roboty w Gimnazjum w Jaktorowie.

 

            Krzysztof Frąckowiak, uczeń klasy IIIa Gimnazjum w Jaktorowie postanowił podzielić się z koleżankami i kolegami swoją niecodzienną pasją. Uczeń po lekcjach zajmuje się konstruowaniem robotów. Krzysztof przygotował i przeprowadzi zajęcia, na których zaprezentował skonstruowane przez siebie roboty. Gimnazjaliści mogli zobaczyć Helionkę – symulator biedronki, robota jeżdżącego po wyznaczonej linii oraz Eksplorera. Gimnazjaliści z wielkim zaciekawieniem wysłuchali opowieści o składaniu tych niecodziennych zabawek. Konstruktor – Krzysztof Frąckowiak obiecał, że kolejnym, złożonym przez siebie robotem, również pochwali się w szkole.

Czytaj więcej: Roboty w Gimnazjum w Jaktorowie.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016 Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, podaję informację o szczegółowych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb:  zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym  uczniów, o których mowa w art. 94a ust. 1 ustawy o systemie oświaty (cudzoziemców).

Czytaj więcej: Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Zebrania w gimnazjum 10.09.2015

10.09.2015 w Gimnzjum o godz. 17.00 odbędą się zebrania.

Podręczniki dla klas I

UWAGA!

Uczniowie klas pierwszych gimnazjum nie kupują podręczników